Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

WOONZORGCENTRA EN BUURTGERICHT WERKEN

2012

Wie:
de vakgroep Sociaal Werk (i.s.m. de opleidingen Orthopedagogiek en Ergotherapie)

Opdrachtgever:
het Provinciaal Overleg Woonzorgcentra Oost-Vlaanderen.

Opzet:
Een verkennend onderzoek naar mogelijkheden en knelpunten in buurtgericht werken van woonzorgcentra.

Het onderzoek vertrok vanuit een brede luchtfoto van buurtgerichte praktijken die ontwikkeld zijn in en rond woonzorgcentra.

Vervolgens zoomen we in op 4 woonzorgcentra in  hun specifieke lokale context.

Aandacht ging zowel naar de wijze waarop

  • de buurt binnengetrokken wordt in het woonzorgcentrum
  • woonzorgcentra zich opstellen als een lokale sociale voorziening met een eigen bijdrage tot het welzijn in de buurt. 

Hierbij werd het perspectief van de verschillende betrokkenen op hun buurt en buurtgericht werken ingebracht:

  • bewoners van het woonzorgcentrum,
  • buurtbewoners,
  • buurtorganisaties
  • diverse professionals binnen het woonzorgcentrum.

Dit leidde tot een inspiratiekader voor buurtgericht werken.

De fundamenten voor dit kader worden gevormd door een grondige analyse van de eigen buurtcontext, waarin men als woonzorgcentrum werkt.

Dit zowel op:

  • sociaal
  • ruimtelijk
  • historisch
  • sociaal-politiek vlak

Output:
Onderzoek, luchtfoto, casussen en het referentiekader werden in 2013 gepubliceerd in ‘Woonzorgcentra binnenstebuiten. Woonzorgcentra en buurtgericht werken’  (Vanthuyne, T. & De Visscher, S., uitgegeven door de Provincie Oost-Vlaanderen).

Contact