Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VASTGOED EN LANDMETEN

Vastgoed en Landmeten

Vastgoed is een veelzijdig kennisdomein. De vakgroep Vastgoed en Landmeten bestaat uit een ondernemend team van meer dan 30 fulltime equivalenten. Het zijn allemaal experten in hun vakgebied, gerelateerd aan de beroepsprofielen van onze opleidingen, namelijk bemiddelaar kopen –verhuren, beheerder van mede-eigendom, rentmeester en bouwpromotor enerzijds en klassiek landmeter, landmeterexpert en geo-it specialist anderzijds. De vakgroep verenigt twee families: de afstudeerrichting vastgoed en landmeten. Vanuit deze multidisciplinariteit heeft de vakgroep zich georganiseerd in vijf expertisegroepen.

De vakgroep wil investeren in innoverend en praktijkgericht onderzoek, stimuleert samenwerking met het werkveld en de verspreiding van onderzoeksresultaten. De vakgroep stelt haar expertise ter beschikking aan bedrijven of overheidsinstellingen via dienstverleningsopdrachten.  De voornaamste doelstelling daarbij is het onderwijs naar een hoger niveau te tillen. We streven naar projecten waarin de studenten actief kunnen participeren of waardoor de expertise van de medewerkers het onderwijs ruim ten goede komt.


Vakgroepvoorzitter

Mieke Paelinck
0478 07 45 21

Vijf expertisegroepen

 

Landmeetkunde

Voor expertise inzake het ‘meten van de aarde’ met een specifiek instrumentarium en aanverwante meetmethodieken kan je terecht bij deze expertisegroep.

Meer info

 

Vastgoed

Deze expertisegroep bundelt de aanwezige kennis rond thema’s als beheren, bemiddelen of waarderen.

 

Meer info

 

Ruimtelijke ontwikkeling

Deze expertisegroep buigt zich over ruimtelijke investeringsvraagstukken.

 

Meer info

 
 

Bouw

Voor bouwtechnische onderwerpen en activiteiten van gebouwen en gronden, kan je bij deze groep terecht.

Meer info

 

Geo-informatie

Deze expertisegroep houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van geo-competenties.

Meer info

Onderwijs

De vakgroep is betrokken bij de organisatie van de opleiding vastgoed.

 

Vastgoed

Afstudeerrichtingen makelaardij en landmeten