Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VERPLEEGKUNDE

Verpleegkunde

De vakgroep verpleegkunde van de Hogeschool Gent is doordrongen van een holistische mensvisie. Holisme impliceert het erkennen van de onlosmakelijke verbondenheid van de psychologische, sociale, somatische en existentiële facetten van elke mens, en de integratie hiervan in alle deelaspecten van de zorg. Deze visie weerspiegelt zich niet enkel in het curriculum van de opleiding, maar eveneens in het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat binnen de vakgroep wordt gevoerd. Het onderzoek van de vakgroep verpleegkunde situeert zich binnen twee onderzoekslijnen: evidence-based care en zorg & maatschappij.

Onze expertisedomeinen
  • Empowerment
  • Infectiepreventie en -controle
  • Ageing 
Onze thema's
  • Onderzoeksmethodologie

Vakgroepvoorzitter
Marc Dhaeze
09 243 30 15
 

Leden

Martine Baert, Jorrit Campens, Rik Coppens, Nico de Witte, Marc Dhaeze, Sonia Labeau, Maarten Michiels, Karel Traen, Patricia Vanleerberghe, Els Verstraete, Bram Vlaeminck

 
 

Evidence-based care

Deze onderzoekslijn streeft kenniscreatie en -implementatie na, met als doel de kloof tussen de ‘state of the science’ en de verpleegkundige praktijk te helpen dichten. Volgende nationale en internationale studies illustreren de expertise van de vakgroep binnen deze onderzoekslijn: