Boek Onderwijs en Welzijn
loading... 
 • Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon
  Celine Mertens Marie Seghers Katrien De Maegd Christian Van Kerckhove Kan onderwijs zonder welzijn En vice versa
  EPS
  Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon
 •  
 •  
   Kan onderwijs zonder welzijn En vice versa
   
 • Bij Mammoet verschenen ook: Zonder het licht te breken Amina Belôrf Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger Verha
 • Celine Mertens Marie Seghers Katrien De Maegd Christian Van Kerckhove Kan onderwijs zonder welzijn En vice versa
  EPS
 • Omslagontwerp: Compagnie Paul Verrept Coverillustratie: Iris Vandevelde (zidiris be) Redacteur: Jan De Mets jan
  EPS
  https://www.hogent.be/onderzoekscentra/equality-research-collective www.facebook.com/Uitgeverij.EPO www.epo.be uitgeverij@epo.be jan.de.mets@fulladsl.be zidiris.be
 • Voorwoord 9 Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris Dankwoord 13 Lijst met afkortingen 14 Inleiding 15 Situe Inhoud 37
 • 3 Samenwerking onder de loep Uitdagingen en inspiratie 100 Uitdaging 1 Toegankelijkheid 102 Uitdaging 2 Ver 147
 • 4 De rol van het lokaal bestuur Ondersteuning voor de brug 212 Inspelen op lokale noden 214 Partners (dichter 233
 •  
  Rectangle
 • Voorwoord Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris Volgens de criteria van Kind en Gezin leeft bijna één op zeven kinderen in
   
  Voorwoord 11
 • Kan onderwijs zonder welzijn En vice versa En toch staat Vlaanderen in internationaal vergelijkend onderzoek na al die jaren nog steeds aan de top als het gaat 12
   
 • Voorwoord Maar hoever ga je dan als school in het opnemen van zulke welzijnskwesties Wat kun je binnen de school zelf aanpakke 13
 •  
  Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon
 • Dankwoord Zoveel mensen hebben een bijdrage geleverd aan dit boek Om te beginnen de vele gesprekspartners uit de scholen, welz
   
  dankwoord 15
 •  
  Polygon Lijst met afkortingen CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk CKG Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning CLB Centru
  Rectangle
  Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon
  Polygon
 • Inleicing
   
  Beste lezer Kinderarmoede en sociale ongelijkheid stoppen niet aan de schoolpoort Onbetaalde schoolfacturen, lege br inleiding 17
 • hogent.be/onderzoekKan onderwijs zonder welzijn En vice versa Hoe willen we jou inspireren Deze gids is gebaseerd op ons onderzoek (zie p 27) maar is geen onderzoeksrapport W 18 Polygon Voor wie We schrijven vooral voor beleidsmensen en het middenkader van basisscholen (directies, coördinerende direc
 • Inleicing 19 Visuele voorstelling van de samenwerking Deze visuele voorstelling met de centrale onderdelen van de samenwerking gee Polygon Rectangle
 • Kan onderwijs zonder welzijn En vice versa Polygon Welzijnsveld: sociale grondrechten De bol welzijnsveld stelt de veelheid aan verschillende welzijnsorganisaties voo 20 Rectangle Rectangle Polygon Onderwijs: leerkansen De bol onderwijs staat voor alles wat zich op school afspeelt tussen ouders, leerlingen en de
 • Inleicing 21 Rectangle Rectangle Polygon Gezinnen Zowel binnen de bol onderwijs als in de bol welzijnsveld zijn ouders en kinderen belangrijke partners Z De brug tussen het onderwijs en het welzijnsveld Op de brug situeren we de interactie tussen onderwijs en welzijns Polygon
 • Kan onderwijs zonder welzijn En vice versa Polygon Waarom Onder welke voorwaarden Wie doet wat (Rollen) In deze gids zetten we drie vragen centraal Elke vraag word Onder welke voorwaarden Dit gaat in op hoe de samenwerking verloopt en wat daarbij als uitdagend en als ondersteunen Polygon Polygon Oval 22 Oval 1 2 Waarom samenwerken Dit verwijst naar de concrete uitdagingen en noden die door scholen én het welzijnsveld worden er
 • Inleicing 23 Polygon Rectangle Inter professioneel leren, denken en handelen De samenwerking tussen scholen en een breed amalgaam aan welzijnsorgani Polygon Wie doet wat Rollen Hier gaan we in op rollen taken én grenzen in een samenwerking en wat dit alles kan betekenen vo 3 Rectangle
 • Kan onderwijs zonder welzijn En vice versa Polygon Ondersteuning Verschillende actoren kunnen de samenwerking tussen het onderwijs en het welzijnsveld faciliteren, zoal 24 Rectangle
 • Inleicing Hoe is deze gids opgebouwd Deel 1 De samenwerking in beeld We nemen je mee in het verhaal van samenwerken : wa 25
 • Kan onderwijs zonder welzijn En vice versa Deel 2 Enkele spelers op het veld Hier focussen we op de hoofdrolspelers die samenwerkingen tot stand (kunnen) bren 26
 • Inleicing 27 Deel 3 Aanbevelingen voor beleid en praktijk Hier vind je de aanbevelingen die we als projectteam naar voren willen
 • Kan onderwijs zonder welzijn En vice versa
   
  28
  Rectangle
  Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon
  Polygon
 • Situering en opzet van het onderzoek 29
   
  Aanleiding Complexe maatschappelijke uitdagingen zoals kinderarmoede en sociale ongelijkheid, dringen ook de schoolp Situering en opzet van het onderzoek
 • Kan onderwijs zonder welzijn En vice versa bredere invulling krijgen waardoor meer betrokken actoren, bijvoorbeeld brugfiguren, hun plaats moeten vinden in en r 30
 • Situering en opzet van het onderzoek 31 Voor de selectie van de scholen hebben we eerst regio s afgebakend Omdat kinderarmoede en sociale ongelijkheid als p
 • Kan onderwijs zonder welzijn En vice versa Op die manier kwamen we tot een spreiding over Vlaanderen met cases die betekenisvol zijn maar dus niet representatie 32
 • TextFrame
 • Kan onderwijs zonder welzijn En vice versa
   
  34
  Rectangle
  Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon
  Polygon
 • Over het projectteam Het projectteam is multidisciplinair samengesteld Katrien De Maegd is promotor van het onderzoek Ze is opleidingsvo Over het projectteam
   
  35
 • Kan onderwijs zonder welzijn En vice versa 36 en sociaal werker werkt ze voornamelijk rond de thema s onderwijs, diversiteit en sociale ongelijkheid, transities en
 •  
 •  
  Rectangle Polygon
 •  
   
  Polygon Deel 1 De samenwerking in beeld
  Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon
  Polygon
 • deel 1 De samenwerking in beeld 40 Oval Polygon 1 Waarom is samenwerken nodig Aanleidingen en noden Welke noden in de samenleving vormen een aanleiding voor samenwe
 • 1 Waarom is samenwerken nodig TextFrame Rectangle De centrale vaststelling uit onze bevragingen is dat door de toenemende complexiteit van de samenleving scholen steed Wat dient zich aan
 • deel 1 De samenwerking in beeld ser en hoe kwetsbaarder het publiek van de school, hoe meer welzijnsvragen scholen krijgen en hoe meer zij daar (nood Rectangle 42
 • 1 Waarom is samenwerken nodig 43 Het signaal bleef komen dat het onderwijs overspoeld werd met welzijnsvragen en dat het daar geen antwoord meer op k Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld 44 Natuurlijk kan een schoolkostenbeleid niet alles opvangen Scholen worden daardoor ook aangespoord om sneller linken
 • 1 Waarom is samenwerken nodig 45
   
  Wonen Sommige scholen krijgen signalen van problemen met huisvesting: ongezonde, slechte woningen, uithuiszettingen,
 • deel 1 De samenwerking in beeld 2 Opvoedings- en gezinsondersteuning Dit domein clustert heel uiteenlopende kwesties Scholen ervaren steeds meer e 46 Rectangle
 • 1 Waarom is samenwerken nodig
   
  gedrag in de klas vormt vaak een aanleiding om met ouders in gesprek te gaan over de thuissituatie, de opvoeding van 47
 • deel 1 De samenwerking in beeld 48 3 Ongelijke toegang tot kunst, sport en vrije tijd Een derde groep aanleidingen voor een samenwerking tussen het ond Rectangle
 • 1 Waarom is samenwerken nodig 49
   
   Ik vind het wel een goed idee om het OCMW ook te koppelen aan de initiatieven die daar lopen, om die mee te nemen i
 • deel 1 De samenwerking in beeld
   
  2020 is een intense samenwerking tussen deelnemende scholen, (wijk)organisaties en ouders Vandaag zijn 15 scholen me 50 Rectangle
 • 1 Waarom is samenwerken nodig
   
   Nooit naar de dokter gaan, geen tandarts bezoeken, niet weten dat Fristi eigenlijk ongezond is (directie Gent) Het 51
 • deel 1 De samenwerking in beeld 5 Armoede Veel van de bovenvermelde noden en vragen komen geclusterd samen in de (kinder)armoedeproblematiek Armoed 52 Rectangle
 • 1 Waarom is samenwerken nodig
   
   We hebben hier met alle scholen een hele goeie samenwerking Ik denk dat dat uitzonderlijk is Door het hoge kinder 53
 • deel 1 De samenwerking in beeld 6 Drempels naar en binnen onderwijs Welzijnsactoren geven aan dat ze van ouders ook signalen krijgen over allerlei z Rectangle 54
 • 1 Waarom is samenwerken nodig Ook scholen verwijzen naar drempels in de omgang met ouders en weten niet altijd wat ze kunnen doen om een betere ve 55 Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld
   
  56 Initiatieven rond het aanmelden en inschrijven Aanmelden en inschrijven en voorschoolse trajecten zijn thema s waa
 • 1 Waarom is samenwerken nodig 57
   
   Wij zijn aanmeldpunt, vanuit de Huizen van het Kind Onze medewerkers volgen opleidingen en volgende maand begint da
 • deel 1 De samenwerking in beeld Er zijn ook initiatieven die op school zelf plaatsvinden: leerkrachten die na de uren leerlingen ondersteunen bij het 58
 • 1 Waarom is samenwerken nodig 59 Kernopdrachten Scholen zijn dus geen eilanden Door de groeiende complexiteit en de toenemende ongelijkheid in de sa Rectangle Rectangle Leerkansen en grondrechten als motor en raakvlak
 • deel 1 De samenwerking in beeld Beide uitgangspunten leerkansen creëren en sociale grondrechten realiseren vormen de overkoepelende drijfveer om 60
 • 1 Waarom is samenwerken nodig Deze definitie benadrukt het multidimensionale karakter van armoede, wat tot uiting komt in de meervoudige problemat Polygon 61 Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en co
 • deel 1 De samenwerking in beeld
  Polygon Reflectie
   Reflectievragen voor het schoolteam 1 Met welke welzijnsnoden word je als school geconfronteerd Laat onze oplij 62
 • 1 Waarom is samenwerken nodig Polygon Reflectievragen voor welzijnsactoren Is er binnen jouw werking aandacht voor samenwerking met scholen In welke 63 Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld Polygon Case Heverlee Een netwerk rond de school In gesprek met Sigrid Aertgeerts, directrice van het Heilig Hartinstituut V 64
 • 1 Waarom is samenwerken nodig Polygon 65 voor gezinnen, kwijtschelding van kosten, giften (kledij) Ouders die bepaalde kosten niet kunnen betalen, krijgen k
 • deel 1 De samenwerking in beeld Polygon Polygon Unelma stelt zich tot doel: 1 Een breed sociaal netwerk en een partnerschap uitbouwen waar de betrokken scholen en 66
 • 1 Waarom is samenwerken nodig
  Polygon
  ouders, verder op Sigrid is alvast erg enthousiast Dat is echt ongelooflijk, ik weet dat het wordt opgevolgd Ze
  Polygon
  67 Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld 68 Polygon 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen Naar een interprofessionele reflex Dé samenwerking tussen het onderwijs en
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen 69 We beschrijven vier invullingen van samenwerking die het vaakst vernoemd werden door de scholen en welzijnsorganisati Vormen van samenwerking Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld 1 De toeleiding naar het welzijnsveld Scholen ervaren in wisselende mate een veelheid aan welzijnsvragen bij ouders 70 Rectangle
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen We moeten proberen mensen toe te leiden, dat is onze hoofdtaak Maar toeleiding wel met controle: als we iemand erge 71
 • deel 1 De samenwerking in beeld 72 dagen, geven toelichting op een personeelsvergadering Ze organiseren specifieke activiteiten zoals een welzijnsmarkt
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen We zien steeds vaker voorbeelden van welzijnspartners die een vaste plek op of rond de school krijgen en zitdagen o 73
 • deel 1 De samenwerking in beeld 2 Uitwisseling tussen onderwijs en welzijnsveld: informatie delen en overleg Naast het ondersteunen en toeleiden van 74 Rectangle
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen van wat ze zien vaak onze indruk wel wat bijsturen Ik vind dat heel erg waardevol (CAW) Als wij contact opnemen me 75
 • deel 1 De samenwerking in beeld
   
  Welzijnsactoren worden soms uitgenodigd op leerlinggerichte overlegmomenten op school zoals zorgoverleg, oudercontact 76 Rectangle
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen
   
   Ik denk dat er nu ook heel wat zaken gebeuren waar wij niets van afweten Als ouders niet beslissen om dat tegen on 77
 • deel 1 De samenwerking in beeld 3 Bemiddelen en faciliteren tussen ouders en school Een andere vorm van samenwerking die scholen en welzijnsactoren Rectangle 78
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen varingen meedragen, kunnen een zekere mate van machtsongelijkheid ervaren in de interactie met onderwijsprofessionals 79
  Rectangle Rectangle Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld Welzijn bemiddelt of faciliteert curatief tussen school en ouders Welzijnsorganisaties gaan ook bemiddelen bij c 80
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen 4 Scholen en het welzijnsveld versterken: professionalisering en interprofessioneel leren, denken en handelen Een vi 81 Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld 82 partners om welzijns- en meer schoolspecifieke uitdagingen aan te pakken Ze doen een beroep op deze partners in het
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen mensen meer afstand kunnen nemen Dat wordt een routine bij ons Een dagelijkse praktijk (zorgcoördinator Ronse) Va 83
 • deel 1 De samenwerking in beeld gedurende zes maanden in de klas zijn Dit draait vooral rond sociale vaardigheden (CKG) Expertise wordt ook ingezet 84 Rectangle
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen
   
   Het is niet alleen wij die scholen kennis geven over gedrag, maar je leert zo ook veel van een school, bijvoorbeeld
   
  Polygon Gezinsbabbels is een tool met een stripfiguurtje dat thema s aanhaalt Dat kan een maatschappelijk werker, hulpverl 85
 • deel 1 De samenwerking in beeld Interprofessioneel leren, handelen en denken: van leerproces tot interprofessionele reflex In de samenwerking of uit 86 Rectangle
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen Soms zien we leerkrachten vanuit hele goede bedoelingen dingen ondernemen, bijvoorbeeld rond hygiëneproblemen, de k 87
 • deel 1 De samenwerking in beeld len Dit is op zich bijzonder waardevol Belangrijk aandachtspunt is evenwel een blijvende reflectie over waar en wan 88
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen 89 Variatie en evolutie in de samenwerking Ondertussen is duidelijk geworden dat er een verscheidenheid aan vormen van s
 • deel 1 De samenwerking in beeld
  Polygon Reflectie
   Alle aspecten die in de samenwerking tussen scholen en welzijnsorganisaties aan de orde zijn, vallen niet in één mo 90
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen Polygon Dynamiek op de brug 1 We stelden het volgende vast: de welzijnsvragen van ouders vormen voor scholen een aanleiding o 91 Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld 2 Het onderwijs en het welzijnsveld wisselen informatie uit om zo de eigen werking met een leerling of een gezin voor 92
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen Polygon 93 4 Welzijnsorganisaties kunnen scholen versterken en omgekeerd: wederzijdse professionalisering Reflectievraag voor Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld Polygon Case Schoolkostenfonds Geraardsbergen De stad Geraardsbergen zette samen met het Huis van het Kind een project schoolkos 94
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen Polygon We wilden vermijden dat de middelen enkel naar buitenlandse reizen of school uitstappen gaan, omdat dat niet structu 95 Oval
 • deel 1 De samenwerking in beeld Polygon beschreven de scholen hun acties in het kader van kinderarmoede Ze werden uitgedaagd en ondersteund om structurele m 96
 • 2 Een brede waaier aan samenwerkingsvormen 97
  Polygon
   De school heeft een actieve ouderraad die geld inzamelt voor de school Zo komt er 15 euro sponsoring per kind Om Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld TextFrame
   
  Polygon int erm mez zo  TextFrame
  Rectangle
  Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon
  Polygon
 • Intermezzo Polygon Intermezzo meerwaarde van een samenwerking We vroegen scholen, welzijnspartners en ouders naar wat de mogelijke mee
   
  99
 • deel 1 De samenwerking in beeld Ze krijgen gewoon ook meer handvatten als ze zich afvragen: Wij zitten met dat probleem, hoe moeten wij daar verde 100
 • Intermezzo Polygon 101 een waardevolle aanvulling zijn Scholen kunnen welzijnspartners info geven over de leefwereld en de gezinssituatie v
 • deel 1 De samenwerking in beeld Polygon 3 Samenwerking onder de loep Uitdagingen en inspiratie Samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend en botst op drem 102 Rectangle
 • 3 Samenwerking onder de loep Rectangle 103 We schetsen vier vastgestelde uitdagingen die een samenwerking kunnen be moeilijken Uitdagingen binnen de domeinen
 • 104 Stop 4 7 is een organisatie die met gedragsproblemen van kinderen werkt en dat is vrij intensief Kinderen en ouders Rectangle deel 1 De samenwerking in beeld Polygon Uitdaging 1 Toegankelijkheid
 • 3 Samenwerking onder de loep 105 1 Drempels in de toegankelijkheid van het welzijnsveld én van het onderwijs Scholen wijzen op de hoge drempel voo
 • deel 1 De samenwerking in beeld 3 Gevolgen Scholen zien hoe de versnipperde en soms weinig toegankelijke hulpverlening voor overbelasting zorgt bi Rectangle 106
  Polygon Oval Inspirerende praktijken en beleidsevoluties
 • 3 Samenwerking onder de loep Beveren bijvoorbeeld heeft een ondersteuningspunt kinderarmoede in het leven geroepen en alle scholen aangesproken o 107
 • deel 1 De samenwerking in beeld ring hebben Dat is wat ik tegen externe partners zeg: Eigenlijk hoeven jullie niet te weten of je bij ons aan het j 108 Rectangle
 • 3 Samenwerking onder de loep
   
   Welke aanspreekpunten hebben we in ons onderzoek gezien Welzijnswerkers op school Een brede waaier aan welzijnsorg 109
 •  
  deel 1 De samenwerking in beeld Huis van het kind Ook de Huizen van het Kind als lokale informatie- en ontmoetingsplaats kunnen voor kinderen en oud 110 Rectangle
 • 3 Samenwerking onder de loep 111 Eigenlijk willen wij constant iemand op school, een sociaal werkster of een brugfiguur, het maakt niet uit, die de z
 • deel 1 De samenwerking in beeld Outreachend casemanagement is effectief bij het navigeren in het kluwen van lokale hulpverlening waarbij de casemanag 112
 • 3 Samenwerking onder de loep 113 Binnen het CLB zien we initiatieven die inzetten op de continuïteit in de opvolging van persoonlijke trajecten Het p
 • deel 1 De samenwerking in beeld Brugfiguren moeten beter kaderen dat zij niet binnen één schooljaar resultaten kunnen halen, wat een leerkracht soms Rectangle 114
   
  Polygon Uitdaging 2 Verschillende werelden: onbekend is onbemind
 • 3 Samenwerking onder de loep 115
  Rectangle
  1 Wederzijdse kennis Zowel bij de scholen als bij de welzijnsactoren valt te horen dat scholen weinig vertrouwd zij
 • deel 1 De samenwerking in beeld ontstaan frustraties en verkeerde of onrealistische verwachtingen, of zelfs tegenstrijdig advies Het welzijnswerk 116
 • 3 Samenwerking onder de loep Scholen blijken vaak onrealistische verwachtingen te hebben over de beschikbare tijd bij de welzijnspartner, het po 117
  Polygon Oval Inspirerende praktijken
 • deel 1 De samenwerking in beeld 118 Vanuit zijn regierol is het lokaal bestuur goed geplaatst om die afstemming mee te bewaken en ieders verwachtingen te
 • 3 Samenwerking onder de loep 119
   
   Initiatieven vanuit het welzijnsveld en lokale besturen om de bekendheid bij scholen te verhogen wijkwandelingen o
 • deel 1 De samenwerking in beeld
   
  120 zoek te verrichten naar de verwachtingen, zorgen en noden bij alle actoren (leerkrachten, zorgcoördinatoren, ouders,
 • 3 Samenwerking onder de loep 121
   
  gingen over het 1) onthaal, de inschrijving en de communicatie van en met de school, 2) ouderbetrokkenheid en -partic
 • deel 1 De samenwerking in beeld 122 Rectangle Polygon Uitdaging 3 Afstemming en terugkoppeling Je kunt die leerkracht niet in die dubbele rol steken van lesgeven en kinderen in hun onderwijstraject begeleiden, e
 • 3 Samenwerking onder de loep 123 Wij moeten niet alles weten van wat er op school gebeurt Als ouders beslissen om dat niet tegen ons te zeggen, dan
  Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld waardoor ze ten aanzien van de ouder én de hulpverleners in een andere positie staan Een groot deel van het welzijns Rectangle 124
 • 3 Samenwerking onder de loep Ze erkennen dat het beroepsgeheim soms belemmerend werkt voor de ondersteuning van scholen en ouders Ook schotten Rectangle 125
  Polygon Oval Inspirerende praktijken
 • deel 1 De samenwerking in beeld 126 De laatste jaren komen de dossiers makkelijker tot bij ons omdat alles nu digitaal is Er is een afspraak gekomen:
 • 3 Samenwerking onder de loep Welzijnsactoren hebben wel veel begrip voor de nood aan terugkoppeling vanuit de scholen Soms gaan wij daar niet 127
 • deel 1 De samenwerking in beeld Je hebt scholen die niet begrijpen dat wij beroepsgeheim hebben Ik probeer zelf te zeggen van ik wil dat gerust m 128
 • 3 Samenwerking onder de loep 129 meer kans op een succesvolle samenwerking En bovendien blijft dit een dynamisch werkinstrument, aan te passen bij ev
 • deel 1 De samenwerking in beeld 130 Rectangle Polygon Uitdaging 4 Tijd en middelen We hebben niet de middelen om telkens brochures en tools uit te tekenen en uit te werken (beleidsmedewerker armoede
 • 3 Samenwerking onder de loep 131 1 Taakbelasting en tijdsinvestering Hier hebben welszijnsactoren en scholen gelijkaardige pijnpunten te melden: taakb
 • deel 1 De samenwerking in beeld 1 Samenwerkingen kunnen ondersteunend zijn Welzijnsactoren erkennen dat welzijnsvragen voor scholen erbij komen e 132
  Polygon Oval Inspirerende praktijken
 • 3 Samenwerking onder de loep stateert dat het nodig is, wel, dat we daar dan de middelen voor krijgen, dat we dan bijvoorbeeld mensen in dienst ku 133
 • deel 1 De samenwerking in beeld
  Polygon Reflectie
   1 Zoek, creëer of omarm een aanspreekpunt Om de toegankelijkheid van het welzijnsaanbod te bevorderen zien we hier 134 Rectangle
 • 3 Samenwerking onder de loep Polygon Voor de welzijnspartners Welke opties mogelijkheden zijn er om aanspreekpunten te creëren op of voor scholen In 135
 • deel 1 De samenwerking in beeld 3 Expliciteer verwachtingen Om frustraties en onbegrip te vermijden is het in een samenwerking belangrijk de wederz 136
 • 3 Samenwerking onder de loep Polygon 137 5 En wat met de ouders Voor de scholen en de welzijnspartners Herken je binnen het schoolteam soms enige schroom Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld Polygon Case 138 Kinderen Eerst : welzijnswerk op school Gesprek met Franciska Caset en Kim Breem, maatschappelijk werkers bij Ki
 • 3 Samenwerking onder de loep Polygon grenzen van wat een team of brugfiguur kan doen Wat kunnen de medewerkers van de Sociale Dienst bieden Hoe kunnen d 139
 • deel 1 De samenwerking in beeld Polygon Polygon Ons doel is: zorgen dat iedere ouder, ieder gezin of elke jongere alles krijgt waar ze recht op hebben, om zo hun sit 140
 • 3 Samenwerking onder de loep
  Polygon
  Polygon
  Vooraleer je dit soort projecten opzet, zijn overleg en afstemming met diverse relevante partners wenselijk, bijvoorb 141 Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld
   
   
  Polygon int erm mez zo  TextFrame
  Rectangle
  Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon
  Polygon
 • Intermezzo Polygon 143 Intermezzo wat helpt in de samenwerking 1 Openheid en bereidheid tot samenwerking Openheid en bereidheid vraagt
   
  Rectangle
 • deel 1 De samenwerking in beeld 144 TIPS voor welzijnspartners Zorg dat scholen weten waar jullie kunnen ondersteunen Stap proactief naar scholen toe
 • Intermezzo Polygon Investeer in kleine acties die de wederzijdse bekendheid vergroten, bv een welzijnspartner uitnodigen op een koffi 145
 • deel 1 De samenwerking in beeld 4 Tweerichtingsverkeer wederkerigheid Soms leeft er bij scholen de frustratie dat zij vooral input aanleveren voor 146
 • Intermezzo Polygon 147 TIPS voor scholen en welzijnspartners Expliciteer verwachtingen naar elkaar toe Leg ook uit waarom bepaalde zaken
 •  
  Rectangle Polygon
 •  
   
  Polygon Deel 2 Enkele spelers op het veld
  Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon
  Polygon
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Polygon 1 De rol van de basisschool De onderwijsopdracht ruim(er) bekeken Hoe breed of afgelijnd kan de maatschappelijke opdr 150 Rectangle
 • Rectangle Hoe nemen scholen welzijnsproblematieken op Variatie tussen scholen Allerlei mogelijke vragen of problemen komen de school binnen: onbetaalde schoolfacturen, sle 151 1 De rol van de basisschool
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld 152 Volgens scholen is er dan ook geen duidelijk (beleids)kader voorhanden waarbinnen een school kan ageren De rol van
 • 1 De rol van de basisschool vere vormen van welzijnsvragen (zoals mee met de ouders naar een organisatie voorziening gaan, op huisbezoek ) wor 153
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld
   
   De school is een onderdeel van de samenleving De Sint-Salvatorschool in Gent kiest er bewust voor om haar maatschap 154
 • 1 De rol van de basisschool Ik denk dat scholen moeten afstappen van het gegeven dat ze het zelf moeten oplossen Leerkrachten hebben in eerste 155 Rectangle
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Ouders in kwetsbare situaties ondersteunen: rol en opdracht van de school Ondanks de variatie aan aanpakken en perce 156
 • 1 De rol van de basisschool
   
  Welzijnsorganisaties benadrukken hoe belangrijk het is om drempels weg te werken in het contact tussen ouders en de s 157 Oval
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld 158 2 Openstaan voor welzijnsproblematieken en er gepast naar handelen Ik vind wel dat er in heel het beleid en in heel
 • 1 De rol van de basisschool Betrek ouders en maak kwetsbaarheden en problematieken bespreekbaar Niet alleen signalen oppikken is daarin belangri 159
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Het is ook laagdrempelig want ouders zijn vertrouwd met de school en voelen zich er goed Dus het feit dat die w 160 Rectangle
 • 1 De rol van de basisschool We werken vaak met halve prijs voor bosklassen, sportklassen, zeeklassen, uitstappen En dan proberen we wel te sti 161
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Waar stopt de taak van de school Over één zaak is iedereen het eens: er zijn ook grenzen aan de opdracht van de sch 162 Rectangle
 • 1 De rol van de basisschool
   
  Het zorgcontinuüm Dit schema verwijst naar het zorgcontinuüm en de opdracht van de school, het CLB en de pedagogisch Rectangle 163
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Wie neemt welke rol op binnen het schoolteam Binnen het schoolteam, zo blijkt uit de gesprekken met scholen, is er 164 Rectangle
 • 1 De rol van de basisschool voor die mensen een afspraak maken, die zijn niet gekomen, ik zou er eens naartoe moeten gaan (zorgcoördinator An 165
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld 166 Mijn grote droom is om vanuit onderwijs die samenwerking zodanig te verstevigen dat we ook onderwijsmensen kunnen la
 • 1 De rol van de basisschool Zicht hebben op de situatie van gezinnen en tegelijkertijd daar onbevooroordeeld en professioneel mee omgaan, is niet 167
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld
  Polygon Reflectie
  Polygon Polygon Welke rol kan de school innemen in het omgaan met welzijnsvragen van ouders Onderstaande vragen kunnen het gesprek 168
 • 169 1 De rol van de basisschool
  Polygon
   Invulling van een warme school en een open schoolcultuur Bekijk binnen het schoolteam onderstaande citaat en bespree
  Polygon
  Rectangle
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Polygon Polygon Een open schoolcultuur richt zich dus zowel naar kinderen, naar ouders, als naar het team Maakt samenwerking met w 170
 • Polygon
  Polygon
  Rectangle
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Polygon Case De Leerplaneet Dicht bij de ouder staan is erg belangrijk Julie Paelinck, zorgcoördinator, en Bart Dewaele, direc 172 Oval
 • 1 De rol van de basisschool Polygon Open communicatie met ouders We gaan voor een goede relatie en een open communicatie met de ouders, en we nemen daar 173
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Polygon Polygon Signalen opvangen, bespreekbaar maken, doorverwijzen en opvolgen We hebben diverse aanpakken bij diverse vragen en n 174
 • 1 De rol van de basisschool 175
  Polygon
  Polygon
  opgebouwd worden en groeien We informeren hen dat wij vlug en kort op de bal spelen wanneer we in de klas iets opm Rectangle
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Polygon Case De Wereldreiziger Iedere leerkracht kan groeien in zijn competentie in het omgaan met bepaalde problematieken Dir 176 Oval
 • 1 De rol van de basisschool Polygon De zorgcoördinator komt uit het welzijnsveld We zijn creatief omgegaan met de functie van zorgcoördinator en hebben d 177
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Polygon Polygon als het probleem te complex is, zij een beroep kunnen doen op de zorgcoördinator of de directie De hoofdtaak van de 178
 • 1 De rol van de basisschool 179
  Polygon
  Polygon
  Warme toeleiding Met toeleiden bedoel ik meer dan de weg wijzen We zullen proberen de poorten te openen of ervoo Rectangle
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Polygon 2 De rol van het CLB Voorlopige inzichten Dé positie van hét CLB hield ons het gehele onderzoek bezig Uit de gespre 180 Rectangle
 • 181 Rectangle
   
  Leerlingenbegeleiding: een gezamenlijke verantwoordelijkheid In het decreet Leerlingenbegeleiding (2018) staat dat de 2 De rol van het CLB
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Maar het enige probleem is: als er te veel spelers op het veld zijn, word je te laat ingeschakeld Dan is er al een 182
 • 2 De rol van het CLB Het CLB en zijn draaischijffunctie In het nieuwe decreet Leerlingenbegeleiding staat de draaischijffunctie vermeld, 183 Rectangle
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld In de actorrol voert het CLB bepaalde kernactiviteiten zelf uit die rechtstreeks de school ondersteunen in de werki 184
 • 2 De rol van het CLB Scholen zijn vragende partij voor een vaste CLB-medewerker op school, een ankerpersoon, iemand die de werking van de 185 Rectangle
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld 186 De positie van het CLB ten opzichte van het onderwijs en het brede welzijnswerk Het CLB positioneren op de brug tusse
 • 2 De rol van het CLB 187
   
   Het zorgcontinuüm als helpend kader om samenwerking vast te leggen Het zorgcontinuüm (zie p 161) geeft de functies
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Polygon 188 Rectangle 3 De rol van de brugfiguren Ondersteunend op de brug Als antwoord op de toenemende welzijnsvragen op en rond de schoo
 • 3 De rol van de brugfiguren 189 Het is een trend: brugfiguren worden steeds vaker ingezet om een brug te vormen tussen school, ouders, het welzijnsv Rectangle De trend naar meer brugfiguren
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Aanleidingen om brugfigurenwerkingen (verder) uit te bouwen, zijn divers maar kunnen onder twee ruime noemers gevat w 190 Rectangle
 • Domeinen: een bruggencontinuüm Ondanks de gemeenschappelijke noemer blijkt dé brugfiguur een vlag die verschillende Rectangle 191
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Brugfigurenwerkingen zetten op deze brug dus ook in op (liefst duurzame) veranderingen binnen het schoolteam Door ou 192 Rectangle
 • 3 De rol van de brugfiguren teit ) aan te pakken De brugfiguur werkt hier dus aan de drempels naar maar ook binnen het brede hulp- en dienstver Rectangle 193
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld 194 gen van drempels en welzijnsproblematieken, ouders aanklampend en warm toeleiden naar welzijnsactoren, hulpverlenings
 • 3 De rol van de brugfiguren 195
   
   De tandem welzijnswerker-brugfiguur Her en der ontstaan specifieke initiatieven waarbij een welzijnswerker in tandem
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld 196
   
   De brugfiguren en zorgcoördinator krijgen vaak vragen van de ouders, omdat zij het gezicht zijn van de school: een
 • 3 De rol van de brugfiguren 197 en gestructureerd is, faciliteert het leggen van verbindingen met organisaties en met andere mensen Ontmoeting stimu
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Zes rollen voor een brugfiguur We zien zes rollen weggelegd voor een brugfiguur 1 Als aanspreekpunt voor scholen é Rectangle Polygon 198
 • 3 De rol van de brugfiguren 2 Vertrouwensfiguur en draaischijf in de toeleiding naar het welzijnswerk De brugfiguur neemt ook een draaischijffun Polygon 199 Rectangle
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld 3 Als netwerker: netwerken uitbouwen voor de eigen werking, rond de school en rond ouders Vanuit die draaischijffunct Polygon Rectangle 200
 • 3 De rol van de brugfiguren Ze duiden de zaken: Bij die doelgroep, bij die gezinnen loopt dat vaak zo en zo Zij volgen vormingen rond bepaald Polygon 201 Rectangle
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld melde onderzoek over brugorganisaties dat onderzocht hoe organisaties bruggen kunnen bouwen in de strijd tegen armoed Rectangle Polygon 202
 • 3 De rol van de brugfiguren Wij krijgen vanuit onze organisatie het fiat om in die school aan het beleid te raken Soms moeten we dan de luis i Op de brug naar de school ,Aanspreekpunt voor scholen en ouders Vertrouwensfiguur Verbindende factor Netwerker voor o Polygon 203 Rectangle
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld 204 Wat maakt de brugfiguur uniek 1 Presentie als uitgangspunt en kompas In gesprekken met brugfiguren over wat de eige
 • 3 De rol van de brugfiguren kunnen en mogen nemen om in contact te treden met ouders Brugfiguren hebben namelijk de opdracht om aanklampend en l 205
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Ter discussie: vragen over randvoorwaarden en aandachtspunten Uit het voorgaande blijkt dat brugfigurenwerkingen uni 206
  Rectangle Rectangle Polygon Polygon
 • 3 De rol van de brugfiguren 2 Kan een brugfiguur werken in een school die daar niet voor openstaat Belangrijke voorwaarden om de brugfigurenwerk 207
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld takenpakket en een actieplan opgesteld waarin de rol van beide partijen duidelijk omschreven staat We zagen dat brug 208
 • 3 De rol van de brugfiguren Dit blijkt in de praktijk echter niet evident te zijn Soms worstelen brugfiguren met het zoeken naar een evenwicht: 209 Rectangle
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld
   
  210 Vanuit een betrokkenheid ten aanzien van de school en of om binnen het team bereidheid te creëren kunnen brugfiguren
 • 3 De rol van de brugfiguren 211
   
   Scholen kunnen rekenen op een brugfiguur, maar zij moeten dan een engagementsverklaring ondertekenen, met 17 punten,
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Dat maandelijkse team is voor hen echt thuiskomen Ze horen elkaar onderling ook vaak en spreken af om samen te lunc 212
 • 3 De rol van de brugfiguren 213 Uiteindelijk komt dit neer op een discussie die de brede samenleving moet voeren: hoe gaan we om met gezinnen die met
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Rectangle Polygon 4 De rol van het lokaal bestuur Ondersteuning voor de brug Kan het lokaal bestuur een rol spelen in de samenwerking t 214
 • 4 De rol van het lokaal bestuur
   
  Rectangle Dat er meer nood is aan samenwerking tussen het onderwijs en het welzijnswerk werd al duidelijk Dat dit niet altijd
   
  215
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld 216 Inspelen op lokale noden Lokale besturen proberen in te spelen op lokale noden Om zicht te krijgen op de uitdagingen
 • 4 De rol van het lokaal bestuur 217
   
   Wij horen van scholen al langer dan ze niet goed weten wat ze met die welzijnsproblemen moeten doen Daar kunnen wi
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld 218
   
  baar maken Zij bundelen alle signalen in een online signalenbundel Voor onderwijs is er de signaalcoördinator welz
 • 4 De rol van het lokaal bestuur 219 Partners (dichter) bij elkaar brengen Scholen zijn vragende partij om meer zicht te krijgen op partners in de buurt
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld 220 Door scholen in contact te brengen met welzijnsorganisaties kan het lokaal bestuur de kennis van de sociale kaart bij
 • 4 De rol van het lokaal bestuur 221
   
   Ik heb een netwerk opgezet van alle mogelijke mensen die hier in die wijk werkzaam zijn: de bib, jeugdwerkers, CAW,
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld
   
  222 diensten, academici en ervaringsdeskundigen in debat gaan over de beleidsplannen van Gent Scholen zelf zijn niet aan
 • 4 De rol van het lokaal bestuur 223
   
  samenkomen In ons onderzoek vermelden enkele scholen, welzijnsactoren en lokale besturen het faciliterend potentieel
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld
   
  224 Het schoolkostenfonds is op veel vormingen of workshops aan bod gekomen, omdat er weinig steden dat doen Je moet er
 • 4 De rol van het lokaal bestuur 225
   
   Ondersteunende trajecten binnen en met scholen, met externe expertise van bijvoorbeeld armoedeorganisaties, Samenle
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Voorwaarden en uitdagingen Met welke voorwaarden en uitdagingen houden lokale besturen best rekening om de hierboven 226 Rectangle
 • 4 De rol van het lokaal bestuur We willen diepte-interviews houden met een aantal ouders Waar liggen voor jullie de speerpunten Wat is moeilijk W 227
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld 228 7 Zorgen voor goede opvolging, monitoring en evaluatie van nieuwe initiatieven als antwoord op uitdagingen die gesign
 • 4 De rol van het lokaal bestuur 229
   
   Potentieel van buurtwerkingen als faciliterende actor Buurt- en wijkwerkingen dragen het potentieel in zich om als n
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Polygon Polygon Polygon Case Lokaal Netwerk Kinderarmoede OCMW Boom: daar waar samenwerkingen tot stand komen Gesprek met Lize Van Dijck, afdel 230 Oval
 • 4 De rol van het lokaal bestuur
  Polygon
  Polygon
   De gemeente fungeert als regiebeheerder en brengt alle partners bij elkaar Samenwerking en laagdrempeligheid zijn 231
 • Deel 2 Enkele spelers op het veld Polygon Polygon Wat ook werkt, is ervoor zorgen dat er geen overlap is met andere bestaande netwerken, vertelt Lize Ons netwerk hee 232
 • 4 De rol van het lokaal bestuur 233
  Polygon
  Tips voor wie een Lokaal Netwerk Armoede wil opzetten Maak de doelstelling van het netwerk duidelijk Ga niet o
  Polygon
  Rectangle
 •  
  Rectangle Polygon
 •  
   
  Polygon Deel 3 Aanbevelingen voor beleid en praktijk
  Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon
  Polygon
 • deel 3 Aanbevelingen voor beleid en praktijk 236 De school is een plek waar kinderen tot hun recht moeten komen Aan hun rechten komen is echter een even belangrijk a
 • deel 3 Aanbevelingen voor beleid en praktijk
   
   Creëer een kader dat de uitrol van multidisciplinaire teams op scholen mogelijk maakt Stimuleer scholen opdat ze 237
 • deel 3 Aanbevelingen voor beleid en praktijk Rectangle 238 Benut het potentieel van samenwerkingsverbanden tussen scholen om interprofessioneel denken, handelen en leren te s
 •  
 • https://www.presentie.nl/ https://sociaal.net/verhaal/andries-baart-presentie/ http://www.kenniscentrumisos.be/wp-content/uploads/2017/06/Outreachend-Werken_Handboek.pdf http://www.kenniscentrumisos.be/wp-content/uploads/2017/06/Outreachend-Werken_Handboek.pdf https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/een-beleid-op-leerlingenbegeleiding http://www.prodiagnostiek.be/ https://www.onderwijsinspectie.be/nl/het-referentiekader-voor-onderwijskwaliteit-ok https://www.onderwijsinspectie.be/nl/het-referentiekader-voor-onderwijskwaliteit-ok https://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/sov_project/kansarm-maar-niet-kansloos/ https://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/sov_project/kansarm-maar-niet-kansloos/ https://www.topuntgent.be/projecten/routeplanner/downloads.php https://www.jeugdhulp.be/netwerken/een-gezin-een-plan https://www.kortrijk.be/mission https://www.departementwvg.be/welzijn-en-samenleving/gbo https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/2011_Vlaamse_Eindnoten Eindnoten Grondwet artikel 23 en 24 https: www departementwvg be sites default files media 2011_Vlaamse_ Soc 240
 • http://www.kenniscentrumisos.be/wp-content/uploads/2017/06/Outreachend-Werken_Handboek.pdf http://www.kenniscentrumisos.be/wp-content/uploads/2017/06/Outreachend-Werken_Handboek.pdf https://www.overbruggen.be/rapport.pdf https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container33822/files/Final%20report_Integrated%20networks%20to%20combat%20child%20poverty.pdf https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container33822/files/Final%20report_Integrated%20networks%20to%20combat%20child%20poverty.pdf https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container33822/files/Final%20report_Integrated%20networks%20to%20combat%20child%20poverty.pdfReferenties 241 Referenties en bibliografie a Zie o a Hirtt, Nicaise & De Zutter (2007) De school van de ongelijkheid b Salinas
 •  
 •  
 • EPS
   Daar droom ik wel van, dat er iemand van het welzijnswerk binnen het beleid van de school wordt opgenomen en zichtba Kinderarmoede en sociale ongelijkheid stoppen niet aan de schoolpoort Scholen worden in toenemende mate geconfrontee Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon
 
Built with In5.