Facebook Pixel Preventie en maatschappelijke veiligheid - Hogeschool Gent
Foto Preventie en maatschappelijke veiligheid

Preventie en maatschappelijke veiligheid.

P

Preventie en maatschappelijke veiligheid.

Preventie en
maatschappelijke
veiligheid.

Preventie is beter dan genezen. Dat wordt in dit team op een professionele en wetenschappelijke manier bekeken en besproken. We kijken naar preventie vanuit een 'risicomodel'. Wie loopt meer of minder kans op hetgeen we willen voorkomen?

Maatschappelijke veiligheid ligt dicht bij het preventie. Het wordt al te vaak eng geïnterpreteerd in begrippen als overlast en fysieke veiligheid. Je veilig voelen als individu in je familie, verdere omgeving of de samenleving is natuurlijk ook een aspect van welzijn en dus van sociaal werk.

HOGENT ging in op de vraag van De Ambrassade om te onderzoeken hoe jongeren informatie vinden en wat ze ermee doen. Met een kleurrijke en aantrekkelijke vragenlijst, dagboeken en focusgroepen bij 750 kinderen en jongeren kwamen we tot een aantal belangrijke conclusies zoals: Google staat op één, maar ouders komen op twee; kinderen en jongeren ontwikkelen in een peer-to-peerstrategie een zoekpatroon naar kritisch dubbelchecken en selecteren; papieren informatiebronnen worden toch nog geloofwaardiger gevonden dan digitale.

De Oost-Vlaamse Politieschool OPAC vroeg aan HoGent om te onderzoeken hoe de politie beter kan omgaan met sociale problemen. Onder andere door 18 gesprekken met jongeren verzamelde het onderzoeksteam gegevens die leidden tot aanbevelingen naar de politiepraktijk. Het onderzoek werd gevolgd door een input in de politieopleiding voor agenten Hoofdinspecteur met specialisatie Politieassistent.

In het opleidingsonderdeel Maatschappelijke Vorming namen wij het onderdeel druggebruik, inclusief alcohol, voor onze rekening. De vorming van 4 uren focuste op het preventief denken in termen van risico, invloedsfactoren,  sociale vaardigheden en vroeginterventie. 

‘Unplugged’ is een Evidence Based preventieprogramma: het is wetenschappelijk aangetoond dat het effectief is. HoGent nam de leiding van de EU-Dap Faculty: een internationaal netwerk van trainers die in vormingscursussen aanleren hoe met zo’n social influence strategie te werken. “The standardized training model and certification of trainers and teachers that the Faculty developed are examples of effective quality control instruments” (EUDAP Consortium, 2010).

Het rook-, alcohol- en drugpreventieprogramma ‘Unplugged’ bestaat uit twaalf lessen die de leerkracht in de eerste graad middelbaar geeft. HoGent onderzocht hoe dit internationaal toegepaste programma kon aangepast worden naar de Arabische cultuur, en integreerde die adaptations in de  TOT (training of trainers) van teams uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.  Enige jaren later voerden we hetzelfde project uit in Brazilië, in opdracht van de Verenigde Naties.

De samenwerking met VN gaat verder: de UNODC, United Nations Office for Drugs and Crime, bereidt samenwerkingsovereenkomsten voor om Unplugged te implementeren in West-Afrika en Panama.

De Universiteit van Turijn deed een mediation analyse (Giannotta, 2014) om te weten te komen waarom het Unplugged preventieprogramma effect heeft: welke componenten of mediators in het programma zorgen er voor dat het werkt? HoGent vertaalde de onderzoeksresultaten naar elementen in training van leerkrachten.

Een paper met een systematisch overzicht van adaptaties in de leermaterialen en de trainingen wordt door ons vakgroepteam voorgesteld op de volgende EUSPR (EU Society for Prevention Research) conferentie in Berlijn, 31 oktober – 3 november 2016.  

HOGENT has been granted a financing by the European Commission for a project January 2017-december 2018 to adapt a Universal Prevention Curriculum in nine European countries.  International partners include UNODC, EMCDDA, the EU Society for Prevention Research (EUSPR) and APSI.

The study is comprehensive including representatives from academia, civil society, and policy-makers. The project will map and analyze UPC to specify how it can be adapted to the contexts and cultures of nine countries including language (eleven languages), idioms, references, terminology, pictures, and examples.  The intent is to establish a European curriculum built on quality standards and evidence based programs, delivered in different versions.

De vele programma’s die scholen aangeboden krijgen voor gezonde voeding en meer beweging worden niet precies zo geïmplementeerd (toegepast) als ze opgemaakt zijn. HOGENT onderzocht wat het gemakkelijk of moeilijk maakt om ze te implementeren en ontwikkelde op basis van de antwoorden op die vragen een wegwijzer met tips voor goede toepassing van pakketten over gezonde voeding en evenwichtige beweging. Zulke pakketten willen de oprukkende problemen van obesitas en diabetes voorkomen. Maar goed dat preventie zo vroeg begint, want kinderen, tieners en jongeren hebben meer mogelijkheden dan wij om hun leefstijl te veranderen. Reageren op latere leeftijd omdat je een signaal krijgt is ook goed, maar heeft gigantisch minder impact dan wat je doet als je jong bent.

In het kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs hebben we een klasgroep voor ons die veel baat heeft bij lessen over gezond eten en een evenwichtig bewegingspatroon. Meer dan driekwart van de pakketten rekent op de leerkracht voor het toepassen ervan. De ontwerper gaat ervan uit dat de deskundigheid van de lesgever samen met de handleiding voldoet voor een kwaliteitsvolle toepassing. De implementatiegids heeft als doel de leerkracht te ondersteunen in het maken van een goede keuze en het zorgen voor een goede uitvoering.

We hebben in het onderzoek dat we voordien deden, ondervonden dat je als leerkracht vaak een eigen puzzel maakt met verschillende programma’s. Deze wegwijzer of ‘implementatiegids’ brengt de richtlijn ‘pas het pakket toe zoals het gemaakt is’ in evenwicht met de realiteit ‘we maken onze eigen puzzel’.

Onze publicaties.

Bekijk onze publicaties over preventie en maatschappelijke veiligheid.

onze publicaties

Onze publicaties.

Bekijk onze publicaties over preventie en maatschappelijke veiligheid.

onze publicaties

Maak kennis
met onze experten.

Peer van der Kreeft

peer.vanderkreeft@hogent.be

Annemie Coone

annemie.coone@hogent.be

Leentje Walraet

leentje.walraet@hogent.be

Tijs Vansteenberghe

tijs.vansteenberghe@hogent.be