Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

SIMILAR

Afbeelding SIMILAR

SIMILAR: taal- en cultuurbeleid als sleutel
tot het internationaal concurrentievermogen van kmo's

Uit eerder onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat taal- en cultuurbarrières een aanzienlijke hoeveelheid handelstransacties in de weg staan. Europese bedrijven laten zo belangrijke kansen liggen. Op basis van deze vaststelling en bevragingen in het werkveld werd het project SIMILAR opgestart.

De bedoeling is om kmo’s uit verschillende strategische sectoren in de betrokken regio’s te adviseren bij de uitwerking van een efficiënte taal- en cultuurstrategie om het marktpotentieel aan de andere kant van (taal)grens te ontsluiten. Verder wil dit project de meertalige en interculturele competenties van medewerkers in de kmo’s helpen ontwikkelen door innovatieve tools te creëren, gekoppeld aan een opleidingsaanbod op maat en bijbehorende netwerkactiviteiten.

Ten slotte zal deze internationale en interdisciplinaire onderzoekssamenwerking ook voor een grote meerwaarde zorgen voor het onderwijs, onder andere in de vorm van bachelorproeven, stages en vakoverschrijdende projecten.

Dit Europese project wordt gecoördineerd door HOGENT en verloopt in samenwerking met de Université de Lille, Université de Mons en Syntra West. Het werd goedgekeurd door het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen en kan bovendien rekenen op de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

 
Duur

01/04/2019 - 31/03/2023
 

 
Budget

750.000 euro
 

 
Contact

Pablo Decock
09 243 22 49

 

Partners

  • HOGENT (BE, projectleider)
  • Université de Lille (FR)
  • Université de Mons (BE)
  • Syntra West (BE)

Geassocieerde partners

  • Chambre de Commerce et d’Industie de la région Hauts-de-France (FR)
  • Pôle emploi Hauts-de-France (FR)
  • Le FOREM (BE)
  • Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (BE)
  • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (BE)
  • UNIZO Internationaal (BE)