Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

JOUW STARTCOMPETENTIES

Waarom zijn goede studievaardigheden belangrijk?

Je motivatie, inzet, de manier waarop je cursusmateriaal en studietaken aanpakt en je studiemethode kunnen een invloed hebben op je resultaten. De juiste studeer- en werkmethoden en een goede motivatie zijn dus belangrijk om je opleiding tot een goed einde te kunnen brengen.

Via de SIMON-test worden jouw studeervaardigheden in kaart gebracht. 

Uitzondering! Binnen de opleidingen bachelor in het onderwijs wordt de Lemo-test via de instaptoest afgenomen.

Waarom is een goede Nederlandse taalbeheersing belangrijk?

Iedere student moet efficiënt leerstof kunnen verwerken, heldere en goed gestructureerde teksten kunnen schrijven, duidelijke presentaties kunnen geven enzovoort. Hoe beter je het Nederlands beheerst, hoe vlotter je jouw opleiding zal kunnen doorlopen.

Via de SIMON-test worden jouw Nederlandse taalvaardigheden (begrijpend lezen en woordenschatkennis) in kaart gebracht.

Uitzondering! Binnen de bachelor in de audiovisuele en beeldende kunsten, bachelor in de muziek en bachelor in het drama wordt Nederlandse taalvaardigheid in kaart gebracht via een schriftelijke proef, die deel uitmaakt van de toelatingsproef.

Verwerven van denk- en redeneervaardigheden

Het verwerven van denk- en redeneervaardigheden verloopt niet geïsoleerd maar is onder meer verweven met het verwerven van wiskundige taalvaardigheden.

Via de SIMON-test worden jouw denk- en redeneervaardigheden getoetst.