Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

SPECIFIEKE STARTCOMPETENTIES

Afbeelding Specifieke startcompetenties

Opleidingsspecifieke startcompetenties verschillen per opleiding en per opleidingsonderdeel. Worden er binnen jouw opleiding opleidingsspecifieke startcompetenties in kaart gebracht?

Wiskunde (lager onderwijs): jouw wiskundekennis (rekenvaardigheden en metend rekenen) wordt in kaart gebracht met behulp van de zelftest wiskunde.

Spelling (kleuteronderwijs en lager onderwijs): aan de taalvaardigheid van een leraar worden hoge eisen gesteld, zowel op het gebied van mondelinge als van schriftelijke taalvaardigheid. Jouw spellingniveau wordt in kaart gebracht met behulp van de extra spellingtest.

Mondelinge taalvaardigheid (kleuteronderwijs en lager onderwijs): aan de taalvaardigheid van een leraar worden hoge eisen gesteld, zowel op het gebied van mondelinge als van schriftelijke taalvaardigheid. Jouw mondelinge taalvaardigheid wordt in kaart gebracht met behulp van het uitspraakformulier.

Chemie: jouw chemische kennis wordt in kaart gebracht met behulp van de zelftest chemie.

Spelling: logopedisten en audiologen zijn in de brede zin van het woord communicatiedeskundigen. Dit impliceert behalve een goede beheersing van stem en spraak ook een goede beheersing van de geschreven taal. Jouw spellingniveau wordt in kaart gebracht met behulp van de extra spellingtest.

Franse taalvaardigheid: jouw Franse taalvaardigheid wordt in kaart gebracht met behulp van de vragenlijst ERK Frans.