Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

REDENEERVAARDIGHEDEN

 

Apollo

Wil je van thuis uit gebruikmaken van toepassingen en informatie­bronnen? Log dan in op Apollo.

Afbeelding Redeneervaardigheden

Persoonlijke feedback

Nadat je de SIMON-test hebt ingevuld, ontvang je meteen een persoonlijk feedbackrapport met daarin een evaluatie van jouw redeneervaardigheden. 

Neem jouw feedbackrapport dus grondig door!  Raadpleeg ook steeds de cursus studiebegeleiding van jouw faculteit op Chamilo om op de hoogte te zijn van het ondersteuningsaanbod.

Hiernaast vind je een greep uit het ondersteuningsaanbod.

Ondersteuning

Zelf aan de slag

Studies tonen aan dat kritisch denken en onderzoeksvaardigheden zich niet spontaan ontwikkelen. Deze competenties moeten expliciet aangeleerd worden. Een team van de HoGent ontwikkelde daarom de onlinecursus ‘Kritisch denken en Onderzoekscompetenties voor de bachelorstudent’.

De onlinecursus wil van bachelorstudenten kritische geesten maken, met de juiste onderzoekscompetenties. Het zijn troeven die studenten tijdens hun hele opleiding nodig hebben (bv. voor het maken van een paper of een bachelorproef), maar die ze ook later in hun dagelijkse leven en in de beroepspraktijk kunnen uitspelen.

De cursus dient als gereedschapskist met praktische tools om informatie of problemen kritisch te analyseren en te interpreteren, om projectmatig te werken, om op een verantwoorde manier data te verzamelen en te verwerken, om juiste conclusies te trekken en dit alles correct te vertalen naar de toekomstige werkomgeving. Hij is modulair opgebouwd en kan lineair of à la carte doorgenomen worden. Studenten kunnen de cursus zelfstandig doorlopen, terwijl onderwijsgevenden de verschillende modules ook kunnen gebruiken als ondersteuning in hun lessen. Het is een brede basiscursus die in elke opleiding gebruikt kan worden, maar die ook toelaat om per opleiding eigen accenten te leggen.

Naar de onlinecursus

Individuele begeleiding

Heb je behoefte aan individuele begeleiding of aan een duidend gesprek? Neem dan contact op met jouw studiebegeleider om een afspraak te maken.