Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Facultaire aanvulling op de Onderwijs- en Examenregeling (FOER) - Faculteit Bedrijf en organisatie – 2011-2012

art. 33 Plagiaat
Het overnemen van kleine of grote stukken tekst, figuren, tabellen, cijfermateriaal en zo verder uit
boeken, tijdschriften, cursussen, eindwerken, jaarverslagen, internet en zo verder wordt beschouwd
als bedrog conform de OER als niet is voldaan aan al de volgende voorwaarden:
• de bronvermelding is duidelijk, correct en volledig;
• het is toegelaten de bron te gebruiken (auteursrecht, confidentialiteit, …);
• de citaten worden ondersteunend gebruikt binnen een eigen tekst (dus, eigen structuur, eigen
gedachteontwikkeling, …);
• er is een persoonlijke verwerking van de geciteerde stukken in de eigen tekst.
Het vertalen van stukken tekst zonder zowel duidelijke verwijzing naar de bron als persoonlijke
verwerking is ook plagiaat. Alle stukken tekst die men doet voorkomen als eigen werk terwijl zij dat
niet zijn, zijn plagiaat en worden als dusdanig gesanctioneerd.
Het departement / de faculteit kan gebruik maken van speciaal daartoe ontworpen software om
plagiaat in het werk van studenten op te sporen.

Pdf-versie.