Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

In een rapport verdienen de volgende punten speciale aandacht:

  • perspectiefkeuze;
  • werkwoordtijd;
  • verwijswoorden;
  • titels.

Een rapport is in principe in het zakelijk perspectief geschreven. De enige uitzondering op deze regel vormt het woord vooraf dat in de ik-vorm of wij-vorm kan. Vermijd onnodig passief, naamwoordstijl en „men“.

De werkwoordtijd voor objectieve beschrijvingen, evaluaties, conclusies, aanbevelingen is de OTT (onvoltooid tegenwoordige tijd). Beschrijvingen van uitgevoerde werkzaamheden en voor chronologische beschrijvingen van processen of gebeurtenissen staan in de OVT (onvoltooid verleden tijd).

Let erop dat de verwijswoorden een correcte referent hebben. (Voorbeeld:  Het bedrijf telt 34 werknemers. Het plant een uitbreiding van het personeelsbestand (en niet: Ze plannen een uitbreiding …)

In een rapport komen verschillende titels voor.

  • De titel op de omslag en op de titelpagina is bij voorkeur compact geformuleerd: maximaal 8 woorden.
  • Titels en ondertitels worden bij voorkeur in themavorm geformuleerd d.w.z. als zelfstandignaamwoordgroepen.
  • De formulering van de titels in de inhoudsopgave is identiek aan die van de titels in de rapporttekst.
  • Titels van hetzelfde tekstniveau (hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf) zijn bij voorkeur parallel geconstrueerd.