Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Allerlei figuren (afbeeldingen, schema’s, tabellen, grafieken, diagrammen) kunnen, voor zover ze functioneel zijn, de tekst verduidelijken en aantrekkelijker maken:

  • Afbeeldingen zoals foto’s, tekeningen, plattegronden zijn nuttig om een en ander (de onderdelen van een object, de fasen van een proces, instructies enz.) te visualiseren.
  • Schema’s zijn nuttig om de structuur van informatie te verhelderen.
  • Tabellen maken het mogelijk om cijfermateriaal in categorieën te presenteren.
  • Lijngrafieken maken veranderingen in de tijd zichtbaar.
  • Staafdiagrammen lenen zich uitstekend voor de presentatie van veranderingen in de tijd én van onderlinge verhoudingen.
  • Balk- en cirkeldiagrammen brengen verdelingen en verhoudingen tussen relatieve cijfergegevens (procenten) in beeld.

 

Figuren staan in de onmiddellijke omgeving van de bijbehorende tekst, waarin ten minste uiteengezet wordt wat een figuur voorstelt, hoe ze gelezen moet worden en wat eruit te leren valt. Ze worden doorlopend genummerd en zijn voorzien van een onderschrift of een titel en van een bronvermelding als ze ontleend zijn.