Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

  • Op de eerste drie tekstniveaus (hoofdstukken, paragrafen, subparagrafen) wordt de tekststructuur verduidelijkt door het gebruik van kopjes. Die kopjes worden genummerd met de decimale code in Arabische cijfers. Achter het laatste cijfer van die code staat geen punt. Kopjes op lagere tekstniveaus dragen geen decimale code.
  • De decimale code wordt nooit onderstreept. Ze staat altijd tegen de linkermarge en wordt gevolgd door een insprong, zodat alle kopjes op gelijke afstand van de linkermarge staan.
  • Achter een titel staat in principe nooit een leesteken, tenzij het om een volledige zin gaat.
  • Titels van elk tekstniveau hebben een eigen typografische markering (cursivering, onderstreping, groter lettertype enz.).
  • Titels van hetzelfde tekstniveau hebben bij voorkeur een parallelle constructie en een identieke typografie.