Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Een rubricering van de titelbeschrijvingen op het medium is mogelijk, b.v. boeken, tijdschriften,enz. Dit rapportdeel begint op een nieuw recto blad. De pagina’s tellen mee in de paginanummering en dragen een pagina-aanduiding. Voor de opmaak van de titelbeschrijvingen bestaan verschillende systemen. Consequentie is heel belangrijk. Hieronder staat één systeem.

Boek

BRAAS, C. en VAN COUWELAAR, R., Rapporteren, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1996.

Cursus
OOGHE, H., Leidraad voor de scriptie, Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen U.G., z.j.

 • familienaam auteur in hoofdletters gevolgd door een komma
 • voornaam of initialen in hoofdletters, gevolgd door een komma
 • boektitel (cursief of onderstreept), gevolgd door een komma
 • de druk (als het niet de eerste uitgave is), gevolgd door een komma
 • de uitgeverij, gevolgd door een komma
 • de plaats van uitgave, gevolgd door een komma
 • het jaar van uitgave, gevolgd door een punt 

Tijdschriftartikel
BOUQUET, L., “Information Mapping, Deel 2. Principes en toepassingen”, Ad Rem, jaargang 12, (1998), oktober, nr. 4, p. 10-12.

 •  familienaam auteur in hoofdletters, gevolgd door een komma
 • voornaam of initialen in hoofdletters, gevolgd door een komma
 • titel van het artikel (tussen aanhalingstekens), gevolgd door een komma
 • titel van het tijdschrift (cursief of onderstreept), gevolgd door een komma
 • de jaargang, gevolgd door een komma
 • de maand van de aflevering, gevolgd door een komma
 • het nummer van de aflevering, gevolgd door een komma
 • de begin- en eindpagina van het artikel, gevolgd door een punt.

Internetsite
http://www.nasa.gov/home/   2010-04-19
Vermeld altijd de datum van raadpleging.