Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

  • Kleinere figuren met een direct belang voor een goed tekstbegrip horen thuis in de rapporttekst.
  • De bijlagen worden doorlopend genummerd.
  • Elke bijdrage draagt een titel en een nummer.
  • Het rapportdeel bijlagen begint op een nieuw recto blad. De pagina’s tellen mee in de paginanummering en ze dragen een pagina-aanduiding.
  • Het rapportdeel bijlagen begint met een aparte inhoudsopgave. Dit is een overzichtelijke opsomming in lijstvorm van de bijlagenummers, de titels van de bijlagen ende paginanummers.
  • Aan de opdrachtgever/het stagebedrijf wordt desgevallend de toestemming gevraagd om documenten als bijlage in het rapport op te nemen.
  • Zijn er heel veel bijlagen en/of is het geheel nog moeilijk in te binden? Dan worden de bijlagen separaat gebundeld. De aparte inhoudsopgave in het eigenlijke rapport blijft behouden. Bovenaan op het blad wordt wel verwezen naar de aparte bundel.