Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

De inhoudsopgave geeft de lezer een overzicht van de structuur. Zorg er dus voor dat het overzichtelijk is en niet te gedetailleerd.

Alleen de hoofdstuktitels worden typografisch gemarkeerd (door cursivering, onderstreping, opvallend lettertype enz.).

Hoofdstuktitels beginnen na een witregel. Overigens wordt gebruikt gemaakt van één enkele regelafstand (1 of 1,1 of 1,2).

Alle titels staan recht onder elkaar: ze staan op gelijke afstand van de   linkermarge.

De paginanummers staan recht onder elkaar tegen de rechtermarge en worden bij voorkeur voorafgegaan door voorlooppuntjes.

De inhoudsopgave telt mee voor de paginanummer maar draagt geen pagina-aanduiding.

Een inhoudsopgave waarin hetzelfde paginanummer meermaals voorkomt, wijst op een minder geslaagde indeling. Vaak gaat het om te gedetailleerde onderdelen en moeten een aantal (sub)paragrafen samengenomen worden tot een groter geheel