Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BELCH, G. en BELCH, M. Marketingcommunicatie. Academic Service, 2004.

BOTTELBERGHS, INGRID. Consumensjes : over kinderen, reclame en communicatie. Leuven : LannooCampus, 2007.
DE PELSMACKER, P., GEUENS, M. en VAN DEN BERGH, J. Marketingcommunicatie. Pearson Education, 2005.
FLOOR, J.M.G. en VAN RAAIJ, W.F. Marketingcommunicatiestrategie. EPN., 2000.
JAFFE, JOSEPH. Join the conversation : how to engage marketing-weary consumers with the power of community, dialogue, and partnership. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2007.
JANSSEN, HUUB, VAN REIJSEN, MARENNA en ZWEERS, THEO. Interactieve marketing. Amsterdam : Pearson Education, 2010. (SCHOONMEERSEN)
LAGAE, WIM. Marketingcommunicatie in de sport. 2e druk. Amsterdam : Pearson Education Benelux, 2006
LOGMAN, MARC, MATTHYSSENS, PAUL en VAN RAAIJ W. FRED. Marketingcommunicatie in zakelijke markten : strategische en geïntegreerde communicatie voor business-to-business-marketeers. Alphen aan den Rijn : Samsom, 2000.
STOELINGA, BONNY en KNECHT, JOHN. Marketing communicatie. Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2001.
VAN BELLEGHEM, STEVEN. De conversation manager : de kracht van de hedendaagse consument het einde van de traditionele adverteerder. Leuven : Lannoo Campus, 2010.
VAN POPPEL, Ad. Direct Marketing DM 2010. 21e uitgave Heverlee : Ad van Poppel Publishing BVBA, 2010. (met adressen en websites van alle DM spelers).

Erik Van Vooren, Paul Postma, J.C. Hoekstra hebben meerdere boeken geschreven over DM:
VAN VOOREN, E. Direct marketing praktijkboek : tips, cases en adviezen [verzameld en ingeleid door Erik Van Vooren]. Leuven : LannooCampus, 2006.
Direct Marketing. Inspiratieboek. De handleiding voor de praktijk. in een hoofdredactie van Erik Van Vooren. Tielt / Lannoo? 1996.
POSTMA, PAUL, Het breinboek voor managers : wat je moet weten van denken en gedrag. Amsterdam : Business contact, 2009.
HOEKSTRA, J.C. Direct Marketing. 2e dr. Groningen : Wolters-Noordhoff, 1998.
POSTMA, PAUL, Handboek interactieve marketing. Database marketing in de praktijk. Amsterdam ; Antwerpen : Uitgeverij Business Contact, 2005.
POSTMA, PAUL. Het nieuwe marketingtijdperk: feesten, vrijen en frauderen. Business Contact, 2003. (SCHOONMEERSEN)
POSTMA, PAUL, Handboek direct marketing 2.0 : marketing via print, DRA, e-mail, web, blogs, mobiele media, telefonie, IVR, sms, DRTV, interactieve tv, podcast, webcast... Amsterdam : Kluwer, 2007.

Het Jaarboek van MediaMarketing en Pub is interessant om adressen, cijfermateriaal en websites per specifieke domein cijfermateriaal te vinden (www.mm.be; www.pub.be):
PUB Marketing services book 2011 / M.m.v. Jean-Michel Stichelbaut, Mark Anthierens, Wittouck, Marleen, Lieve Lamberigts, Martine Troch. Mechelen : PUB, Kluwer, 2010.

Eveneens interessant op het vlak van DM zijjn de vakorganisaties:
UBA
B3A
BDMV www.bdma.be
IAB
CIM
JEP
www.wegener.be
www.arvato.be
www.depost.be

Vaktijdschriften
Pub
MediaMarketing
Adformatie
Tijdschrift voor Marketing
Advertising Age
Objet Direct-Indirect

Bibliotheken
GRP- Brussel
Rosa – Brussel alles omtrent vrouwen en reclame/marketing

 

Terug naar Marketingprojectbronnen