Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

De bibliografie of literatuurlijst is een doorgaans op auteursnaam alfabetisch gerangschikte lijst met de complete titelbeschrijving van schriftelijke bronnen (boeken, tijdschriftartikelen, krantenartikelen, internet, cd-roms). Op grond van een bibliografie kan de lezer zich een beeld vormen van de kwaliteit en van de actualiteitswaarde van de rapportinhoud.

Er zijn twee opties voor de bibliografie:

uitwerken als een lijst van aangehaalde literatuur
In een lijst van aangehaalde literatuur staat alleen de titelbeschrijving van de  schriftelijke bronnen die in de rapporttekst of in de noten expliciet genoemd worden.

uitwerken als een lijst van geraadpleegde literatuur
In een lijst van geraadpleegde literatuur staat de titelbeschrijving van alle schriftelijke bronnen die bij de voorbereiding van het rapport geraadpleegd werden.

Geraadpleegde mondelinge en audiovisuele bronnen worden vermeld in het hoofdstuk over de onderzoeksmethode. Een bibliografie bevat immers alleen werken die opnieuw geraadpleegd kunnen worden.