Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

GROTE STRUCTUUR VASTLEGGEN PROJECTSTAGE

Door te klikken op de onderstaande links krijg je telkens gedetailleerdere informatie over het respectievelijke onderdeel van je eindwerk.

VOORWERK

titelpagina

woord vooraf

inhoudsopgave

samenvatting vooraf / managementrapport

RAPPORTTEKST

inleiding

methodologie

kerntekst

slot

aanbevelingen

NAWERK

noten

bibliografie

bijlagen

woordenlijst

 

Schematische voorstelling van een onderzoeksrapport en een adviserend rapport

 

Onderzoeksstructuur in rapporttekst

Het eindwerk is hoe dan ook een onderzoeksrapport waarin een onderwerp beschreven of verklaard wordt of waarin adviezen staan. De macrostructuur van de rapporttekst is dus die van de onderzoeksstructuur. Hieronder staan de vragen van de onderzoeksstructuur in het deel van de rapporttekst waarin ze beantwoord worden.

TekstdeelVraag onderzoeksstructuurThemaRapportonderdeel
Inleiding1 Wat houdt het onderzoek precies in?

Beschrijving onderwerp

Hfst 1 Inleiding
 2 Waarom is het onderzoek nodig/nuttig?Motivering keuze onderwerpHfst 1 Inleiding
Kerntekst3 Volgens welke methode verliep het onderzoek?OnderzoeksmethodeHfst 2 Methodologie
 4 Wat zijn de resultaten van het onderzoek?ResultatenDiverse hoofdstukken, logisch ingedeeld
Slot5 Wat is de conclusie van het onderzoek?ConclusieApart hoofdstuk: Conclusie

 

Adviserend rapport

Als het onderzoek tot een advies of een reeks adviezen leidt, kunnen de conclusies als een apart hoofdstuk in  de kerntekst opgenomen worden. Het slotgedeelte bevat dan de aanbevelingen.

TekstdeelVraag onderzoeksstructuurThemaRapportonderdeel
Inleiding1 Wat houdt het onderzoek precies in?

Beschrijving onderwerp

Hfst 1 Inleiding
 2 Waarom is het onderzoek nodig/nuttig?Motivering keuze onderwerpHfst 1 Inleiding
Kerntekst3 Volgens welke methode verliep het onderzoek?OnderzoeksmethodeHfst 2 Methodologie
 4 Wat zijn de resultaten van het onderzoek?ResultatenDiverse hoofdstukken, logisch ingedeeld
Slot5 Wat is de conclusie van het onderzoek?ConclusieApart hoofdstuk: Conclusie
 6 Welke aanbevelingen volgen uit het onderzoek?AanbevelingenApart hoofdstuk: Adviezen