Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

INHOUDELIJKE ELEMENTEN VAN OMSLAG EN TITELPAGINA

Een omslag is bedoeld om het rapport te identificeren.
De titelpagina bevat dezelfde gegevens als de omslag en ziet er identiek uit.

De omslag van een eindwerk bevat bij voorkeur de volgende elementen:

 • de volledige auteursnaam
 • de titel
 • de eventuele ondertitel: alleen nodig als de titel eerder attractief dan informatief  is of als de titel om extra verduidelijking vraagt
 • de naam, het logo en het adres van de school en de faculteit
 • de studierichting (jaar, afstudeerrichting, klasgroep)
 • het academiejaar
 • de naam en het adres van de stageplaats/de opdrachtgever
 • de naam van de stagementor
 • de naam van de stagebegeleider
 • de datum en plaats van afwerking
 • de formule: Dit rapport mag niet openbaar gemaakt worden.