Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

1 INLEIDING

Een kritische analyse

De val van het communistische regime in de voormalige Oostbloklanden heeft de economische kaarten in West-Europa grondig door elkaar geschud. Het isolement van die landen werd doorbroken. Veel grotere bedrijven in West-Europa zagen hun kans schoon: ze konden zowel hun afzetgebied aanzienlijk verruimen als hun personeelskosten verlagen door hun productie geheel of gedeeltelijk over te brengen naar voormalige Oostbloklanden. De textielsector heeft deze evolutie natuurlijk niet kunnen ontlopen. [introductie + kader]

Een KMO als de nv Textilo heeft natuurlijk niet dezelfde mogelijkheden als een multinational om in te spelen op de gewijzigde marktsituatie. Integendeel, het bedrijf, met de Benelux als belangrijkste afzetmarkt, krijgt af te rekenen met toegenomen concurrentie. Daarom is het interessant en nuttig te onderzoeken in welke mate de exportbedrijvigheid van het bedrijf voldoende geoptimaliseerd is. Op deze vraag probeert dit rapport een antwoord te geven. [thema en centrale vraag]


Motivering
Met dit rapport krijgt de algemene directie van het bedrijf een duidelijker kijk op de eigen exportbedrijvigheid. Wat zijn de sterke punten? Waar liggen de zwakheden? Dit rapport stelt de bedrijfsleiding eveneens in staat in de nabije toekomst strategische beleidsbeslissingen te nemen die de KMO in staat moeten stellen haar positie in de gewijzigde marktsituatie te consolideren en zelfs te verbeteren. [verantwoording]


Structuur
Het tweede hoofdstuk van dit rapport beschrijft uitvoerig de methode die werd gevolgd om het onderzoek te voeren. Het derde hoofdstuk werpt een licht op exportbedrijvigheid van de nv Textilo. Al deze informatie is belangrijk om de resultaten die in het vierde hoofdstuk aan bod komen, in een juiste context te kunnen plaatsen. In het vijfde hoofdstuk volgt de eindconclusie. Dit hoofdstuk bevat ook enkele adviezen die in de nabije toekomst een aanzet kunnen vormen tot strategische beleidsbeslissingen. [structurerende vooruitblik]

 

Terug naar Inleiding