Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Standaardbouwplannen

De bouwplannen helpen de verzamelde informatie te ordenen en te hiërarchiseren. De vragen geven een aanzet tot de formulering van de titels (bv. probleemomschrijving, nadelige gevolgen, oorzaken, mogelijke  oplossingen).

Vragenschema voor onderzoek

1 Wat is het thema van het onderzoek 2 Waarom is het onderzoek noodzakelijk of nuttig?
3 Volgens welke methode verloopt het onderzoek?
4 Wat zijn de resultaten van het onderzoek?
5 Wat zijn de conclusies van het onderzoek?

Vragenschema voor probleemanalyse

1 Wat is het probleem precies?
2 Waarom is het een probleem?
3 Wat zijn de oorzaken van het probleem?
(4 Wat is er tegen het probleem te doen?)

Vragenschema voor evaluerende teksten

1 Wat zijn de relevante kenmerken van wat beoordeeld moet worden?
2 Wat zijn de positieve kenmerken ervan?
3 Wat zijn de negatieve kenmerken ervan?
(4 Hoe luidt het totaaloordeel erover?)
(5 Wat kan/ moet er gedaan worden?)

Vragenschema voor de beschrijving van een maatregel

1 Wat houdt de maatregel precies in?2 Waarom is de maatregel nodig?
3 Hoe wordt de maatregel uitgevoerd?
(4 Wat zijn de effecten van de maatregel?)

Vragenschema voor de beschrijving van een ontwerp

1 Waartoe dient het?2 Aan welke eisen moet het voldoen?
3 Welke middelen worden ervoor gekozen?
4 Hoe ziet het ontwerp eruit?
(5 Wat is de waarde ervan?)

Vragenschema voor de beschrijving van een handeling

1 Wat is het doel van de handeling?
2 Wat zijn de voorwaarden voor de handeling?
3 Hoe verloopt de handeling in grote lijnen?
4 Hoe verlopen de deelhandelingen?
5 Hoe wordt het gecontroleerd?