Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

De inhoud van de  kerntekst

De kerntekst van een onderzoeksrapport biedt de lezer het antwoord op de vraag:
Wat zijn de resultaten van het onderzoek? [resultaten]

Onderdelen van de kerntekst

Het corpus bevat een of meer hoofdstukken met een antwoord op de vraag naar de resultaten van het onderzoek [resultaten]. De indeling in hoofdstukken gebeurt op grond van het vragenschema dat bij de centrale vraag hoort (zie voorbeelden van standaardbouwplannen). Natuurlijk kunnen aan het vragenschema altijd vragen toegevoegd worden of eruit weggelaten.

Uiteraard zal een verdere onderverdeling in paragrafen zich opdringen. In dat geval is rubriceren en hiërarchiseren belangrijk.

Voorbeeld

In dit  voorbeeld zijn verschillende vragenschema’s in de structuur verwerkt. De onderzoeksstructuur is verdeeld over de verschillende hoofdstukken en in het middendeel zit een maatregel- en een evaluatiestructuur.

1  Inleiding
Alle onderzoeken tonen aan dat communicatie…. Zeker interne communicatie is ………….
(introductie + kader)

In dit rapport onderzoeken we of de nieuwe procedure die Linus begin dit  jaar introduceerde voor de interne communicatie effectief is. Linus gaf  die procedure de naam EFCO en …….
(beschrijving)

Linus verwacht veel van EFCO en hoopt dat daarmee een hele reeks  problemen opgelost zullen zijn. Of  dat …. 
(motivering)

In dit rapport staan we eerst stil bij de nieuwe procedure: waarom is ze er gekomen?  Hoe zit ze in elkaar?  Welke diensten zijn erbij betrokken?  Daarna beschrijven we de criteria die we gebruiken om de effectiviteit van EFCO te achterhalen. Die criteria zijn gebaseerd op ….. Vervolgens onderzoeken we wat er goed is aan EFCO en wat er minder goed aan is. In de conclusie geven we ons eindoordeel.
(structurerende vooruitblik)

2  EFCO, de nieuwe procedure voor interne communicatie
Vanaf dit hoofdstuk begint de resultaatbeschrijving
2.1  Verloop
Deze paragraaf geeft een antwoord op: wat houdt de maatregel in?
2.2  Aanleiding
Deze paragraaf geeft een antwoord op: waarom is de maatregel nodig?
2.3  Betrokken diensten
Deze paragraaf geeft een antwoord op een bijkomende vraag die in deze context belangrijk is:  welke diensten zijn betrokken bij de nieuwe maatregel.

3  Criteria voor een efficiënte procedure
Dit hoofdstuk geeft een antwoord op een vraag uit de evaluatiestructuur: aan welke criteria moet de maatregel voldoen?

4  Positieve aspecten van EFCO
Dit hoofdstuk geeft een antwoord op een vraag uit de evaluatiestructuur: wat zijn de positieve aspecten van de maatregel?

5  Negatieve aspecten van EFCO
Dit hoofdstuk geeft een antwoord op een vraag uit de evaluatiestructuur: wat zijn de negatieve aspecten van de maatregel?

6  Conclusie
Dit hoofdstuk geeft het antwoord op een  vraag uit de evaluatiestructuur: hoe luidt het totaaloordeel?  Dit is meteen ook de laatste vraag uit de onderzoeksstructuur: Wat is de conclusie van het onderzoek?

Schema bij het voorbeeld

Hieronder vind je een uitgewerkt schema waarmee je kan zien hoe de hoofdstructuur van het raport, namelijk een onderzoekstructuur, uitgebreid wordt met twee ingebedde structuren en hoe dat in de inhoudsopgave te herkennen is.