Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

OMSCHRIJVING

Het hoofdstuk methodologie bevat het antwoord op de vraag: Volgens welke methode verliep het onderzoek? In een beknopt onderzoeksrapport met overwegend desk research kan je de methodebeschrijving opnemen in de inleiding.

ONDERDELEN VAN METHODEBESCHRIJVING

Het hoofdstuk methodologie is belangrijk om de relevantie en de waarde van de resultaten en de besluiten te onderstrepen. Het biedt een relevant antwoord op de vraag naar de toegepaste onderzoeksmethode,
bijvoorbeeld:

 • de afbakening van het onderzoeksterrein;
 • de selectie van de doelgroep;
 • de gehanteerde criteria;
 • de periode;
 • de keuze van de steekproef;
 • de methode van bevraging;
 • de resultaatverwerking;
 • de onderzoeksresultaten;
 • de aanbevelingen;
 • enz.

De bespreking van de gehanteerde criteria bestaat minimaal in een verwijzing naar gestandaardiseerde criteria (b.v. ISO-normen) en/of in een beschrijving van specifieke criteria. Ook dienen vooral de specifieke criteria te worden verantwoord. Deze bespreking is nodig in alle rapporten met een evaluerende of een adviserende centrale vraag.


Voorbeeld Methodebeschrijving
Om de huidige website van Quad te kunnen beoordelen, hebben we gebruik gemaakt van het 20-punten systeem van Holthof (2004). Die criteria zijn de volgende:

 • doelgroepgerichtheid
 • aanzetting tot actie
 • bestelmogelijkheid
 • zoekfunctie

Elk criterium wordt beoordeeld op een schaal van 5. De totale score is dus 100.

Het is belangrijk te vermelden dat deze criteria vooral relevant zijn voor de beoordeling van commerciële en informatieve websites voor particulieren. De website van Quad is evenwel bedoeld voor professionals. De laatste vier criteria uit bovenstaande lijst zijn daarom niet relevant en hebben we weggelaten…

METHODOLOGISCHE VRAGEN

 • Welke onderzoeksmethode heb je gehanteerd?
 • Wanneer heb je het onderzoek uitgevoerd?
 • Welke bronnen heb je geraadpleegd?
 • Hoe heb je die bronnen verzameld?
 • Welke vragenlijst heb je samengesteld?
 • Waarom kwamen die vragen aan bod?
 • Hoe heb je de steekproef samengesteld?
 • Hoe representatief is de steekproef?
 • Hoeveel respondenten heb je benaderd?
 • Wat is de foutenmarge van de resultaten
 • Wat heb je niet onderzocht én waarom?
 • Hoe heb je de resultaten verwerkt?

METHODOLOGIE bij meer onderzoeksvragen

Kijk uit:
Eén centrale vraag vereist soms meer, sterk uiteenlopende onderzoeken. Als een rapport meer dan één onderzoek beschrijft, kan de onderzoeksstructuur in verschillende hoofdstukken herhaald worden.


Kijk uit:
Als de centrale vraag te algemeen is en eerst opgesplitst moet worden in verschillende specifiekere onderzoeksvragen (of hypothesen), wordt de tekststructuur ook wat complexer.

In zo een onderzoek is er meestal een onderscheid tussen een exploratief en een conclusief onderzoek. Elk onderzoek bevat een methodebeschrijving.


VoorbeeldIn het onderstaande voorbeeld vind je zowel in hoofdstuk 2 als hoofdstuk 3 een onderzoeksstructuur terug.

InhoudsopgaveOnderzoeksstructuurdeelstructuren
1 InleidingWat houdt het onderzoek precies in?

Waarom is het nodig?

 
2  Interne en externe en analyse van VPWat houdt onderzoek 1 in? 
2.1 MethodeVolgens welke methode verloopt onderzoek 1? 
2.2 ResultatenWat zijn de resultaten van onderzoek 1? 
2.3 DeelconclusieWat is de conclusie van onderzoek 1? 
3 Analyse van de websiteWat houdt onderzoek 2 in? 
3.1 De huidige websiteVolgens welke methode verloopt onderzoek 2?Wat zijn de relevante eigenschappen van het beoordeelde?
3.2 Criteria(onderzoek 2 is een evaluatie)Aan welke criteria wordt het getoetst?
3.3 ResultatenWat zijn de resultaten van onderzoek 2?Wat zijn de positieve en negatieve aspecten ervan?
3.4 DeelconclusieWat is de conclusie van onderzoek 2?Hoe luidt het eindoordeel?
4  Conclusie en adviezenWat is de conclusie van onderzoek 1 en 2?

Welke adviezen zijn er?