Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Inhoud van het slot

Het slot is doorgaans het laatste rapportonderdeel dat als ‘echt’ hoofdstuk gepresenteerd wordt (het krijgt een volgnummer als hoofdstuk). Met een goede afsluiting krijgen de lezers een representatief beeld van de volledige rapportinhoud.

Lezers van een adviserend rapport moeten dit hoofdstuk als een zelfstandig geheel kunnen begrijpen en ook een antwoord krijgen op de vraag:
Welke aanbevelingen vloeien voort uit het onderzoek? [adviezen]

Onderdelen van het slot

Het slot van een adviserend rapport kan de volgende onderdelen omvatten:

 • een herhaling van het rapportthema en de centrale vraag;
 • een antwoord op de centrale vraag;
 • enkele suggesties voor vervolgonderzoek;
 • enkele voorstellen voor optimalisering van de onderzoeksmethode;
 • een opsomming van de toepassingsmogelijkheden van het onderzoek
 • een signalement van de mate waarin het antwoord op de centrale vraag een bevestiging is van
  een of andere wetenschappelijke theorie of van eerder gevoerd onderzoek;
 • enkele remediërende suggesties bij een minder gunstig eindoordeel;
 • een vooruitblik op de verwachte gunstige effecten van het uitgebrachte advies;
 • een vooruitblik op toekomstige beleidsstappen of mogelijke oplossingen.