Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Vage onderwerpen

 • analyse van de personeelsproblematiek in bedrijf X;
 • de geschillenprocedure in het vredegerecht;
 • de handelsdebiteurenadministratie bij Neckerman;
 • de gevolgen van een huwelijkscontract;
 • de keuze tussen intermodaal vervoer en wegvervoer;
 • de internationale boekhoudnormen IAS/IFRS

Beter afgebakende onderwerpen

 • analyse van de personeelsproblematiek in bedrijf X sedert 2005;
 • evaluatie van de geschillenprocedure in het vredegerecht in Dendermonde;
 • beschrijving van de handelsdebiteurenadministratie bij Neckerman;
 • de juridische en fiscale gevolgen van een huwelijkscontract bij overlijden van een van de partners;
 • de keuze tussen intermodaal vervoer en wegvervoer bij WTT.
 • de bekendheid van de internationale boekhoudnormen IAS/IFRS bij Belgische revisoren.

Advies

Het onderwerp van een eindwerk heeft te maken met je stageactiviteiten, het stagebedrijf of de sector van het stagebedrijf. Het kan een probleem zijn, een nieuwe wet, maatregel of procedure of de impact ervan, enz. Het onderwerp moet voldoende afgebakend zijn en concreet zijn. De stagementor en de stagebegeleider kunnen daarbij helpen.

De afbakening van het onderwerp is belangrijk om de opdracht haalbaar te maken en helpt bij de zoektocht naar relevante informatie. Een duidelijk geformuleerd onderwerp kan eveneens de titel zijn van het eindwerk.