Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

 


Rolmodel worden

Sfeerbeeld rolmodel

Als je minstens zestig studiepunten hebt behaald, kan je je engageren als rolmodel. Zo sensibiliseer je jongeren uit het secundair onderwijs voor een opleiding in het hoger onderwijs. Interesse? Klik dan hier.

Afbeelding Monitoraat

Voor eerstejaarsstudenten

Wat is monitoraat?

Onder monitoraat verstaan we de vakspecifieke begeleiding van studenten.
De vormen van begeleiding via monitoraat hebben de bedoeling de student aan te moedigen tot zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. Dat is trouwens de beleidsvisie over studentenbegeleiding in het algemeen.

Doel van het monitoraat

Het vakmonitoraat kan volgende begeleiding aanbieden:

 • tekorten in de voorkennis wegwerken
 • individuele lacunes opvullen
  vb: uitspraak, maken van elementaire berekeningen, basiskennis vreemde talen, basiskennis computergebruik
 • wegwerken van studieachterstand na ziekte
 • hulp bij verwerken van leerinhoud van opleidingsonderdelen
  vb: extra oefeningen geven
 • studeerbegeleiding
  vb: testen organiseren, coaching studievaardigheden
 • hulp bij voorbereiding examens.

Coördinatie en algemene informatie

Studenten kunnen steeds terecht op de dienst studiebegeleiding van hun campus voor informatie rond monitoraat.

Campus Aalst: Annelies.cuypers@hogent.be
Campus Mercator: Vincent.willemyns@hogent.be
Campus Schoonmeersen: Vincent.willemyns@hogent.be