Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

FACULTEIT MENS EN WELZIJN

Introductiesessies/onthaalweek

Vóór de eigenlijke start van het academiejaar organiseren de meeste faculteiten een onthaalweek voor nieuwe studenten.

Opfrissingscursussen

Beschik je over de noodzakelijke voorkennis, maar moet die nog even worden opgefrist? Wil je weten hoe het er in de hogeschool aan toegaat inzake lestempo? Wil je tijdig aan de weet komen wat je nog zelfstandig moet bijwerken? Dan zijn onze opfrissingscursussen onmisbaar. De meeste worden georganiseerd in de tweede helft van september.

Workshops Studievaardigheden

In de sessies studievaardigheden wordt enerzijds ingegaan op studiemethode (aantekeningen maken, grote hoeveelheden leerstof verwerken, voorbereiden op examens). Anderzijds wordt er gefocust op het opstellen van een realistische en concrete studieplanning. Voor ergotherapie, logopedie en audiologie, biomedische laboratoriumtechnologie, verpleegkunde en voedings- en dieetkunde kan je contact opnemen met fmw.studiebegeleiding.vesa@hogent.be de workshops en als toekomstig sociaal werker of orthopedagoog kan je terecht bij fmw.studiebegeleiding.soag@hogent.be. Voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs kan je terecht bij fmw.studiebegeleiding.lera@hogent.be.

Supplementaire cursussen

Is je voorkennis onvoldoende, maar ben je bereid hard te werken om je hiaten weg te werken, dan kan je in sommige faculteiten terecht voor extra lesuren en/of cursussen. Voor meer informatie kan je terecht bij je facultaire studiebegeleider.

Monitoraat

Heb je behoefte aan een meer stapsgewijze opbouw van de leerstof of aan meer oefentijd? Zoek je een extra stimulans voor de verwerking van je leerstof? Weet je niet wat gedaan als een vak plots moeilijkheden oproept? Dan is het monitoraat dé formule voor directe en concrete feedback op je specifieke, inhoudelijke vragen. Neem contact op met je facultaire studiebegeleider voor meer info.