Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

INTRODUCTIECURSUSSEN

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Ondersteuning nodig bij jouw studiekeuzeproces? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

Afbeelding Introductiecursussen

Introductiecursussen frissen de gewenste leerstof uit het secundair onderwijs op. Ze worden georganiseerd tijdens de maand september en zijn volledig kosteloos. Inschrijven voor de introductiecursussen kan enkel na inschrijving in een van onze bacheloropleidingen. 

Biomedische laboratoriumtechnologie

 • Chemie
 • Fysica
 • Wiskunde
 • Uiteenzetting gebruik e-mail en Chamilo

Logopedie en audiologie

 • Grammatica
 • Spelling
 • Uiteenzetting gebruik e-mail en Chamilo

Verpleegkunde

 • Chemie
 • Medisch rekenen
 • Uiteenzetting gebruik e-mail en Chamilo

Voedings- en
dieetkunde

 • Paramedisch rekenen
 • Chemie
 • Uiteenzetting gebruik e-mail en Chamilo

Kleuteronderwijs

 • Uiteenzetting gebruik e-mail en Chamilo

Lager onderwijs

 • Uiteenzetting gebruik e-mail en Chamilo

Secundair onderwijs

 • Uiteenzetting gebruik e-mail en Chamilo
 

Planning en inschrijven

De planning van september 2018 volgt later.
Klik hier (vanaf 28 juni) om in te schrijven (dit kan pas na je inschrijving aan de HoGent).

Naast de introductiecursus efficiënt noteren voor alle studenten van de faculteit Natuur en Techniek, worden er enkel introductiecursussen georganiseerd voor de studenten agro- en biotechnologie, chemie en modetechnologie. Voor de opleidingsonderdelen mechanica, elektriciteit en wiskunde worden progressietesten afgenomen en kiest de faculteit voor een persoonlijke begeleiding tijdens het academiejaar.

Machinegewenning

Alle studenten modetechnologie die geen ervaring hebben met industriële naaimachines kunnen deze cursus volgen. Het is de bedoeling je vertrouwd te maken met enkele basisprincipes en handelingen zodat de eerste lessen machinebeheersing vlotter verlopen.

Patroontekenen

Alle studenten modetechnologie die geen ervaring hebben met patroontekenen zijn welkom. Het is de bedoeling je vertrouwd te maken met enkele basisprincipes en handelingen zodat de eerste lessen patroontekenen vlotter verlopen.
 

Chemie
(voor bachelors mode/textiel)

Deze cursus richt zich tot alle studenten die geen chemische vooropleiding hebben gehad in het secundair. Tijdens deze introductiecursus maken we je vertrouwd met enkele basisbegrippen uit de anorganische chemie.

Chemie
(voor bachelors chemie)

Deze cursus richt zich tot studenten die hebben gekozen voor de opleiding chemie en kan worden opgevat als een oefeningencursus: chemische formules van anorganische verbindingen, concentratieberekeningen, stoechiometrie, rendement, … Zo krijg je een idee van je kennis over belangrijke begrippen in de chemie.
 

Anorganische chemie
(voor bachelors agro- en biotechnologie)

Deze introductiecursus richt zich tot alle studenten agro- en biotechnologie die geen of zeer weinig chemie gehad hebben in het secundair. Tijdens deze introductiecursus maken we je vertrouwd met enkele basisbegrippen uit de anorganische chemie en verwerf je een inzicht in de algemene opbouw van een atoom en een molecule.

 

Planning en inschrijven

De planning van september 2018 volgt later.
Klik hier (vanaf 28 juni) om in te schrijven (dit kan pas na je inschrijving aan de HoGent).

Bedrijfsmanagement

 • Engels
 • Excel
 • Frans
 • Chemie

Retailmanagement

 • Excel
 • Frans

Toegepaste informatica

 • Frans stoomcursus
  (voor wie geen of minder dan 3 uur frans heeft gevolgd)
 • Frans kennismakingscursus
 • Math4IT
  (voor wie 3 uur (of minder) wiskunde heeft gevolgd)

Toegepaste fiscaliteit (banaba)

 • Dubbel boekhouden
  snelcursus
 • Vennootschapsbelasting
  snelcursus
 

Planning en inschrijven

De planning van september 2018 volgt later.
Klik hier (vanaf 28 juni) om in te schrijven (dit kan pas na je inschrijving aan de HoGent).