Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

OMBUDSPERSOON

 

Ombudspersoon

De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen een student en één of meerdere personeelsleden. De ombudspersoon is hiertoe tot discretie verplicht. De geschillen houden verband met de toepassing van de onderwijs- en examenregeling en/of de rechtspositieregeling van de student en met als onbillijk en onredelijk ervaren handelingen en beoordelingen. Een klacht moet een omschrijving bevatten van de feiten waartegen ze gericht is.

De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt de klacht. Hij zal:

  • via bemiddeling trachten een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen. Indien de bemiddeling van de ombudspersoon geen voldoening schenkt kan de student zich richten tot de decaan;
  • de indiener van de klacht inlichten over de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Interne Beroepscommissie.

Studentenvertegenwoordigers met een mandaat kunnen zich richten tot de ombudspersoon of de decaan wanneer hun rechten niet worden gerespecteerd.

  Aalst Gent
agro- en biotechnologie   Geert Van Iseghem
bedrijfsmanagement Martine Van Audenrode Eddy Van Rompaye
biomedische laboratoriumtechnologie   Christine Desmaele
chemie   Daniel Holtappels
elektromechanica   Daniel Holtappels
ergotherapie   Christine Desmaele
houttechnologie   Daniel Holtappels
kleuteronderwijs   Hilde Van Dooren
lager onderwijs   Hilde Van Dooren
logopedie en audiologie   Christine Desmaele
modetechnologie   Daniel Holtappels
office management Sarie Van Der Elst Daniel Holtappels
orthopedagogie   Ann De Brouwer
retailmanagement   Eddy Van Rompaye
secundair onderwijs   Hilde Van Dooren
sociaal werk   Ann De Brouwer
textieltechnologie   Daniel Holtappels
toegepaste informatica Sarie Van Der Elst Daniel Holtappels
vastgoed   Daniel Holtappels
verpleegkunde   Christine Desmaele
voedings- en dieetkunde   Christine Desmaele