Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

STUDENTENCLUBS

 


Rolmodellenwerking

Als rolmodel vertel je aan jongeren uit het secundair onderwijs jouw specifieke ervaringen met ‘studeren binnen het hoger onderwijs’. Je hebt de zinvolle taak hen te sensibiliseren en hen te motiveren om een actief studiekeuzeproces te doorlopen. Meer info? Klik dan hier.

 

Studentenclubs

Een studentenclub is een vriendenkring in studentenmilieus. Een studentenclub organiseert cantussen, leuke feestjes op café, concertuitstappen, culturele uitstappen, sport- en vele andere activiteiten. 

Voor studenten kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs

Website

Voor studenten biomedische laboratoriumtechnologie, voedings- en dieetkunde, verpleegkunde, ergotherapie, logopedie en audiologie.

Website

Voor studenten van het Koninklijk Conservatorium van de School of Arts

Website

Voor studenten in studentenhuis Schoonmeersen

Website 

Voor studenten orthopedagogie en sociaal werk

Website

Facebook

Mail

 

De naam Hortecta is tweeledig, nl. Hortus = tuin en Architectus = architect en daaruit kan je mee afleiden dat alle studenten uit richtingen die ietwat bio en tuin gerelateerd zijn, bij deze toffe gasten terecht kunnen.

Website

Mail

Pihonia is de officiële studentenvereniging van de opleiding bedrijfsmanagement. De club oriënteert zich vooral rond de studenten van campus Mercator en Schoonmeersen, maar ook studenten die geen college volgen in de opleiding bedrijfsmanagement zijn uiteraard welkom. 

Website

Facebook

Mail

Voor 'tinners', office managers in spe en een deel van Natuur en Techniek, is er de club Salmonella.

Website

Mail