Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Examen

De onderwijs- en examenregeling definieert een examen als volgt: “elke evaluatie van de mate waarin een student op grond van zijn studie de competenties, verbonden aan een (deel)opleidingsonderdeel, heeft verworven”.

Voor het evalueren gebruiken de opleidingen twee systemen van evaluatie:

  • niet-periodegebonden evaluatie: de niet-periodegebonden evaluatie is een evaluatie van de studieprestaties tijdens de periodes voor onderwijs- en studieactiviteiten, zoals voorzien in de academische kalender. Niet-periodegebonden evaluaties kunnen verschillende vormen aannemen (schriftelijke test, presentatie, projecten,…). Indien relevant krijg je tussentijdse informatie over je prestaties zodat je nog kan bijsturen.
  • periodegebonden evaluatie: een evaluatie van de studieprestaties tijdens de drie examenperiodes zoals voorzien in de academische kalender.

Op de studiefiche van het opleidingsonderdeel kan je nakijken op welke wijze de evaluatie gebeurt.

Examenperiodes - examenkansen

De Hogeschool Gent organiseert ieder academiejaar drie examenperiodes:

  • een 1ste examenperiode (januari – februari) na de onderwijsactiviteiten van het 1ste semester (1ste examenkans);
  • een 2de examenperiode (mei – juni) na de onderwijsactiviteiten van het 2de semester (1ste examenkans);
  • een 3de examenperiode (augustus – september) na het zomerreces (2de examenkans).

De examenperiodes worden jaarlijks vastgelegd in de academische kalender.

Geslaagd opleidingsonderdeel - creditbewijs

Je slaagt voor een opleidingsonderdeel wanneer je minstens 10 op 20 behaalt.

Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd bent behaal je een creditbewijs. Voor deelopleidingsonderdelen worden geen creditbewijzen verkregen.

Examenrooster en feedback

De administratie stelt per examenperiode en voor elk modeltraject van een opleiding een examenrooster op. De examenroosters worden minstens 5 weken vóór de aanvang van elke examenperiode bekendgemaakt via de elektronische leeromgeving. Samen met het examenrooster wordt ook de examennota verspreid. Deze nota bevat de richtlijnen voor een vlot verloop van de examens. Ook de data voor de bekendmaking van de punten en de feedback zal je daarin vinden.

Per examenperiode wordt er ook een feedback georganiseerd. Je krijgt dan de gelegenheid je examen in te kijken en te bespreken met je lector.