Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

KAMER AANVRAGEN

Afbeelding kamer aanvragen

Vraag nu je kamer aan voor 2017-2018

(Aanvragen voor 2016-2017: contact opnemen met de afdeling Huisvesting
via huisvesting@hogent.be )

 

Toewijzingen beginnen op 1 juni. Kamers zijn te bezichtigen op de HoGent-opendeurdag van 22.04.2017.  

Voorwaarden

 • Aanvragers moeten ingeschreven zijn aan de HoGent met een diplomacontract voor minimaal 27 studiepunten en kinderbijslaggerechtigd zijn (geboren na 1992).
 • Middelbareschoolstudenten kunnen al een kamer aanvragen en een contract krijgen.
 • Onderverhuur is niet toegestaan.
 • De kamers zijn beschikbaar de zondag die voorafgaat aan de start van de onthaalweek.
 • De betaling van de huur gebeurt maandelijks.

Voorrangsregels

 • Heraanvragers krijgen voorrang op nieuwe aanvragers tot ze een eerste bachelor- of masterdiploma (School of Arts) behaald hebben.
 • Generatiestudenten (studenten die voor het eerst hoger onderwijs volgen) krijgen voorrang op studenten die al eerder hoger onderwijs gevolgd hebben.
 • Beurs- en bijnabeursstudenten krijgen voorrang op studenten zonder toelage. 
 • Wie meent om financiële, psychosociale, medische of andere reden aanspraak te kunnen maken op voorrang voor een kamer kan zich richten tot de afdeling Zorg (zorg@hogent.be) van de HoGent. Beslissingen worden genomen op basis van een persoonlijk dossier. Je kan er ook laten berekenen of je in aanmerking komt voor een (bijna-)beurskorting.

Studietoelagen

Studenten die recht hebben op een (bijna-)beurs worden verzocht de nodige documenten door te mailen naar huisvesting@hogent.be of ze op te sturen naar HoGent, afdeling Huisvesting, Overwale 42, 9000 Gent. 

 • Ofwel stuur je ons het bewijs dat je dit schooljaar al een toelage krijgt.
 • Ofwel ga je langs bij een medewerker van de afdeling Zorg met de volgende documenten:
  • Aanslagbiljet inkomsten 2015 – aanslagjaar 2016
  • Identiteitskaart en pincode van je identiteitskaart of die van je ouders
  • Eventueel een bewijs van alimentatiegeld 2015

De medewerker van de afdeling Zorg zal een simulatie maken en je een document meegeven waaruit blijkt of je in aanmerking komt voor een studietoelage of een bijna-beursstatus. Dit kun je bezorgen aan de afdeling Huisvesting.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij huisvesting@hogent.be.