Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

OVERZICHT TARIEVEN

Afbeelding overzicht tarieven

Een modeltraject bestaat uit zestig studiepunten. Eén jaar voltijds studeren betekent dat. Je hebt met onze hogeschool dan een diplomacontract. Wie zich voor de eerste maal inschrijft, betaalt in dat geval:

  • als niet-beurstariefstudent: 938,80 euro
  • als beurstariefstudent: 110,80 euro
  • als bijna-beurstariefstudenten: 494,80 euro

Beursstudent ben je als je recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid. Als je referentie-inkomen tussen bepaalde grenswaarden ligt, dan ben je bijna-beursstudent. Je krijgt dan geen toelage, maar wel een vermindering op het studiegeld. Alle info over studietoelagen en de precieze voorwaarden, vind je op www.centenvoorstudenten.be.

Bij het diplomacontract kan je ook deeltijds studeren. Daarnaast kan je ook inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen, dan heb je een creditcontract met onze hogeschool. En er is ten slotte ook nog het examencontract.

Je hoeft geen cash mee te brengen, want je krijgt na de inschrijving een factuur. Weet je niet zeker of je al dan niet beursstudent bent? Neem dan contact op met onze studentenvoorzieningen via 09 243 37 38. Daar verneem je alles over voorwaarden, procedures en formulieren.

Verminderd studiegeld

Als je voldoet aan de financiële voorwaarden maar niet aan de studievoorwaarden voor een studiebeurs, is het mogelijk dat de Hogeschool Gent je een vermindering op het studiegeld toekent. Neem daarvoor contact op met onze studentenvoorzieningen via 09 243 37 38. Dat kan het geval zijn als je deeltijds onderwijs volgt voor minder dan dertig studiepunten of als je het jokerkrediet al hebt opgebruikt en voor de tweede of derde keer wilt inschrijven voor dezelfde opleidingsonderdelen.