Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DEADLINES AANVRAAGDOSSIER


Start.hogent

Sta jij stevig in de startblokken? Ontdek het snel via start.hogent.be!

Afbeelding Deadlines aanvraagdossier

Omdat de toelatingsprocedure een hele tijd in beslag kan nemen, zijn er deadlines ingesteld. Voor visumplichtige studenten kan de aanvraag van een studentenvisum lang duren.

Het volledige aanvraagpakket voor toelating tot de opleiding op basis van een buitenlands getuigschrift of diploma moet vóór onderstaande deadline bij de directie Onderwijs worden ingediend:

  • visumplichtige studenten: 1 juni
  • niet-visumplichtige studenten: 1 juli

Eerst moet je de aanvraagprocedure succesvol doorlopen, alvorens je de toelatingsbrief voor aanvraag van het visum ontvangt. De kandidaat is zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden is voldaan bij de aanvraag van het visum via de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in het land van herkomst.

Nadat je de effectieve toelating van de directie Onderwijs (HoGent) ontvangen hebt, wordt de visumaanvraag het best drie maanden voor de start van het academiejaar ingediend (ook als je met een academisch taaljaar Nederlands start). Dat kan via een Belgische consulaire dienst in het land van herkomst.

Voor de masteropleidingen bij de School of Arts gelden andere deadlines. Voor postgraduaatopleidingen en navormingen kunnen de faculteiten andere aanvraagdata hanteren zoals opgenomen in hun facultair reglement.