Facebook Pixel Themakampen voor kinderen van personeel - Hogeschool Gent
Foto Themakampen voor kinderen van personeel

Themakampen.

T

Themakampen.

Verschillende keren per jaar worden er themakampen georganiseerd voor kinderen van personeelsleden van HOGENT. De themakampen worden begeleid door ervaren monitoren.

De themakampen worden uitgewerkt door de sportdienst in samenwerking met de cel Wetenschapscommunicatie, die elke dag een workshop plant. De kampen zijn dus een mix van sport, spel en workshops, waar plezier vooropstaat.

In de workshops staan onderzoek, uittesten van ideeën en experimenteren met allerlei boeiende materialen centraal.

De kampen staan open voor kinderen van 3,5 - 12 jaar (ingedeeld per leeftijdscategorie). Alle kinderen geboren tussen 1 januari 2009 en 31 december 2017 zijn welkom.

De kinderen sporten van 9.30 uur tot 16 uur en er is opvang van 8 tot 18 uur. Iedereen brengt een lunchpakket mee en ’s middags wordt er een drankje gegeven. In de prijs zit er een beperkte ongevallenverzekering. Via deze link vind je de algemene voorwaarden van de polis.

banner studente zittend op de grond in de bibliotheek met een boek

Terug naar de prehistorie

Zomervakantie
Van 23 tot en met 27 augustus
Kinderkamp: 80 euro
Tienerkamp: 110 euro

inschrijven →

Veelgestelde vragen over de themakampen.

We zorgen ervoor dat er extra aandacht wordt besteed aan de persoonlijke hygiëne. Handen wassen van de deelnemers en monitoren gebeurt alvast op volgende momenten en kan tussendoor extra gebeuren indien noodzakelijk:

 • Bij aankomst en verlaten van het kamp
 • Voor en na de activiteit
 • Voor en na de maaltijd
 • Voor en na een toiletbezoek
 • Na niezen, hoesten, snuiten

We raden aan om ook buiten het kamp zo weinig mogelijk andere mensen te zien in de week voor, tijdens en na het kamp. Je bubbel is namelijk al uitgebreid door kamp te volgen.

Ook naar (sport)materiaal toe zorgen we dat dit extra ontsmet wordt en ons poetsteam staat klaar om elke dag het gebouw, de verschillende lokalen en het sanitair meermaals te kuisen en te verluchten.

We werken met verschillende sportbubbels naargelang de leeftijd en eventueel ingeschreven vriendjes.

Binnen de bubbel moet je kind geen anderhalve meter afstand houden. De activiteiten (spelen sporten, eten, knutselen) kunnen gewoon doorgaan met contact tussen de deelnemers van één sportbubbel. We voorzien geen activiteiten met verschillende groepen samen. We proberen het fysiek contact wel zo veel mogelijk in te perken.

Per sportbubbel voorzien we wel in een apart sanitair en zijn er ook voldoende kleedkamers.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen -12 en + 12 jaar met betrekking tot de intensiteit van het contact. Vanaf +12 jaar is er een hoger besmettingsgevaar. Daar wordt rekening mee gehouden bij keuze van (sport)activiteiten. Ook in relatie tot externen wordt bij +12 extra aandacht geschonken aan social distancing en gebruik van mondmaskers (nodig wanneer niet voldoende afstand kan bewaard worden).

Er wordt zo veel mogelijk contact met mensen buiten de kampbubbel vermeden. Dit heeft enkele gevolgen:

 • Alle ouders zijn verplicht een mondmasker te dragen bij het afzetten/ophalen van hun kind(eren). Wij hebben wegwerpmondmaskers als je er zelf geen ter beschikking hebt. Ook zullen de handen ontsmet moeten worden vooraleer je bij de onthaalbalie aankomt.
 • Verder dan het onthaal hebben ouders geen toegang tot de kampsite. De kinderen zetten zelf of met hulp van de monitoren de rugzak in de kleedkamer en wassen de handen alvorens de opvangzone te betreden.
 • Slechts één persoon (ouder, voogd, tante, grootouder, …), steeds dezelfde, brengt het kind naar het kamp.
 • Volg de aangeduide signalisatie en hou rekening met de social distancing.
 • Er zal dit jaar geen toonmoment voor de ouders zijn op het einde van het kamp.

Binnen de eigen sportbubbel (groep) van je kind is dat niet nodig. Een mondmasker is wel belangrijk wanneer de bubbel in contact komt met anderen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen -12 en +12. Zo zijn er bepaalde situaties waarbij +12-jarigen wel een mondmasker moeten dragen:

 • wanneer je het openbaar vervoer neemt
 • op drukke plaatsen waar je geen afstand kan houden
 • wanneer je contact hebt met externen

Het is het nog niet duidelijk of en welke activiteiten we buiten de campus kunnen organiseren daar dit afhankelijk is van de coronamaatregelen.

Heeft je kind een wond die verzorgd moet worden? De monitor doet dat met een mondmasker en eventueel handschoenen aan. Je kind zelf hoeft er geen te dragen.

Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt.

 • De sportdienst heeft een quarantaineruimte in de sporthal waar je kind zo snel mogelijk apart geplaatst zal worden wanneer er een vermoeden van besmetting is. Deze ruimte kan verlucht worden.
 • De sportdienst neemt contact op met de ouder(s) en er zal gevraagd worden om je kind zo snel mogelijk op te halen. Hou hier rekening mee.
 • De huisarts van het kind dient op de hoogte gebracht te worden van de situatie en zal verdere info kunnen geven aan ouders en kind.
 • De sportdienst dient ook op de hoogte gehouden te worden van het advies van de huisarts omtrent de verder te ondernemen stappen voor de rest van de groepen en het kamp.

Als blijkt dat jouw kind corona heeft (gehad), word je eventueel achteraf gecontacteerd door de tracinginspecteurs. Geef hen alle nodige informatie.

Laat je kind(eren) thuis bij ziekte of wanneer hij/zij de afgelopen drie dagen ziek was of zich niet goed voelde. Ook als een persoon binnen de contactbubbel besmet is, hou je kinderen het best thuis.

Deelnemers +12 jaar wordt gevraagd om een mondmasker mee te brengen (voor als contact met externen of andere bubbels onvermijdelijk zou blijken). Heb je geen mondmasker thuis? Geen probleem. Wij hebben er ook.

Alle deelnemers brengen een eigen hervulbare drinkfles mee. Een pakje papieren zakdoekjes is aan te raden alsook eigen zonnecrème en eventueel een flesje ontsmettingsmiddel. In de sporthal zelf en op de volledige kampsite zullen ook voldoende alcoholdispensers aanwezig zijn, alsook plaatsen waar de handen gewassen kunnen worden.

Corona valt niet onder de verzekering van HOGENT maar het valt onder de ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf. Eventuele kosten van verzorging tijdens het kamp zijn wel voor HOGENT. Nazorgen zijn ten laste van de eigen ziekteverzekering.

Als je wil annuleren voor het reeds ingeschreven kamp, kan het kamp enkel terugbetaald worden als dit op voorhand (minimaal één dag voor aanvang van het kamp) werd doorgegeven aan de sportdienst van HOGENT. Wanneer het kamp al bezig is kan er geen terugbetaling meer aangevraagd worden. Bij annulering wordt automatisch het volledige inschrijvingsbedrag teruggestort.

Meer specifieke kampinfo en maatregelen zijn te vinden in de kampinfo voor ouders. Dit ontvang je per e-mail ongeveer twee weken voor aanvang van het kamp.

Toch nog vragen?

Contacteer de sportdienst via sport@hogent.be