Facebook Pixel Participatie in facultaire studentenraden - Hogeschool Gent
Foto Participatie in facultaire studentenraden

Facultaire studentenraden.

F

Facultaire studentenraden.

Naast de HGSR is er op iedere faculteit ook een facultaire studentenraad. Waar de HGSR vooral centrale en algemene thema’s behandelt die elke student op de hogeschool aangaan (onderwijs- en examenreglement, ICT, bibliotheken etc.), behandelt zij onderwerpen op facultair niveau (examenroosters, problemen met docenten, cursussen etc.).

Voor thema’s die niet op lokaal niveau kunnen worden opgelost, werkt zij als doorgeefluik naar de HGSR. Zo komen alle problemen bij de juiste instanties terecht en wordt er gezorgd voor een functionele oplossing.

De facultaire studentenraden worden samengesteld in het begin van het academiejaar. Vanaf het moment dat de namen bekend zijn, vind je hieronder de contactgegevens van de studentenvertegenwoordigers. Je kan altijd de medewerkers contacteren via studentenraad@hogent.be of ons een bericht sturen via onze facebookpagina 'HGSR'

Als je twijfelt waar je terecht kan met je probleem, suggestie, bedenking, … of als je wil weten wanneer de volgende vergadering plaatsvindt, neem dan contact op met je facultaire studenten­vertegenwoordiger. Hij of zij zal je graag verder helpen.

 

Faculteit
Mens & Welzijn 

Wanneer we met de studentenraad samenkomen op de campus Schoonmeersen, Vesalius of Ledeganck, vergaderen we niet zomaar. Ieder is gedreven door eenzelfde passie. En dat is ten eerste: het studeren aan onze faculteit aangenamer maken en de rechten van de student verdedigen. Inspraak is onze leuze! Verder zijn we een toffe geëngageerde bende die daarbuiten ook plezier durft te maken! We werken met een werkgroep op elke campus, waar je makkelijk aan kunt deelnemen en waar elk zijn eigen inbreng kiest.  Je stem laten horen is ook al participeren!

Faculteit
Bedrijf & Organisatie

We vertegenwoordigen alle studenten binnen de faculteit en proberen hun rechten te waarborgen. We kaarten alle problemen (aangebracht door de studenten) aan bij het bestuur van de faculteit.

Als je als student  iets wil betekenen en veranderen aan onze school, neem dan zeker contact met ons op. Je bent ook steeds welkom om deel te nemen aan onze vergaderingen, want daar is de plaats dat het mogelijk is!

Faculteit
Natuur & Techniek

De studentenraad is het ‘communicatiepunt’ voor de studenten met problemen. Problemen worden daadwerkelijk aangepakt. Medestudenten, maar ook toekomstige studenten kunnen we alleen maar aanraden om lid te worden.

Zo kan je  actief deelnemen aan het verbeteren van de studiekwaliteit, de studieomgeving en zovele andere zaken, die ervoor kunnen zorgen dat het aangenaam studeren is aan HOGENT.

School
of Arts

De studenten van de School of Arts, verenigd in een participatiecommissie met een begeleidende en informatieve functie: we willen de studenten helpen met kleine/grote problemen (al dan niet in samenspraak met de ombudsman), de studenten wegwijs maken doorheen het administratieve doolhof, evenementen organiseren (Bijlokedag, ...) én het helpen doorvoeren van (kleine) veranderingen binnen de School of Arts.

 

Ondersteuning.

De facultaire studentenraden worden ondersteund door een personeelslid van HOGENT. De medewerker biedt, aangepast op maat, de nodige inhoudelijke, administratieve en logistieke ondersteuning en maakt de studenten wegwijs in de brede waaier van mogelijkheden van studentenparticipatie. De facultaire studentenraden zijn steeds op zoek naar nieuw bloed, studenten die hun stem willen laten horen. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen of wil je een probleem, suggestie of bedenking aanhalen? Neem dan gerust contact op of spring binnen in het HGSR-lokaal (Schoonmeersen D, lokaal 0.009)!