Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HGSR ZOEKT VERS BLOED...

Student Kick-Off opent de jacht op muzikaal talent! Inschrijven tot 6 april!

Student Kick-Off vzw, de organisatie achter het gelijknamige Gentse studentenfestival, organiseert dit jaar voor de achtste keer haar eigen muziekwedstrijd. Onder de naam Student Rock Rally wordt gezocht naar beloftevol talent van eigen bodem.

Geïnteresseerde soloartiesten en bands kunnen zich tot en met 6 april inschrijven via vi.be, het online muziekplatform van Poppunt. De wedstrijd spitst zich niet toe op één bepaald genre. Van jazz tot metal, alles is toegelaten, zolang de helft van de leden maar ingeschreven is aan een hogeronderwijsinstelling in Gent. De zes finalisten spelen de finale op woensdag 7 mei op het Sint-Amandsplein. Wie wint de podiumplaats op Student Kick-Off 2014?

Studentenparticipatie aan de HoGent

Met een gezonde dosis enthousiasme en een degelijke kennis van wat er bij de studenten leeft, wil de HGSR de belangen van de HoGentenaars behartigen. Niet alleen binnen de hogeschool maar ook daarbuiten, zoals in de GAST: de Gentse Associatie Studentenraad, het studentenoverleg met de Stad Gent en bij de Vlaamse Vereniging van Studenten. Daarnaast rekruteert de HGSR iedereen die zich met zin en enthousiasme wil inzetten om van zijn studententijd een onvergetelijke periode uit zijn leven te maken!

De HoGent Studentenraad organiseert geregeld acties en evenementen om zijn naambekendheid te verhogen. Het voordeel is tweeledig: enerzijds leren de studenten de HGSR en zijn werking op een leuke manier kennen, anderzijds werken evenementen en acties drempelverlagend, zodat studenten achteraf vlot met hun vraag of probleem in het HGSR-kantoor binnenstappen.

HGSR-filmquiz

Filmfreaks en cinefielen verzamelden zich op 20 maart voor de tweede HGSR-filmquiz voor HoGentenaars. In het zaaltje ‘de Outpost’ streden twaalf ploegen van telkens vier studenten voor de eerste prijs, een etentje in het Pakhuis. Meer dan honderd filmfragmenten passeerden de revue. Er werd gezocht naar regisseurs, acteurs, actrices en tussendoor mochten de deelnemers ook moeilijke doorlopers oplossen. De ploeg ‘HAL’ won de eerste prijs.

Kunde gij spelln?

Op dinsdag 25 maart werd de spellingkennis van de Gentse studenten getest. In het UFO vond de derde editie plaats van het groot AUGENT-dictee, een overkoepelende organisatie van studentenraden en studentenkoepels van de UGent, de HoGent en de Arteveldehogeschool. De redactie van het studentenblad Schamper stelde weer de tekst op. Sas Van Rouveroij, voorzitter van de raad van bestuur van de UGent, ging de uitdaging aan om het dictee voor te lezen. Niet evident, gezien de vele tongbrekers en taalkundige valkuilen die in het dictee verwerkt werden.

Nog diezelfde avond en nacht werd er streng verbeterd. In totaal werden er 8420 fouten gemaakt door 259 deelnemers, een gemiddelde van 32,5 fouten. De eerste twee, met respectievelijk 6 en 7 fouten, waren geen studenten, dus ze vielen niet in de prijzen. De eerste student, met 10 fouten, werd Günther Martens van de UGent.

33 HoGent-studenten riskeerden hun nek, de eerste HoGentenaar vinden we op plaats 29 met 25 fouten.


 

De titel van ‘Meest Punchy Film’ gaat naar …

De Oscars waren net voorbij, maar op de HoGent woedde de strijd tegen Antwerpen om de beste film in alle hevigheid. Vredeseilanden stelde aan de HoGent de vraag om mee te werken aan een filmproject met als doel: een leuke movie maken over duurzame voeding. Een handvol HoGentenaars, onder leiding van Kirsten Bonte, voorzitter van de werkgroep ecologie, ging de uitdaging aan en maakte een leuk filmpje met verborgen camera.

Tussen 18 maart en 26 maart kon er gestemd worden: er werd massaal gesensibiliseerd met affiches, flyers en Facebook. Het mocht niet baten. De HoGent moest het onderspit delven voor de Universiteit Antwerpen … Duurzame dank aan iedereen die het HoGent-filmpje ondersteunde.

Manifestatie voor kwaliteitsvol onderwijs en tegen de onderfinanciering!

Op 2 april organiseerden de studentenvertegenwoordigers en studentenverenigingen in heel België opnieuw acties en manifestaties om de overheid te wijzen op het belang van voldoende financiering en kwaliteitsvol hoger onderwijs. In Gent vond opnieuw een manifestatie plaats. De manifestatie vertrok op de campus Schoonmeersen en wandelde zo doorheen heel de stad, langs alle andere Gentse campussen van de hogescholen en universiteiten, met als eindbestemming de Kouter.

 

VVS-congres 26 april op HoGent!

De HoGent studentenraad is gastheer voor het jaarlijkse VVS-congres op zaterdag 26 april. VVS, de Vereniging voor Vlaamse Studenten, vertegenwoordigt enerzijds de studentenstem op Vlaams niveau en anderzijds ondersteunt de VVS de werking van de lokale studentenraden. Een volledige dag zullen studentenvertegenwoordigers uit heel Vlaanderen discussiëren, netwerken en bijleren over de problemen en uitdagingen waarmee ze te maken krijgen.

In de voormiddag wordt er in werkgroepen gewerkt rond verschillende thema’s uit het hoger onderwijs. In de namiddag stelt de VVS de resultaten van haar onderzoek over studentenparticipatie in Vlaanderen én haar toekomstvisie voor.


Een kot huren, hoe zit dat?

Infosessies zaterdag 26 april doorlopend tussen 10.30 en 15 uur.

De HoGent studentenraad, BYTES&BOOKS en de Huurdersbond willen ook de toekomstige studenten op weg helpen voor een goede start. Een kot huren kan heel wat problemen met zich meebrengen. Daarom worden er op de opendeurdag doorlopend praktische infosessies georganiseerd.

Workshop ‘Aantrekkelijk en creatief schrijven’

​Nu de klok een uurtje is doorgedraaid, is de zomer definitief in het land. Ideaal om de lente- en schrijfkriebels de vrije loop te laten. ​Daarom organiseert de HoGent Studentenraad een aantrekkelijke en interactieve workshop met fictieschrijfster Ingrid Verhelst en een columniste van flair. De dames geven een inspirerende en vooral prikkelende uiteenzetting om jullie tot volwaardige schrijvers om te toveren.

​Geïnteresseerd?  Je bent welkom op dinsdag 29 april van 15.45 tot 18 uur in lokaal C0.004 op de campus Schoonmeersen.

 

Studentenparticipatie op de HoGent
Gezocht: studentenvertegenwoordigers

Een spiksplinternieuwe affiche is de start van een nieuwe rekruteringscampagne van de HoGent Studentenraad.
Heb jij ondertussen zin gekregen om onze ploeg te versterken?

De HoGent heeft studentenvertegenwoordigers op alle niveaus en is het inspraakorgaan bij uitstek. Per faculteit kies je als student twee effectieve studentenvertegenwoordigers en twee plaatsvervangers. Het inrichtingsorgaan raadpleegt vooraf de HoGent Studentenraad voor alle aangelegenheden die studenten direct aanbelangen. Bovendien heeft de studentenraad een adviesfunctie in onder meer de onderwijsraad, de bouwcommissie, het kiesbureau, ...

Op elke faculteit en in de School of Arts is er ook een facultaire studentenraad of participatiecommissie. Waar de HGSR vooral centrale en algemene thema’s behandelt die elke student op de HoGent aangaan, behandelen zij onderwerpen op facultair niveau. Voor thema’s die niet facultair kunnen worden opgelost, werken deze facultaire raden als doorgeefluik naar de HGSR.

Student in actie!

Heb je interesse voor één aspect van onze werking? Wil je meer inspraak in de Hogeschool Gent in al haar facetten? Wil je graag constructief meewerken aan het beleid van de HoGent? Laat dan NU jouw stem horen in het beleid van je faculteit en dat van de HoGent.

Er komen diverse topics aan bod: onderwijs, studentenvoorzieningen, ICT, communicatie, infrastructuur, internationalisering, BOX, kwaliteitszorg, bibliotheek, Gentse Associatie Studentenraad, StuGent, Vlaamse Vereniging van Studenten, ...

Surf eens naar onze website, bekijk onze structuur binnen en buiten de HoGent. We vinden vast de perfecte match voor jou!
 

Met de groeten van
HoGent Studentenraad