Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

'BACK TO BASICS', SILKE VANHAUTE, VOORZITTER HOGENT STUDENTENRAAD

Afbeelding 'Back to basics', Silke Vanhaute, voorzitter HoGent Studentenraad

Ter gelegenheid van de plechtige opening van het academiejaar 2017-2018

op 27 september, pleit Silke Vanhaute, voorzitter, voor een terugkeer naar de
basis.

 

Back to basics

Toespraak plechtige opening academiejaar 2017-2018
Silke Vanhaute, voorzitter HoGent Studentenraad - HGSR

 

 

Geachte genodigden

Graag stel ik me even voor, ik ben Silke, Silke Vanhaute. Ik ben klein, klein van gestalte, maar ik heb een groot hart, een sterke  persoonlijkheid en een sterk karakter. Ik ben een vechter, ik vecht voor wat belangrijk is.

Ik heb een uitgesproken mening die ik te allen tijde durf en zal verdedigen. Indien nodig sla ik u om de oren met goed onderbouwde, juiste argumenten. Hedendaagse professionals moeten zich immers durven onderscheiden door een sterke mening, ze moeten zich durven uitspreken en bereid zijn om zich te verdedigen.

Dat is wat we leren op de HoGent. U bent verwittigd… HoGent oogst wat ze zaait…
 

En jawel, ik ben ook één van hen, één van die 92 % jongeren waarvan de smartphone het belangrijkste digitale toestel in hun leven is. Er wordt beweerd dat we geen oog meer hebben voor ‘echt’ sociaal contact. U moet niet alles geloven wat er wordt beweerd…
Ik ben één van de vele jongeren die met een ruime blik en een open geest in het leven staan. Het is bijzonder boeiend om kennis te maken met nieuwe ideeën, andere meningen, andere culturen en dat niet alleen in de digitale wereld, maar ook in real life.

Sinds vorig academiejaar ben ik actief binnen de HoGent Studentenraad, als studentenvertegenwoordiger én als voorzitter van de werkgroep PR. Met gedrevenheid en passie, bezield en gemotiveerd heb ik samen met mijn team heel wat succesvolle acties georganiseerd. Met dezelfde gedrevenheid en passie wil ik voorzitter zijn van de HoGent Studentenraad.

Ik ben ervan overtuigd dat de kernwaarden voor een goed werkende organisatie duurzame communicatie is, onder het motto ‘eerlijk duurt het langst’: openstaan voor andere meningen, een luisterend oor en een eerlijke communicatie, zowel positief als negatief.
Voor deze kernwaarden wil ik me dit academiejaar volledig inzetten.

 

Wat is de essentie van de studentenraad?
Waarvoor staan we?

Participeren aan beleid wordt steeds ingewikkelder, complexer en uitgebreider. Er zijn mandaten op alle niveaus. Niet alleen op HoGent-niveau, maar ook op associatieniveau, op Gents niveau, op Vlaams niveau. Er is de VLHORA, de VLOR. Er zijn instellingsreviews, visitaties, … en steeds is men op zoek naar student-commissieleden. De studentenraad wordt overspoeld met vragen om buiten de HoGent te participeren en kan onmogelijk aan alle vragen voldoen. Er zijn steeds minder studenten die participeren. De studie komt op de eerste plaats en heel wat studenten werken om hun studies te kunnen betalen.

 

Back to basics: terug naar de basis

De studentenraad is er in de eerste plaats voor de HoGent-studenten. We werken samen met het bestuur, het onderwijzend, administratief en technisch personeel, om van de HoGent een ‘warme thuis’ te maken, een leeromgeving waar iedereen zich verbonden voelt.

Onze kernopdrachten zijn: luisteren naar de basis, oplossingen bieden, standpunten innemen en adviezen schrijven aan het HoGent-bestuur, onderhandelen, reflecteren, evalueren, bemiddelen, …

Door terug te gaan naar de basis, kan de studentenraad meer expertise opbouwen over het reilen en zeilen binnen de HoGent. Het is dichter bij huis en het creëert een grotere betrokkenheid en continuïteit. De studentenraad kan haar expertise doorgeven d.m.v. workshops of infomomenten en is een coach voor alle studenten en studentenvertegenwoordigers.
Door persoonlijke interesses aan te spreken kan de studentenraad meer studenten aantrekken. Kleinschaligheid is troef, veel tijd of weinig tijd, de student krijgt verantwoordelijkheid op maat. Iedereen draagt zijn steentje bij.


Wil een student enkel meewerken aan een evenement? Dat kan. Of toezien op een ecologisch verantwoord beleid? Kwaliteitsborging van het onderwijs? Infrastructuur? Sporten? Zich inzetten voor het goede doel? Alles kan.
Willen ze meer verantwoordelijkheid opnemen en zich inwerken in beleidsdossiers? Dan worden ze extra gecoacht.
Het is belangrijk dat de studentenraad hen vrijheid en vertrouwen biedt, alsook een veilige omgeving waarin ze engagement opnemen en optimaal kunnen groeien.


Wil dit zeggen dat we alle andere bestuursniveaus buiten de HoGent loslaten? Neen, maar misschien kunnen we die overlaten aan andere experts, experts die ons briefen en, indien nodig, ons standpunt vragen.


De student centraal


Studenten zijn de basis van de HoGent. Zonder studenten geen HoGent.

Studentenparticipatie en –inspraak is zeer belangrijk.
Zonder studentenvertegenwoordigers geen studentenraad.

Onze studentenvertegenwoordigers zijn geëngageerd, flexibel en innovatief. Geëngageerde mensen maken het verschil in onze samenleving, ze bevorderen een kritische, creatieve en open maatschappij. Geëngageerde studenten zijn de geëngageerde burgers van morgen.

Op de HoGent krijgt engagement alle plaats. Studentenparticipatie is er een evidentie, studenten zijn er onafhankelijke medebestuurders.
Het zijn voortrekkers! Vandaar ook mijn oproep: respecteer hen!
Zorg dat ze de faciliteiten krijgen om verantwoordelijkheid en engagement op te nemen. Ondersteun hen, verspreid hun gegevens zodat de HoGent-studenten weten waar ze terecht kunnen.

 

Tinder op HoGent?

De studentenraad gaat een relatie aan, niet alleen met de studenten maar ook met de personeelsleden. Een relatie kan alleen maar slagen als eraan gewerkt wordt.
En liefde… dat is hard werken!

Belangrijk in een relatie is aanwezig zijn, persoonlijk contact, vertrouwen, openheid en dialoog. Studenten zijn aanwezig op ieder niveau van de HoGent, in diverse raden en commissies. Er wordt geluisterd, ze hebben een actieve rol als onafhankelijk medebestuurder.
En geloof me, ze hebben heus wel iets in de pap te brokken.


Samen met alle personeelsleden zoeken we een weg, we nemen onze verantwoordelijkheid op en we streven naar een kwaliteitsvolle leerperiode. Interactie tussen studenten, medewerkers en personeel is essentieel. We zijn elkaars onmisbare en complementaire partners.

Als studentenraad zijn we er niet alleen om de studenten te ondersteunen, maar ook onze lectoren, ons administratief personeel, ons technisch personeel … kortweg: we zijn er voor al het personeel van de HoGent. De studentenraad wil ook voor hen een duidelijk aanspreekpunt zijn.
 

Het wordt allemaal als vanzelfsprekend beschouwd, maar toch…
De werkdruk stijgt, er is steeds minder personeel, er is meer en gespecialiseerd werk.

Het hoger onderwijs is voortdurend in beweging. Het is rennen om alle evoluties bij te houden en op te volgen.

 

Maar samen kunnen we het

We bundelen onze krachten, onze kennis en onze ervaring en we gaan ervoor!

Innoveren, inspireren, reflecteren, future proof denken, zelfkritisch, veerkrachtig, …
what’s in a name?
De essentie is dat we alle streven naar een warme, pluralistische hogeschool, waar we samen graag vertoeven, waar we onszelf kunnen zijn, waar we ruimte krijgen en waar we in vertrouwen relaties kunnen aangaan.
 

HoGentenaars zijn partners voor het leven!


Ik kijk alvast met heel veel positiviteit en nieuwsgierigheid uit naar het academiejaar.

Ik hoop u ook.

 

Bedankt voor uw aandacht en nog een fijne namiddag toegewenst!

 

Silke Vanhaute
Voorzitter HoGent Studentenraad 2017-2018 

Op deze pagina kan je de livestreams van de toespraak herbekijken.