Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

STRUCTUUR

 


Rolmodellenwerking

Als rolmodel vertel je aan jongeren uit het secundair onderwijs jouw specifieke ervaringen met ‘studeren binnen het hoger onderwijs’. Je hebt de zinvolle taak hen te sensibiliseren en hen te motiveren om een actief studiekeuzeproces te doorlopen. Meer info? Klik dan hier.

Afbeelding structuur

Algemene vergadering

De algemene vergadering (AV) is het hoogste beslissingsorgaan van de HGSR, telt minstens 8 leden en komt minstens vijf keer per jaar samen. 

Samenstelling: 

  • voorzitter van de HGSR;
  • ondervoorzitter van de HGSR;
  • 8 rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers per faculteit/School of Arts;
  • 3 rechtstreeks verkozen studenten in het inrichtingsorgaan van de HoGent, waaruit één student door de HGSR wordt voorgedragen voor het bestuurscollege;
  • 2 rechtstreeks verkozen studenten in de stuvoraad.

De voorzitter van de HGSR kan altijd bijkomende gasten uitnodigen op de algemene vergadering, om eventuele dossiers toe te lichten. Studenten die willen meewerken maar niet officieel verkozen zijn altijd welkom. Zij hebben geen stemrecht. 

Vergaderdata 2016-2017 - telkens 18.00 uur - lokaal D 2.013 - Schoonmeersen
Dinsdag 27 september 2016, 11 oktober 2016
Donderdag 17 november 2016, dinsdag 6 december 2016
Donderdag 16 februari 2017, 16 maart, 20 april, 18 mei 2017
Dinsdag 27 juni 2017: algemene vergadering en eindactiviteit (15 uur)

Uit de leden van de algemene vergadering worden de studenten gezocht en aangesteld voor interne mandaten:

  • onderwijsraad (2): behandelt alle dossiers inzake OER, procedures, aspecten die te maken hebben met internationalisering, studentenaangelegenheden en ook de bibliotheken. De mandaten in de onderwijsraad lopen over twee academiejaren. 
  • kiesbureau (2): staat in voor de organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de studenten en van het personeel in bestuursorganen en adviesraden. 
  • bouwcommissie (1): behandelt alles ivm gebouwen, infrastructuur van de HoGent. 
  • mobiliteitsraad (2): multidisciplinair overlegforum en officieel adviesorgaan van het bestuur met als taak de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor te bereiden.


De algemene vergadering vormt ook de springplank naar externe studentenvertegenwoordiging, zoals de GAST (Gentse Associatie Studentenraad), StuGent (Studentenoverleg met de Stad Gent) en de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS). 


Statuten - Huishoudelijk reglement

Stuurgroep

De stuurgroep is de locomotief van de HGSR. De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering verkiezen uit de bredere studentenpopulatie jaarlijks een voorzitter en ondervoorzitter. Samen met de student die zetelt in het bestuurscollege vormen zij de stuurgroep. De stuurgroep heeft als taak de interne werking te garanderen, de actuele dossiers te behartigen en de inhoudelijke langetermijnvisie van de HGSR mee te ontwikkelen.

Werkgroepen

Werkgroepen zijn cruciaal om de studentenraad optimaal te laten renderen: voorbereiden en opvolgen van dossiers, standpunten innemen, wervend werken naar nieuwe leden, contact met de achterban, ... De werkgroepen behartigen elk een specifiek thema:

Organigram 

Download hier de uitgebreide pdf van het organigram.