Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding structuur

Algemene vergadering

De algemene vergadering (AV) is het hoogste beslissingsorgaan van de HGSR, telt minstens 8 leden en komt minstens vijf keer per jaar samen. 

Samenstelling: 

  • voorzitter van de HGSR;
  • ondervoorzitter van de HGSR;
  • 8 rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers per faculteit/School of Arts;
  • 3 rechtstreeks verkozen studenten in het inrichtingsorgaan van HOGENT, waaruit één student door de HGSR wordt voorgedragen voor het bestuurscollege;
  • 2 rechtstreeks verkozen studenten in de stuvoraad.

De voorzitter van de HGSR kan altijd bijkomende gasten uitnodigen op de algemene vergadering, om eventuele dossiers toe te lichten. Studenten die willen meewerken maar niet officieel verkozen zijn altijd welkom. Zij hebben geen stemrecht. 

Vergaderdata 2017-2018 - telkens 18.00 uur - lokaal D 2.013 - Schoonmeersen
 5 oktober (lokaal B 3.016) – 9 november – 7 december – 15 februari – 19 april – 17 mei – 26 juni (eindactiviteit)


Uit de leden van de algemene vergadering worden de studenten gezocht en aangesteld voor interne mandaten:

  • onderwijsraad (2): behandelt alle dossiers inzake OER, procedures, aspecten die te maken hebben met internationalisering, studentenaangelegenheden en ook de bibliotheken. De mandaten in de onderwijsraad lopen over twee academiejaren. 
  • kiesbureau (2): staat in voor de organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de studenten en van het personeel in bestuursorganen en adviesraden. 
  • bouwcommissie (1): behandelt alles over gebouwen, infrastructuur van HOGENT. 
  • mobiliteitsraad (2): multidisciplinair overlegforum en officieel adviesorgaan van het bestuur met als taak de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor te bereiden.


De algemene vergadering vormt ook de springplank naar externe studentenvertegenwoordiging, zoals de GAST (Gentse Associatie Studentenraad), StuGent (Studentenoverleg met de Stad Gent) en de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS). 

Statuten - Huishoudelijk reglement

Stuurgroep

De stuurgroep is de locomotief van de HGSR. De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering verkiezen uit de bredere studentenpopulatie jaarlijks een voorzitter en ondervoorzitter. Samen met de student die zetelt in het bestuurscollege vormen zij de stuurgroep. De stuurgroep heeft als taak de interne werking te garanderen, de actuele dossiers te behartigen en de inhoudelijke langetermijnvisie van de HGSR mee te ontwikkelen.

Werkgroepen

Werkgroepen zijn cruciaal om de studentenraad optimaal te laten renderen: voorbereiden en opvolgen van dossiers, standpunten innemen, wervend werken naar nieuwe leden, contact met de achterban, ... De werkgroepen behartigen elk een specifiek thema:

Organigram 

Download hier de uitgebreide pdf van het organigram.