Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding extern

Visie en doelstellingen

De werkgroep extern bouwt de brug tussen de HGSR en de externe vergaderingen. Door hierin aanwezigheid te garanderen krijgt de HGSR een stem op associatie- , stads- en Vlaams niveau. Om de professionaliteit van de HGSR werking te waarborgen is het belangrijk om in de werkgroep een eenduidige mening te vormen die we, als HGSR, willen uitdragen naar externe partners. Deze informatieoverdracht werkt tweezijdig.
Naast het bestaan van de stem van de HGSR in deze vergaderingen is het ook belangrijk dat er een vlotte terugkoppeling is vanuit die vergaderingen naar de werkgroep, stuurgroep en, indien van belang, op de algemene vergadering van de HGSR.
Er worden ook connecties onderhouden met andere personen en instellingen die een meerwaarde kunnen betekenen voor de HGSR. De vergaderingen waar de werkgroep steeds aanwezig probeert te zijn: StuGent, GAST (Gentse Associatie Studentenraad)  en VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten).

StuGent
Studentenoverleg Gent (StuGent) werd opgericht in 2001 en vormt een het overlegorgaan tussen het stadsbestuur, de studentenvertegenwoordigers en de studentenvoorzieningen van de Universiteit Gent en de hogescholen. Het doel van StuGent is de integratie van de studenten in de stad Gent bevorderen en hen een stem geven in de uitwerking van het beleid. Dit overleg vindt ongeveer 5 maal per jaar plaats. Dit creatief en dynamisch orgaan realiseerde reeds allerlei initiatieven zoals Kot@gent, student en mobiliteit en het doopreglement.

Studentenambtenaar Anneke Vanden Bulcke en studentenpreventiecoach Chantal Smits waren te gast op de algemene vergadering van 11 oktober 2016. 
Presentatie HoGent Studentenraad.
Meer info.
Vergaderdata 2017-2018 - Kioskzaal Kammerstraat 10 - Gent - telkens op woensdag 10-12 uur 

  • 11 oktober (andere data volgen)

     

GAST
De Gentse Associatie Studentenraad (GAST) is de studentenvertegenwoordiging bij de Associatie Universiteit Gent. Deze denktank, over de verschillende instellingen heen, dient als reflectiekamer om aan visieverbreding te doen. Binnen de associatie vind je naast HoGent ook Arteveldehogeschool, Universiteit Gent en HoWest terug. In deze studentenraad worden ook vaak dossiers voorbereid voor VVS.

VVS
De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is de overkoepelende organisatie van de studentenraden verbonden aan de instellingen van hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. VVS is als het ware de Vlaamse studentenraad. Die kritisch naar het door de overheid gevoerde beleid gaat gaan kijken. VVS vertegenwoordigt de mening van de studenten aan deze instellingen over onderwijs, onderwijs gerelateerde en actuele zaken.  VVS streeft naar de democratisering van het onderwijs en plaatst het verdedigen van de rechten van studenten en potentiële studenten hierin centraal. Meer info.
 

 

Kom erbij!

Interesse om mee te werken op associatieniveau, de stad Gent of op Vlaams niveau?
Stuur een mailtje naar studentenraad@hogent.be