Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding Werkgroepen

De werkgroepen van de HGSR

Het werken met werkgroepen is van cruciaal belang om de studentenraad optimaal te laten renderen: voorbereiden en opvolgen dossiers, standpunten innemen, wervend werken naar nieuwe leden, contact met achterban ... De zes werkgroepen behartigen elk een specifiek thema: internationaal, communicatie, ICT, ecologie, extern (GAST, StuGent, VVS), kwaliteit en onderwijs. Heb je interesse in één van de topics? Neem contact op met de voorzitter van de werkgroep.

Communicatie

Verzorgt een heldere communicatie tussen de HGSR en de studenten aan HoGent. Primaire doelstelling: de bekendheid van de HGSR te vergroten en de student te informeren. Maar er is natuurlijk veel meer: evenementen en acties, intensieve samenwerking met Boxmagazine - het digitaal studentenblad van de HoGent, facebook, twitter…  Interesse?

  • Voorzitter: Jonas Rooman

Ecologie

De werkgroep ecologie viseert het “ecologisch” studeren aan de HoGent. Ze ziet erop toe dat de HoGent een ecologisch verantwoord beleid voert, dat tegelijkertijd ook een voorbeeldfunctie meegeeft.

  • Voorzitter: Kirsten Bonte

Extern

Bouwt de brug tussen de HGSR en de externe vergaderingen. Hierdoor krijgt de HGSR een stem op associatieniveau, stedelijk en Vlaams niveau. Belangrijk is ook een vlotte terugkoppeling vanuit de externe vergaderingen naar de HGSR. Belangrijkste vergaderingen: StuGent (studentenoverleg Stad Gent), GAST (Gentse Associatie studentenraad) en VVS (Vlaamse Vereniging voor studenten).

  • Voorzitter: Brecht Hubau