Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding wie is wie
Algemene vergadering 2018-2019
*plaatsvervanger
De algemene vergadering (AV) is het hoogste beslissingsorgaan van de HGSR, telt minstens 8 leden en komt minstens vijf keer per jaar samen. 
Voorzitter Hans De Boeck - Bachelor in toegepaste informatica
Ondervoorzitter Miriam Plugge  - Bachelor in toegepaste informatica
Mens en Welzijn Sander Derijnck  - Bachelor in het sociaal werk
  * Elke Vercauteren - Bachelor in de voedings- en dieetkunde
 

Elisa Kind - Bachelor in het sociaal werk

* Laurens Snauwaert - Bachelor in de orthopedagogie

Natuur en Techniek Marie Boucquiau - Bachelor in de textieltechnologie 
  * Mohamed Abdellati  - Bachelor in de houttechnologie
  Len Vandamme - Permanente vorming Energiedeskundige Type A 
  * Maria-Helena Hosselet - Bachelor in de textieltechnologie
Bedrijf en Organisatie Stephen Nijsten - Bachelor in de toegepaste informatica 
 

* Sarah De Roose - Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit

Miriam Plugge - Bachelor in de toegepaste informatica 

* Timothy Williame - Bachelor in de toegepaste informatica 

School of Arts Julie De Kezel  - Master in de beeldende kunsten vrije kunsten 
 

* Ruben Bruninx  - Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur

Stijn Verschueren - Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur

Clara Cornil

Adviserende leden Algemeen directeur
De afgevaardigde personeelsleden directie Studentenvoorzieningen
De studentenmedewerker(s) van de HGSR
De voorzitters van de werkgroepen HGSR
Vertegenwoordigers van de stuvoraad in de AV HGSR
(studentenvoorzieningen)

Jan Desmet - Hoofdmedewerker studentenvoorzieningen 

Sebastien Malfait - Directeur studentenvoorzieningen

Stuurgroep 2018 - 2019
De stuurgroep is de locomotief van de HGSR en wordt gevormd door de voorzitter, de ondervoorzitter en de student die zetelt in het bestuurscollege. De stuurgroep heeft als taak de interne werking te garanderen, de actuele dossiers te behartigen en de inhoudelijke langetermijnvisie van de HGSR mee te ontwikkelen.
Voorzitter HGSR Hans De Boeck - Bachelor in toegepaste informatica
Ondervoorzitter HGSR Miriam Plugge  - Bachelor in toegepaste informatica
Werkgroepen 2018-2019

Werkgroepen zijn cruciaal om de studentenraad optimaal te laten renderen: voorbereiden en opvolgen van dossiers, standpunten innemen, wervend werken naar nieuwe leden, contact met de achterban, ... De werkgroepen behartigen elk een specifiek thema. Interesse om mee te werken met één of meerdere werkgroepen? Mail naar studentenraad@hogent.be.

Werkgroep Onderwijs & Kwaliteit

 

Miriam Plugge  - Bachelor in toegepaste informatica

Laurens Snauwaert - Bachelor in de orthopedagogie

Stephen Nijsten - Bachelor in de toegepaste informatica

Bieke Baete - Bachelor in de orthopedagogie 

Werkgroep Communicatie

Nicolas Cortier - Bachelor in het vastgoed landmeten

Stijn Verschueren - Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur

Len Vandamme - Permanente vorming Energiedeskundige Type A

Joren Debois - Bachelor in de toegepaste informatica

Werkgroep Ecologie

Lena Bettendorff - Bachelor in de voedings- en dieetkunde

Werkgroep Extern

Stijn Verschueren - Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur

Werkgroep Internationalisering

Timothy Williame - Bachelor in de toegepaste informatica

Laurens Snauwaert - Bachelor in de orthopedagogie

Werkgroep ICT

Stef Bondroit - Bachelor in de toegepaste informatica

Werkgroep Boxmag Bieke Baete - Bachelor in de orthopedagogie 
Medewerkers
HOGENT heeft vaste studentenmedewerkers. De medewerkers ondersteunen de studentenvertegenwoordigers zowel administratief als logistiek.

David van der Rol - david.vanderrol@hogent.be - 09 243 35 98

Inrichtingsorgaan 2018-2019
In het inrichtingsorgaan zitten drie studenten, rechtstreeks verkozen voor twee jaar. Het inrichtingsorgaan staat in voor het strategische beleid.
Hans De Boeck Bachelor in toegepaste informatica
Bieke Baete Bachelor in de orthopedagogie 
Cedric Peeters Bachelor in het bedrijfsmanagement rechtspraktijk
Bestuurscollege
In het bestuurscollege zit één student die wordt voorgedragen door de studentenraad uit de de drie studenten zetelend in het inrichtingsorgaan, indien ze zich kandidaat stellen.
Het bestuurscollege bestuurt de hogeschool en beschikt daartoe over alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan een ander bestuursorgaan zijn toegekend. Het bestaat uit de voorzitter van het inrichtingsorgaan, de algemeen directeur en leden aangeduid door het inrichtingsorgaan.
Hans De Boeck  Bachelor in toegepaste informatica