Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding wie is wie
Algemene vergadering 2017-2018
*plaatsvervanger
De algemene vergadering (AV) is het hoogste beslissingsorgaan van de HGSR, telt minstens 8 leden en komt minstens vijf keer per jaar samen. 
Voorzitter Silke vanhaute - Bachelor in het bedrijfsmanagement marketing
Ondervoorzitter Hans De Boeck  - Bachelor in het sociaal werk
Mens en Welzijn Hans De Boeck  - Bachelor in het sociaal werk
  * Yasmine Schietekat - Bachelor in het sociaal werk
  Bieke Baete - Bachelor in de orthopedagogie
Natuur en Techniek Florian Monsecour - Bachelor in vastgoed landmeten
  * Maria-Helena Hosselet  - Bachelor in textieltechnologie
  Pieter-Jan Bode - Bachelor in vastgoed landmeten
  * Deborah Butera - Bachelor in modetechnologie
Bedrijf en Organisatie Famke Desoete - Bachelor in het bedrijfsmanagement marketing 
  * Simon Bronders - Bachelor in het bedrijfsmanagement marketing
School of Arts Julie De Kezel  - Bachelor in de beeldende kunsten vrije kunsten 
  * Joppe Dehandschutter  - Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur
Adviserende leden Algemeen directeur
De afgevaardigde personeelsleden directie Studentenvoorzieningen
De studentenmedewerker(s) van de HGSR
De voorzitters van de werkgroepen HGSR
Vertegenwoordigers van de stuvoraad in de AV HGSR
(studentenvoorzieningen)

Tom Delagrense
Yasmine Schietekat

Stuurgroep 2017 - 2018
De stuurgroep is de locomotief van de HGSR en wordt gevormd door de voorzitter, de ondervoorzitter en de student die zetelt in het bestuurscollege. De stuurgroep heeft als taak de interne werking te garanderen, de actuele dossiers te behartigen en de inhoudelijke langetermijnvisie van de HGSR mee te ontwikkelen.
Voorzitter HGSR Silke vanhaute - Bachelor in het bedrijfsmanagement marketing
Ondervoorzitter HGSR Hans De Boeck  - Bachelor in het sociaal werk
Student bestuurscollege Gil Roose - Bachelor in het sociaal werk
Werkgroepen 2017-2018

Werkgroepen zijn cruciaal om de studentenraad optimaal te laten renderen: voorbereiden en opvolgen van dossiers, standpunten innemen, wervend werken naar nieuwe leden, contact met de achterban, ... De werkgroepen behartigen elk een specifiek thema. Interesse om mee te werken met één of meerdere werkgroepen? Mail naar studentenraad@hogent.be.

Werkgroep Onderwijs & Kwaliteit

Bieke Baete - Bachelor in de orthopedagogie

  Pieter-Jan Bode - Bachelor in vastgoed landmeten
Werkgroep Communicatie

Silke Vanhaute - Bachelor in het bedrijfsmanagement marketing

  Yasmine Schietekat - Bachelor in het sociaal werk
  Sarah De Roose - Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit
Werkgroep Ecologie

Sam Vancayseele - Bachelor in het sociaal werk

  Lena Bettendorff - Bachelor in de voedings- en dieetkunde
  Maria - Helena Hosselet - Bachelor in textieltechnologie
Werkgroep Extern

Famke Desoete - Bachelor in het bedrijfsmanagement marketing

  Bieke Baete - Bachelor in de orthopedagogie
  Silke Vanhaute - Bachelor in het bedrijfsmanagement marketing
  Maria- Helena Hosselet - Bachelor in textieltechnologie
Werkgroep Internationalisering

Timothy Williame - Bachelor in de toegepaste informatica

  Bieke Baete - Bachelor in de orthopedagogie
Werkgroep ICT

Stijn Verschueren - Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur

  Timothy Williame - Bachelor in de toegepaste informatica
Medewerkers
HOGENT heeft een vaste studentenmedewerker. Een medewerker ondersteunt de studentenvertegenwoordigers zowel administratief als logistiek.

David van der Rol - david.vanderrol@hogent.be - 09 243 35 98

Pieter Van Oudenhove - pieter.vanoudenhove@hogent.be - 09 243 35 95

Inrichtingsorgaan 2017-2018
In het inrichtingsorgaan zitten drie studenten, rechtstreeks verkozen voor twee jaar. Het inrichtingsorgaan staat in voor het strategische beleid.
Silke Vanhaute  Bachelor in het bedrijfsmanagement marketing
Gil Roose Bachelor in het sociaal werk 
Cedric Peeters Bachelor in het bedrijfsmanagement rechtspraktijk
Bestuurscollege
In het bestuurscollege zit één student die wordt voorgedragen door de studentenraad uit de de drie studenten zetelend in het inrichtingsorgaan, indien ze zich kandidaat stellen.
Het bestuurscollege bestuurt de hogeschool en beschikt daartoe over alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan een ander bestuursorgaan zijn toegekend. Het bestaat uit de voorzitter van het inrichtingsorgaan, de algemeen directeur en leden aangeduid door het inrichtingsorgaan.
Gil Roose Bachelor in het sociaal werk