Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ZIE GINDS KOMT... DE HOGENT STUDENTENRAAD

Afbeelding Zie ginds komt... de HoGent studentenraad

Sinterklaasje kom maar binnen zonder knecht, want de HoGent Studentenraad zit recht ...

Poffer, de poffer, de poffer!

Poffertjesbuffet, actie  met gratis en overheerlijke poffertjes … tussen 21 oktober t.e.m. 31 oktober op verschillende campussen, telkens van 12.30 tot 13.30 uur. Het poffertjesbuffet was als alternatief voor het dessertbuffet van de voorbije jaren een groot succes. Maar liefst 1250 studenten wachtten geduldig hun beurt af tot de poffertjes warm waren en ze er hun tanden konden inzetten. De wachttijd werd verkort door enthousiaste studentenvertegenwoordigers die informatie gaven over studentenparticipatie aan de HoGent.

Dorst

En dorst dat ze hebben op campus Melle. Boterhammen opeten in de ontmoetingsruimte, maar waar is dat water? De studenten van Melle willen graag een drinkwaterfonteintje in de ontmoetingsruimte, de HoGent Studentenraad schreef hierover een advies. Wordt dus vervolgd.

Nog meer dorst ...
En dorst dat ze hebben, de zingende en musicerende studenten van campus Grote Sikkel. Daar verdween het drinkwaterfonteintje spoorloos en een zoektocht leverde niets op. De studentenraad neemt ook dit mee.

Dorst ... wordt vervolgd.

Ta-ta-ta-ta…takelen

Fout parkeren op campus Schoonmeersen is niet zonder risico. Fout parkeren = takelen. Je kan je wagen ophalen bij takelbedrijf De Wilde (Brusselsesteenweg 775, Gentbrugge). Zorg dat je 150 euro bij de hand hebt.

De HoGent Studentenraad volgt alles op de voet. Vorig academiejaar werden er al twee adviezen ingediend, deze worden nu vervolgd.

Niet alleen op campus Schoonmeersen is parkeren een probleem. Op campus Melle werden vorige week zeventig foutparkeerders op de bon geslingerd. Openbaar vervoer is geen optie aangezien de dienstregeling niet op de lesuren hoger onderwijs is afgestemd. De auto is bijgevolg voorlopig het enige alternatief voor deze studenten. Hoe kan dit opgelost worden?

Meer weten? Surf naar adviezen. Wordt vervolgd.

Studiegeld 2014-2015 & academische kalenders 2014-2015

Het HoGent-bestuur beraadslaagt met de studentenraad over het studiegeld en de academische kalender. De studentenraad geeft hierover advies.

Het studiegeld 2014-2015 is vastgelegd door het onderwijsdecreet XXIII van 10 juli 2013. Dit decreet vereenvoudigt een aantal regels m.b.t. de studiegelden en voert een lineair systeem van studiegelden in. Alle studenten die één of meer inschrijvingen nemen, betalen eenmalig eenzelfde vast bedrag, verhoogd met een bedrag per opgenomen studiepunt. Dit laatste bedrag is variabel en afhankelijk van de categorie van student (beurstariefstudent, niet-beurstariefstudent of bijna-beursstudent). De bedragen zijn voor alle instellingen gelijk. Er zijn geen verschillen meer tussen hogescholen en universiteiten. Tja, daar kan de studentenraad moeilijk een speld tussenkrijgen.

En hoe zit het met de academische kalenders? Surf naar adviezen.

Blok-blok-blokkerdeblok

Blok@byb doet ook nu weer zijn deuren open tijdens de tweede week van de kerstvakantie. Ook de studielokaaltjes kunnen in deze week gereserveerd worden op dezelfde openingsuren. Maandag, donderdag en vrijdag van 8 tot 16.45 uur, dinsdag van 8 tot 12.45 uur.

Ook Resto D doet mee en zorgt voor de nodige brandstof met een beperkt aanbod van snacks. Tijdens de blok- en examenperiode vanaf 6 januari is Resto D ook 's avonds open, van maandag t.e.m. donderdag tot 18.30 uur. Aan al het bibliotheek- en cateringpersoneel: dank u wel!


Fietslampjes

De studentenraad ondersteunt de fietsverlichtingscampagne van de Stad Gent. De Gentse politie voert heel de maand november strenge fietsverlichtingscontroles uit.

Geen licht = boete van 55 euro!

Studenten konden tijdens de maand november elke dag fietslampjes kopen in het lokaal van de studentenraad, een samenwerking met studentENmobiliteit.

Spelletjesavond 21 november

Het is een jaarlijkse gewoonte: de spelletjesavond, georganiseerd samen met ‘De Slimme Zet’, een vereniging door en voor liefhebbers van een goed gezelschapsspel. De Slimme Zet beschikt daartoe over meer dan honderd verschillende kaart- en bordspelen met uiteenlopende moeilijkheidsgraden, gaande van klassiekers als De Kolonisten van Catan en Puerto Rico tot meer uit de kluiten gewassen spelen als Revolution: The Dutch Revolt en Shogun. De afwezigen hadden alweer ongelijk want het werd een supergezellige avond.

Ronde van Vlaanderen VVS

De Vlaamse Vereniging voor Studenten legt dit academiejaar een heel parcours af, met aan de kop van het peloton Bram Roelant, voorzitter VVS 2013-2014 en natuurlijk ook ex-voorzitter van de HGSR 2012-2013.

Op 26 november was de HGSR aan de beurt. VVS bezoekt alle studentenraden in Vlaanderen met als doel een handleiding op te maken die precies omschrijft wat studentenparticipatie in een instelling nodig heeft om goed te kunnen werken. VVS vroeg ons de pieren uit onze neus: structuur, verkiezingen, budget, personeel, logistiek, ...  We kijken uit naar het resultaat.

StuGent

Het studentenoverleg op het niveau van de Stad Gent wordt natuurlijk ook opgevolgd door de HGSR. Agendapunten van de laatste StuGent? Bloklocaties, glasverbod Overpoort, Student Kick-Off, Beiaardcantus, bye bye nachtlawaai, student Ghentrepreneur, huurdersbond, …

Een interessant aanbod van de huurdersbond: om de kennis van huurwetgeving bij jongeren te vergroten en hen op weg te zetten om op een adequate manier met huurproblemen om te gaan, organiseert de huurdersbond vormingen. In die vormingen zit uitleg over: het aangetekend schrijven, het huurcontract, wat is toegestaan, wat niet, vaak voorkomende problemen (herstellingen, waarborg, …). Alles wordt voorgesteld aan de hand van concrete situaties.

Hogeronderwijsinstellingen kunnen zich gratis inschrijven voor het vormingsaanbod (duur 1 à 2 uur). De HGSR onderzoekt op welke manier we dit gratis aanbod kunnen inplannen. Je hoort er nog meer van.

Kerstmarkt

Op donderdag 12 december organiseert de HGSR haar jaarlijkse Kerstmarkt ten voordele van Poverello Gent. Tussen 11 en 16.30 uur verandert de foyer in het B-gebouw op campus Schoonmeersen in een sfeervolle Kerstmarkt met verschillende kraampjes: kerst- en geschenkmateriaal, juweeltjes, pannenkoeken, koffie, glühwein, … en je mag op de foto met een echte Kerstman, hohoho!

We verwachten natuurlijk heel veel volk, dus kom zeker met de fiets. Tussen 12 en 14 uur krijg je meteen de kans om gratis je fiets te laten registreren door de dienst Mobiliteit van de Stad Gent. Je rijksregisternummer wordt in het frame van de fiets gegraveerd. Zo wordt je fiets minder snel gestolen en als hij gestolen wordt, kan je hem duidelijk identificeren als jouw eigendom. Alleen maar voordelen dus.

2014

De HoGent Studentenraad wenst iedereen prettige feestdagen en een spetterend 2014!