Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

TOEGEPASTE FISCALITEIT

Afbeelding Toegepaste fiscaliteit

Je werkt in de accountancy / fiscaliteit of je hebt een financiële functie in bijvoorbeeld een bank, een verzekeringskantoor, een administratie etc..en je hebt minimaal een economisch of juridisch bachelor- of masterdiploma dat een basiskennis fiscaliteit garandeert (bedrijfsmanagement, TEW, handelswetenschappen, rechten, ...). Je beseft dat een doorgedreven fiscale kennis een must is voor je carrière. Je wil graag verder studeren maar je wil je studies op een haalbare & aangename manier combineren met een voltijdse job.


Maak je die keuze, dan krijg je het statuut van werkstudent. Dit betekent concreet dat je gedurende 1 avond per week les volgt van 18u tot 21u. De lessen van het eerste modeltraject gaan door op maandagavond. Het tweede modeltraject is dat op dinsdagavond;

semester 1 : Grondige studie van de personenbelasting en
semester 2 : Grondige studie van de btw
Dit pakket combineer je dan met  afstandsleren  waarbij je per semester 2 vakken  gaat afwerken.

En natuurlijk kan je rekenen op de nodige online support. Daarnaast volg je gespreid over de 2 academiejaren een reeks praktische seminaries. Examens zijn voorzien in januari en in juni. Eind augustus/september is een tweede examenperiode gepland. Voor stage is vrijstelling mogelijk op basis van je werkervaring.
Na 2 jaar studeren met goed gevolg behaal je het diploma Bachelor in de Toegepaste fiscaliteit, geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaams Accreditatieorgaan).

EXTRA TROEF : je kan je opleiding zowel in september als in februari starten

Programma

Als afstandsleerder stel je zelf je programma samen, in functie van je beschikbare tijd, behoeften en wensen. Jij bepaalt dus zelf hoeveel opleidingsonderdelen je per semester opneemt uit een totaalprogramma van 60 studiepunten. Dit programma is niet opgesplitst in academiejaren precies om jou als afstandsleerder maximaal greep te geven op je eigen opleiding. Wel hebben wij de vereiste begincompetenties uitgeschreven, zodat je goed weet in welke volgorde je de opleidingsonderdelen het best volgt. Eenmaal je je eigen programma flexibel hebt samengesteld zien wij er uiteraard op toe dat je keuze realistisch en consistent is. En natuurlijk zijn wij altijd ter beschikking om je te coachen bij de samenstelling van je pakket
Een voorbeeld van de opbouw van het programma over 2 jaar:

Werkvorm Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4

Afstandsleren

Vennootschapsrecht (incl. VZW-wetgeving)
en rechtspersonenbelasting (3 stp)

Registratie- en successierechten (3 stp)

Internationale fiscaliteit (3 stp)

 

 

Douane en accijnzen (3 stp)

Lokale en regionale fiscaliteit (3 stp)

Procedures (3 stp)

 

Avondonderwijs

Grondige studie van de personenbelasting en voorheffingen (6 stp)

Grondige studie van de btw (6 stp)

Grondige studie van de vennootschapsbelasting (6 stp)

Bachelorproef (6 stp)

Seminaries & vaardigheidstraining

   

Fiscale topics (5 stp)

 

Stage

   

Stage (13 stp)

 

Het volledige concept van de opleiding is afgestemd op zelfstudie : de cursussen zijn grondig herbekeken. Zo heeft elke module bijvoorbeeld een overzichtelijke studiewijzer met studietijdraming en talrijke tips voor een efficiënte aanpak. Feedback bij de oefeningen en zelftests zijn handige

controletools om je vorderingen in de leerstof te checken.

Op ons gebruiksvriendelijk digitaal leerplatform vind je bovendien alles wat je nodig hebt voor elke cursus : een leerpad, oefeningen, zelftests, aankondigingen… etc .Door een ingebed forum en via e-mail blijf je in contact met je medestudenten en met je lectoren. Zo krijg je gegarandeerd  de nodige begeleiding. Waar en wanneer jij wil.

Voor de opleidingsonderdelen Grondige studie van de personenbelasting en voorheffingen, Grondige studie van de btw en Grondige studie van de vennootschapsbelasting worden per semester 3 u contactonderwijs voorzien. Dankzij die vakken kan je snel je voorkennis op fiscaal vlak grondig gaan verdiepen en enkele uren les zijn daarbij zeker een toegevoegde waarde.

De bachelorproef bestaat uit een geïntegreerde fiscale case studie waar in team aan gewerkt wordt. Gerichte coaching is daarbij uiteraard zeer relevant vandaar dat ook voor de bachelorproef 3 u contactonderwijs zijn ingeroosterd.

En je bent natuurlijk ook zeer welkom op de contactmomenten die bij het begin van het academiejaar worden bekendgemaakt en volledig buiten de werkuren worden georganiseerd zodat een consultatie altijd in je agenda past.

 

Stage

Voor het opleidingsonderdeel stage bestaan in deze opleiding drie mogelijkheden: 
1. EVC (= erkenning van eerder verworven competenties)
2. Stage op een relevante werkplaats
3. Project (enkel indien geen van bovenstaande mogelijkheden van toepassing kan zijn)

EVC 

Studenten afstandsleren die minstens 1 jaar (op ogenblik van EVC-aanvraag) op een relevante stageplaats werken in een functie op niveau van de afgestudeerde bachelor-na-bachelor en kunnen aantonen dat ze de competenties uit de studiefiche stage reeds verworven hebben door hun werkervaring kunnen een EVC aanvragen.

Prijs: 155 euro. Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen voor stage als je je vrijstelling krijgt.

In een portfolio dien je de 8 eindcompetenties voor het opleidingsonderdeel stage te bewijzen. Elke competentie dient bewezen te worden door bewijsstukken en 4 korte reflecties dienen in het portfolio opgenomen te worden.


Stage

De student afstandsleren die op een relevante werkplaats tewerkgesteld is kan stage lopen in het bedrijf waar hij/zij werkt, gedurende 10 weken of 50 werkdagen.

Indien geen stage in eigen bedrijf mogelijk is kan een stageplaats gezocht worden in de lijsten met stagebedrijven beschikbaar gesteld door de opleiding.

Stage-uren worden bewezen aan de hand van een stagedag/logboek, ingevuld door de student, en aan het eind van de stage ondertekend door de stagementor (= begeleider in het kantoor).

Het stagedag/logboek bevat een beknopte beschrijving van de stageactiviteiten gedurende de ganse stageperiode en een korte persoonlijke evaluatie. De student dient op het einde van de stage een stageverslag op te stellen waarin naast het stagedagboek ook 2 reflectieteksten zijn 
opgenomen.

Project

Enkel indien geen van bovenstaande mogelijkheden van toepassing is kan de student zelf een project voorstellen dat, na goedkeuring door de stagecoördinator, bij voorkeur op jaarbasis uitgewerkt wordt.

De student werkt individueel aan een fiscaal project dat vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en onderzoeksvraag. De student gaat zelf op zoek naar een passend project (praktische case). Dit kan een project zijn binnen het eigen bedrijf. 

Mogelijkheden situeren zich op vlak van bijvoorbeeld: 

 • fiscale optimalisatie
 • onderzoek met betrekking tot diverse domeinen uit de fiscaliteit
 • analyse van een fiscaal probleem/ project

Op regelmatige tijdstippen moet tussentijds gerapporteerd worden, vooraf te bespreken met de stagebegeleider.
In het stageverslag worden volgende onderdelen opgenomen:

 • Project
  • Probleemstelling en onderzoeksvraag 
  • Uitwerking/oplossing
  • Methodiek en tijdsbesteding
 • Portfolio: wordt aangelegd met o.a.
  • functieprofiel van de job;
  • bewijsmateriaal, feiten die aantonen dat de competenties aan bod komen/kwamen tijdens je job/beroepsactiviteit: welke activiteiten, wanneer, resultaat ervan;
  • reflectie over de mate waarin deze activiteiten bijdroegen tot het bereiken van de competenties.
 • Eindreflectietekst 

 

Benieuwd naar de inhoud van de opleidingsonderdelen? Check het volledige studieprogramma via de ECTS-website.

Bekijk hier de digitale brochure van de BanaBa toegepaste fiscaliteit voltijds of afstandsleren.

Heb je liever een papieren versie van de brochure? Geen probleem.
Die kan je eenvoudig bestellen door een mailtje te sturen naar fbo@hogent.be .

Nog vragen? Contacteer ons via fbo@hogent.be

Vragen over inschrijven? Check alle info hier