Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BACHELOR-MASTERSTRUCTUUR

Afbeelding bachelor-masterstructuur

Het hoger onderwijs heeft een andere structuur dan het secundair onderwijs en het hanteert een eigen terminologie: bachelors en masters, credits, flexibele leerwegen, leerkrediet en zo verder. Hieronder en in de navigatie links vind je meer uitleg over deze termen.

Bacheloropleiding

Je hebt je bachelordiploma op zak na een opleiding van 180 studiepunten. Dat komt overeen met drie jaar voltijds studeren. Een ‘studiepunt’ is een internationale eenheid die overeenstemt met minimaal 25 en maximaal 30 uren onderwijs- en evaluatieactiviteiten. Een bacheloropleiding sluit rechtstreeks aan bij het secundair onderwijs en kan professioneel of academisch gericht zijn.

Professionele bachelor

Kies je voor een opleiding tot professionele bachelor, dan word je rechtstreeks voorbereid op een job en kan je meteen je intrede maken op de arbeidsmarkt. Studeer je liever nog verder, dan kan dat ook. Zo kan je bijvoorbeeld via een schakelprogramma je masterdiploma behalen.

Academische bachelor

Een academische bacheloropleiding is, zoals de naam al aangeeft, eerder academisch van aard met een sterke wetenschappelijke component. Hoewel een academische bachelor een volwaardig einddiploma is, kies je voor deze opleiding met de bedoeling je masterdiploma te halen. Je academische bachelordiploma geeft je rechtstreeks toegang tot de masteropleiding die erbij aansluit. In bepaalde gevallen kan je ook overstappen naar een andere (verwante) masteropleiding. Daarvoor volg je eerst nog een voorbereidingsprogramma.

Om toegelaten te worden tot een bacheloropleiding (professioneel of academisch), volstaat je diploma secundair onderwijs. Om toegelaten te worden tot de academische bacheloropleidingen muziek of audiovisuele kunst, beeldende kunst en drama moet je bovendien slagen voor een toelatingsproef. 

Masteropleiding

Een masteropleiding is een academische (vervolg)opleiding van ten minste 60 studiepunten die aansluit op een academische bacheloropleiding. Masteropleidingen leggen de nadruk op gevorderde wetenschappelijke of artistieke kennis en competenties die je nodig hebt voor het zelfstandig beoefenen van wetenschap of kunst, of voor het uitoefenen van een beroep. Een master wordt telkens afgesloten met een masterproef.

Schakelprogramma

Een schakelprogramma is een programma dat de brug maakt tussen een professionele bachelor en een academische master en heeft een studieomvang tussen de 45 en de 90 studiepunten. Als je slaagt voor dit schakelprogramma, behaal je geen academische bachelor, maar krijg je de toelating om je voor de masteropleiding in te schrijven. Een schakelprogramma is in principe een modeltraject. Afwijkingen van het schakelprogramma (door vrijstellingen bijvoorbeeld) zijn mogelijk: een schakelprogramma wordt dan een persoonlijk deeltraject.

Voorbereidingsprogramma 

Een voorbereidingsprogramma  is een programma dat je moet volgen als je een ander academisch bachelordiploma hebt behaald dan het diploma dat toelating geeft tot de masteropleiding die je wil volgen. Je hebt dus geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding maar het voorbereidingsprogramma zorgt ervoor dat je als het ware 'bijgeschoold' wordt zodat je de masteropleiding met dezelfde voorkennis als de rechtstreeks toegelaten academische bachelors kan starten. Wanneer de omvang van het voorbereidingsprogramma niet te groot is kan je dit samen met de masteropleiding volgen. Een voorbereidingsprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma. De inhoud en de omvang van het voorbereidingsprogramma zijn variabel en worden door de faculteit vastgesteld.