Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

GEZONDHEID

Afbeelding gezondheid

Functiebeperking

Bij de directie Studentenvoorzieningen kan je als student terecht voor informatie en ondersteuning bij uiteenlopende functiebeperkingen: van motorische, visuele of auditieve beperkingen over leerstoornissen, chronische medische aandoeningen tot autismespectrumstoornis en AD(H)D.

Sprint+

SPRINT + is compenserende lees- en schrijfsoftware die ontwikkeld is om studenten met lees-, schrijf- en spellingsproblemen te ondersteunen. Via een handige werkbalk in Word kan je ingescande teksten laten voorlezen door een aangename en duidelijke stem op een tempo dat je zelf bepaalt. Bijkomend kan je kernzinnen of kernwoorden aanduiden met een kleurstift, kan je via de extra grote knoppen makkelijker je documenten lezen en kan je zelfs je tekst opslaan als een geluidsbestand. Woorden die hetzelfde klinken maar anders worden geschreven (homofonen), worden duidelijk d.m.v. een tekening, voorbeeldzin of korte uitleg.

Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden, maar misschien kan je die het best zelf ontdekken?

Bloedinzamelingen

Geen reden om bloednerveus te zijn, je engageert je voor de minder fortuinlijke medemens en redt zo misschien iemands leven. Kom dus naar onze bloedinzamelingen op de campus Schoonmeersen en Vesalius. Via de e-nieuwsbrief, de infoschermen, facebook, twitter, affiches en flyers worden data en locaties tijdig bekendgemaakt.

Vaste afnameplaats van het Rode Kruis: St. Pietersnieuwstraat 107, 9000 Gent, tel 092445656

Studentenarts

Bij aanhoudende pijn - van welke aard ook - neem je contact op met je huisarts of met de studentenarts. De studentenartsen werken in principe op afspraak. Afspraken kunnen persoonlijk of telefonisch gemaakt worden aan de infobalie van het rectoraat van de Universiteit Gent (St. Pietersnieuwstraat 25 of via 09 264 70 20).

ALLEEN als je DRINGEND MEDISCHE HULP nodig hebt, kan je op weeknachten (maandag tot donderdag van 19 tot 8 uur), in het weekend (vrijdag 19 tot maandag 8 uur) en op feestdagen (19-8 uur) bellen naar het centrale wachtnummer van de stad Gent (09 236 50 00). Via dit nummer van de wachtpost wordt afgesproken of je zelf op consultatie komt of de dokter op huisbezoek komt. Een consultatie bij de studentenarts kost € 21.

Kinderopvang

Als student van de HoGent kan je ook een beroep doen op de kinderopvang van de Universiteit Gent. Het kinderdagverblijf C. Heymans is, samen met de kinderkribbe De Sterre, een dienstverlening van de UGent en is erkend door Kind en Gezin. Om in te schrijven moet je een aanvraag indienen: contact opnemen met Elly Roeland (Overwale 42 of via 09 243 37 38).

Welke documenten heb je nodig?

  • inschrijvingsbewijs HoGent
  • kopie identiteitskaart