Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

GROEPSTRAININGEN

Groepstrainingen

De HoGent organiseert groepstrainingen voor studenten die worstelen met faalangst en uitstelgedrag. Elke groepstraining bestaat uit meerdere sessies en dient in haar totaliteit gevolgd te worden. Naast deze groepstrainingen blijft het ook mogelijk om individuele begeleiding op te starten, ook voor dieperliggende problematieken.

Heb je interesse, neem dan contact op met de afdeling Zorg van de studentenvoorzieningen voor een intakegesprek.  Hierin wordt er nagegaan of een training voor jou de meest aangewezen vorm van hulpverlening is. In dit verband wordt er ook een vragenlijst ingevuld  (VASEV). Aan de hand van de resultaten van deze vragenlijst kan er nagegaan worden waar je werkpunten liggen.

Hou deze pagina verder in de gaten voor de exacte opstartdata.

 

Op maandag 12 december 2016 organiseert de studentenvoorzieningen een shortsessie FAALANGST. Dit is een eenmalige sessie van 2u met een maximum van 25 deelnemers  waarbij de groepscoach volgende zaken probeert te behandelen: omgaan met (examen)stress, piekeren, planning, relaxatie ….

 

Inschrijving is gratis maar wel noodzakelijk, via mail (zorg@hogent.be) met vermelding van naam, studierichting en gsm-nummer van de student.  Er is geen intakegesprek nodig.

 

Datum: maandag 12/12/2016

Uur: 18u30 – 20u30

Aantal toegelaten studenten: max 25

 

---

 

Op donderdag 15 december 2016 organiseert de studentenvoorzieningen een shortsessie UITSTELGEDRAG. Dit is een eenmalige sessie van 2u met een maximum van 25 deelnemers  waarbij de groepscoach volgende zaken probeert te behandelen:  studieplanning en organisatie van de blok- en examenperiode, uitstelsmoezen, uitdagen van gedachten ….

 

Inschrijving is gratis maar wel noodzakelijk, via mail (zorg@hogent.be) met vermelding van naam, studierichting en gsm-nummer van de student.  Er is geen intakegesprek nodig.

 

Datum: donderdag 15/12/2016

Uur: 18u30 – 20u30

Aantal toegelaten studenten: max 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voor studenten van de School of Arts zijn er twee workshops:

Sterker omgaan met
blokkades in je creatief proces

Studeren in het hoger kunstonderwijs is een bijzonder avontuur.  Als student is het daarbij belangrijk dat je in dit avontuur ook je eigen pad kan zoeken en vinden.  De eigenheid van het hoger kunstonderwijs brengt daarbij voor de student  heel wat boeiende uitdagingen met zich mee.  Sommige van deze uitdagingen en persoonlijke keuzes zijn bij momenten moeilijker te nemen.   Dit omdat ze misschien bij jou bepaalde gevoelens, gedachten,  lichamelijke belevingen of gedragingen oproepen die je als remming ervaart in je eigen creatief proces. 

 

We denken onder andere aan volgende zaken:

  • Hoe ga je om met feedback?  Zowel van docenten als medestudenten.  Slaag je er in om adequaat zelf feedback te geven en keuzes van jou toe te lichten?
  • Hoe ervaar je je eigen werk?  Ben je misschien geïntimideerd door het werk van andere studenten en heb je het gevoel zelf weinig vooruitgang te maken?
  • Een artistiek proces is steeds zeer persoonlijk.  Heb je het misschien moeilijk om dit proces binnen de schoolmuren aan te gaan en hierover met medestudenten en docenten te interageren?
  • Ervaar je de school voortdurend als een beoordelende context in plaats van een plek waar je vrij kan werken?
  • Ervaar je stress en voel je dit als een belemmering aan in je  artistieke ontwikkeling?
  • Gaat het artistiek werken regelmatig gepaard met negatieve gedachten of terugkerende denkpatronen die je als storend ervaart.
  • Enz.

Deze workshop heeft niet de bedoeling om te focussen op je artistiek proces en je artistiek werk an sich.  Wel krijg je de mogelijkheid om stil te staan bij je eigen beleving en om in kleine groep hieromtrent ervaringen en ideeën uit te wisselen.  Doelstelling is dat je onder professionele begeleiding inzichten en handvaten aangereikt krijgt die je ondersteunen om aspecten die je bij je zelf als blokkades ervaart op een andere, positieve wijze in te zetten in je creatief proces binnen onze schoolcontext.

 

Lesgever: Els Ockerman

Startdatum: woensdag 22 februari  2017

Tijdstip: 18u30 – 21u00

Andere data:  1 maart 2017, 8 maart 2017, 15 maart 2017 en een terugkomsessie op 29 maart 2017

Prijs: € 20,00 (teruggave van € 10,00 mogelijk)

Interesse? Neem contact op met zorg@hogent.be - Voskenslaan 38 Gent - 09 243 37 38

 

Interesse? Neem contact op met zorg@hogent.be - Voskenslaan 38 Gent - 09 243 37 38

Sterker omgaan
met performance

Deze workshop wil ingaan op één specifieke soort van kunst, namelijk die waar de kunstenaar voor een publiek (of jury) optreedt.  We denken daarbij niet alleen aan de podiumkunsten zoals muziekstudenten of dramastudenten hun uitvoeringen voor een publiek spelen maar ook aan bijvoorbeeld studenten beeldende kunsten die met performances werken.

        Deze workshop wil studenten die in deze “prestatiesituaties”  (faal)angst, spanning en stress  ervaren, beter leren omgaan met deze gevoelens waardoor zij optimaler kunnen presteren.

 

Lesgever: Wilfried Van Craen

Startdatum: dinsdag 24 januari 2017

Tijdstip: 18u30 – 21u00

Andere data:  31 januari 2017, 7 februari 2017, 14 februari 2017

Prijs: € 20,00 (teruggave van € 10,00 mogelijk)

Interesse? Neem contact op met zorg@hogent.be - Voskenslaan 38 Gent - 09 243 37 38

 

Interesse? Neem contact op met zorg@hogent.be - Voskenslaan 38 Gent - 09 243 37 38