Foto Trainingen en workshops: faalangst, uitstelgedrag, ...

Trainingen en workshops.

T

STUVO organiseert groepstrainingen rond sociale vaardigheden. Wil je met medestudenten faalangst en uitstelgedrag aanpakken? Schrijf je dan in voor een training die bestaat uit meerdere avondsessies. Er worden ook shortsessies rond faalangst, uitstelgedrag en communicatie georganiseerd: dit zijn eenmalige sessies van 2 uren. Voor de studenten van de School of Arts zijn er ook specifieke workshops.

Kies de training of sessie die je wenst te volgen. Afhankelijk van je keuze kan je onmiddellijk inschrijven of moet je tijdens een intakegesprek een vragenlijst invullen. Heb je interesse, neem dan contact op met de afdeling zorg van STUVO via zorg@hogent.be.

Naast deze groepstrainingen, shortsessies en workshops blijft het mogelijk om individuele begeleiding op te starten, ook voor dieperliggende problematieken. Hou deze pagina verder in de gaten voor de exacte opstartdata.

Groepstrainingen

 • Bezorgen papers, examens, practica of presentaties je veel stress?
 • Heb je moeite de studies los te laten en werk je je te pletter?
 • Of doe je er alles aan de studies te vermijden en stel je alles uit?
 • Speelt je perfectionisme je parten?
 • Kan je tijdens een examen of toets maar niet bij de kennis komen die toch ergens in je hoofd zit?
 • Ga je hierdoor onderpresteren of fysieke klachten ervaren?
 • Pieker je vaak over een mogelijke mislukking in je studies en de gevolgen daarvan?

Herken je elementen van jezelf in bovenstaande beschrijving, dan is deze training iets voor jou! Tijdens vier avonden wisselen theorie en (ervaringsgerichte) oefeningen elkaar af.


Thema’s
 • inzicht in faalangst verwerven
 • ontspanningstechnieken aanleren
 • belemmerende denkpatronen onder de loep nemen
 • haalbare doelstellingen formuleren
 • een positief zelfbeeld ontwikkelen

Data

Deze training bestaat uit vier avondsessies. Deze vormen een geheel.

6, 13, 20 en 27 november 2019
van 18.30 tot 21 uur


Locatie

Campus Schoonmeersen - Sporthal


Inschrijven

Neem contact op met de afdeling zorg voor een intakegesprek via zorg@hogent.be of 09 243 37 38

In deze groepssessies ga je aan de slag met technieken om haalbare planningen op te stellen en ook uit te voeren! Je leert je afleiders en uitstelsmoezen beter kennen. Elke sessie maken we tijd voor ademhalings- en ontspanningstechnieken.

Meer rust zorgt er voor dat je vlotter start en efficiënter werkt. We staan stil bij de gedachten en gevoelens die aan de basis liggen van uitstelgedrag en oefenen met gedachten en gedrag waarmee je jezelf veel meer motiveert.

Elke sessie bekijken we wat voor jou werkt en nog kan bijgesteld worden. We gaan steeds op zoek naar hulpbronnen die bij jou passen. In groep deel je ervaringen, steunt elkaar en zoekt samen naar oplossingen om je uitstelgedrag aan te pakken.


Data

Deze groepstraining bestaat uit vier avondsessies, deze vormen een geheel:

28 november en 5, 12 en 19 december
van 18.30 tot 21 uur


Locatie

Campus Schoonmeersen - Sporthal


Inschrijven

Neem contact op met de afdeling zorg voor een intakegesprek via zorg@hogent.be of 09 243 37 38

Krijg je jezelf niet aan het werk? Voel je jezelf slecht omdat je steeds maar blijft uitstellen? Loop je steeds weer achter op jouw planning voor opdrachten, papers en examens?

Tijdens deze groepstraining ontdek je welk type uitsteller je bent en hoe je jouw uitstelgedrag kan aanpakken. Je komt te weten hoe je brein jou saboteert en wat je hier kan aan doen. We staan stil bij gevoelens die aan de basis van uitstelgedrag liggen en je leert er op een andere manier mee om te gaan.

Doorheen de sessies kom je te weten welke hulpbronnen voor jou het beste werken. Dit doen we door samen aan de slag te gaan met verschillende technieken en oefeningen.

Na deze training:

 • kan je een haalbare planning opstellen
 • weet je hoe je jezelf kan motiveren
 • herken je afleiders en weet je hoe je hiermee kan omgaan
 • kan je bewuste keuzes maken, in functie van jouw prioriteiten

Data

Deze groepstraining bestaat uit vier avondsessies, deze vormen een geheel:

5, 12 en 19 november en 3 december
van 18.30 tot 21 uur


Locatie

Campus Schoonmeersen - Sporthal


Inschrijven

Neem contact op met de afdeling zorg voor een intakegesprek via zorg@hogent.be of 09 243 37 38

Data

Deze groepstraining bestaat uit vier avondsessies. Deze vormen een geheel:

28 november en 5, 12 en 19 december
van 17 tot 19 uur


Locatie

Campus Schoonmeersen - Sporthal


Inschrijven

Neem contact op met de afdeling zorg voor een intakegesprek via zorg@hogent.be of 09 243 37 38

Mindfulness verwijst naar een alerte staat van bewustzijn. Open, zonder oordeel en met nieuwsgierigheid, leer je aandacht schenken aan de wereld, zowel je eigen binnenwereld als de buitenwereld. Je kan het simpelweg zien als een training in aandacht en bewustwording. 

 • Heb je moeite om je aandacht erbij te houden? Merk je dat je soms mentaal afwezig bent? 
 • Betrap je jezelf op een harde innerlijke stem? Geef je jezelf pijnlijke labels of harde verwijten? 
 • Merk je dat pijnlijke gevoelens je steeds in de weg staan om die dingen te doen die je eigenlijk wil doen? Of weet je net helemaal niet zo goed meer wat jij werkelijk wil doen?
 • Ben je verslavingsgevoelig? Heb je moeite om je voornemens op langere termijn vol te houden? 
 • Heb je ooit in het verleden last gehad van psychologische klachten en merk je dat je hier opnieuw kwetsbaar voor bent in tijden van stress?

Week per week wordt mindfulness beoefend aan de hand van geleide meditaties. Tussen de sessies door blijf je oefenen - o.a. aan de hand van audiomateriaal -  en leer je mindfulness in je dagelijkse leven te gebruiken. Hiermee bouwen we gaandeweg meer en meer mentale conditie op, de kracht om ook onder toenemende stress en -prikkels bewust aanwezig te blijven. Het ruimere kader is dat van Acceptance & Commitment Therapy (ACT), een vorm van gedragstherapie. 

ACT is erop toegespitst de psychologische flexibiliteit te versterken via ervaringsgerichte oefeningen. Hoe kunnen we leren in contact staan met wat we echt belangrijk vinden en hier ook naartoe leven? Hoe kunnen we moeilijke gedachten vanop een afstandje leren aanschouwen? Hoe kunnen we lastige emoties toelaten zonder erdoor overspoeld te geraken?

Data

Deze groepstraining bestaat uit vier avondsessies. Deze vormen een geheel:

25 november en 2, 9 en 16 december
van 18.30 tot 21 uur


Locatie

Campus Schoonmeersen - Sporthal


Inschrijven

Neem contact op met de afdeling zorg voor een intakegesprek via zorg@hogent.be of 09 243 37 38

Shortsessies

Dit is een eenmalige sessie van 2 uur met een maximum van 25 deelnemers. De groepscoach behandelt volgende zaken:

 • omgaan met (examen)stress
 • piekeren
 • planning
 • relaxatie
 • ….

In deze sessie overlopen we verschillende manieren waarop je aan je zelfvertrouwen kan werken. Je krijgt handvaten, waarmee je zelf al verder aan de slag kan. Tijdens de shortsessie kan je ook vragen stellen en is er ruimte om van gedachten te wisselen.


Wanneer

Maandag 14 oktober 2019
van 18.30 tot 20.30 uur


Locatie

Campus Schoonmeersen - Sporthal


Inschrijven

Mail naar zorg@hogent.be met vermelding van je naam, studierichting en gsm-nummer. Er is geen intakegesprek nodig.

Deze eenmalige sessie duurt twee uur. Er zijn maximaal 25 deelnemers. Volgende zaken komen aan bod:

 • studieplanning en organisatie van de blok- en examenperiode 
 • uitstelsmoezen 
 • uitdagen van gedachten

Wanneer

Donderdag 16 december 2019
van 18.30 tot 20.30 uur


Locatie

Campus Schoonmeersen - Sporthal


Inschrijven

Mail naar zorg@hogent.be met vermelding van je naam, studierichting en gsm-nummer. Er is geen intakegesprek nodig.

Denk je gezond naar meer energie!

In een wereld vol afleiding is het niet altijd makkelijk om je focus scherp te houden. Aandacht is het nieuwe IQ. In deze sessie kom je de belangrijkste feiten en fabels over je concentratievermogen te weten.

Aan de hand  van reflectie en oefeningen krijg je inzicht in je uitstelgedrag en je belangrijkste afleiders, zowel extern (vb. sociale media) als intern (vb. eigen piekergedachten of stress); je prioriteiten en hoe je op een aanvaardbare manier neen kan zeggen.

Daarnaast hoor je praktische weetjes om je concentratievermogen op te krikken met slimme gewoontes, sneller en efficiënter te studeren en daardoor ook meer te genieten van de pauzes tussenin.


Wanneer

Woensdag 16 oktober 2019
van 18.30 tot 20.30 uur


Locatie

Campus Schoonmeersen - Sporthal


Inschrijven

Mail naar zorg@hogent.be met vermelding van je naam, studierichting en gsm-nummer. Er is geen intakegesprek nodig.

Kan je moeilijk inslapen of doorslapen? Ben je je al overdag zorgen aan het maken of je deze nacht wel zal kunnen slapen? Stel je het slapen uit? Zijn examenperiodes een ware uitputtingsslag omdat je de slaap niet kan vatten?

Misschien is de sessie Slaapproblemen dan wel iets voor jou ... In deze sessie van twee uur staan we stil bij de verschillende aspecten van slaap. Zo krijg je meer inzicht in je eigen slaapproblemen. We kijken wat kan helpen en wat minder helpt. Je krijgt tools om met het probleem om te gaan.


Wanneer

Donderdag 19 december 2019
van 18.30 tot 20.30 uur


Locatie

Campus Schoonmeersen - Sporthal


Inschrijven

Mail naar zorg@hogent.be met vermelding van je naam, studierichting en gsm-nummer. Er is geen intakegesprek nodig.

School of Arts

Deze workshop wil ingaan op één specifieke soort van kunst, namelijk die waar de kunstenaar voor een publiek (of jury) optreedt. We denken daarbij niet alleen aan de podiumkunsten zoals muziekstudenten of dramastudenten hun uitvoeringen voor een publiek spelen maar ook aan bijvoorbeeld studenten beeldende kunsten die met performances werken.

Deze workshop wil studenten die in deze “prestatiesituaties” (faal)angst, spanning en stress ervaren, beter leren omgaan met deze gevoelens waardoor zij optimaler kunnen presteren.


Wanneer

Er is één training bestaande uit vier avondsessies:

Nog te bepalen.
Locatie

Campus Bijloke


Inschrijven

Neem contact op met de afdeling zorg voor een intakegesprek via zorg@hogent.be of 09 243 37 38

Wanneer

Deze groepstraining bestaat uit drie avondsessies. Deze vormen een geheel. Er zijn twee groepstrainingen. Je maakt een keuze uit één van deze trainingen. 

Training 1: 

 • Donderdag 17 oktober 2019
  van 18.30 tot 21 uur
 • Woensdag 30 oktober 2019
  van 18.30 tot 21 uur
 • Donderdag 7 november 2019
  van 18.30 tot 21 uur

Training 2:

 • Donderdag 21 november 2019
  van 18.30 tot 21 uur
 • Donderdag 28 november 2019
  van 18.30 tot 21 uur
 • Donderdag 12 december 2019
  van 18.30 tot 21 uur
   

Locatie

Campus Bijloke


Inschrijven

Neem contact op met de afdeling zorg voor een intakegesprek via zorg@hogent.be of 09 243 37 38

Wanneer

Dit is een eenmalige sessie van 2,5 uur met een maximum van 25 deelnemers. 

20 november van 18.30 tot 21 uur


Locatie

Campus Bijloke


Inschrijven

Neem contact op met de afdeling zorg via zorg@hogent.be of 09 243 37 38