Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

School of Arts

Master of Fine Arts

Kwalificatie of Fine Arts
Academiejaar: 2019-20
Studiegebied: Audiovisuele en beeldende kunst
Studieomvang in studiepunten: 60
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2012 tot 30.09.2026

De opleiding bouwt verder op de bacheloropleiding en beoogt de vorming tot beeldende kunstbeoefenaars, autonome vormgevers of ontwerpers die:

hun eigen visie/ideeën kunnen coördineren, structureren en concretiseren
oorspronkelijk beeldend werk maken dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de kunsten, op basis van een eigen artistieke visie,
het eigen beeldend werk en dat van anderen kunnen beschouwen, analyseren, duiden en beoordelen en een eigen positie in het werkveld kunnen bepalen
eigen beeldend werk kunnen presenteren en toelichten
een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf kunnen opzetten en in stand houden
blijk geven van ideeënontwikkeling en van het vermogen om filosofische en wetenschappelijke bronnen te hanteren om eigen ideeën te vormen
methodieken uit wetenschappen en filosofie kunnen mobiliseren in functie van een eigen vraagstelling, in staat zijn een onderzoek te voeren, eigen aan het beeldend werk, en hierover schriftelijk te rapporteren;
over voldoende gedrevenheid beschikken om zich te ontplooien in het eigen vakdomein: als beeldend kunstenaar, vormgever, textielontwerper, modeontwerper of fotograaf

De Master of Arts (MA) of Fine Arts sluit aan op de Bachelor of Arts (BA) in de beeldende kunsten en heeft toegang tot verwante Masteropleidingen mits het succesvol voltooien van een voorbereidingsprogramma (VP):

- Master of Science in Conflict and Development (MnM)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij (VP)
- Master of Science in de EU-studies (VP)
- Master of Science in de politieke wetenschappen (VP)
- Master of Science in de sociologie (VP)
- Master of Science in het cultuurmanagement (VP)
- Specifieke lerarenopleiding: audiovisuele en beeldende kunst


Terug